Stora Enson kertaluonteisilla erillä on 250 milj. euron negatiivinen vaikutus vuoden 2015 viimeisen neljänneksen liiketulokseen

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 19.1.2016 klo 9.00

Stora Enso kirjaa vuoden 2015 viimeisen vuosineljänneksen tulokseensa kertaluonteiset erät, joilla on noin 250 milj. euron negatiivinen nettovaikutus liiketulokseen ja noin 59 milj. euron positiivinen vaikutus tuloveroon. Kertaluonteiset erät vähentävät osakekohtaista tulosta 0,23 euroa.

Kertaluonteiset erät ovat:

  • negatiivinen noin 236 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta Paper- ja Biomaterials-divisioonien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumisista. Paper-divisioonan arvonalentumisten syynä ovat Euroopan paperimarkkinoiden heikentymisestä johtuvat edelleen alentuneet pitkän aikavälin tuotto-odotukset.
  • aiemmin ilmoitettu, negatiivinen noin 31 milj. euron kertaluonteinen erä Paper-divisioonassa, joka on seurausta käynnissä olevasta Brasiliassa sijaitsevan Arapotin tehtaan myynnistä. Kaupan arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana ja se vaatii vielä viranomaisten hyväksynnän. Kaupan toteuduttua kertyneet valuuttakurssien muuntoerotappiot siirretään oman pääoman rahastosta tuloslaskelmaan. Kertyneet muuntoerotappiot ovat 31.12.2015 valuuttakurssien perusteella noin 26 milj. euroa.
  • negatiivinen 19 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta Paper- ja Consumer Board -divisioonien pitkän aikavälin sähkön hankintasopimusten uudelleenneuvotteluista yhdeksi harmonisoiduksi sopimukseksi Stora Enson Ruotsin yksiköissä ja vuosittaisen volyymien sopeuttamisesta Stora Enson sähköntarpeeseen.
  • positiivinen, Muut-segmentin noin 36 milj. euron kertaluonteinen erä, joka on seurausta maa-alueiden myyntivoitoista konsernin pohjoismaisissa metsäosakkuusyhtiöissä.

Vuoden 2015 viimeisellä vuosineljänneksellä tehdyt arvonalentumiset pienentävät poistoja vuosineljänneksittäin 7 milj. euroa vuoden 2015 viimeisestä vuosineljänneksestä alkaen.

KERTALUONTEISTEN ERIEN JAKAUTUMINEN SEGMENTTIEN VÄLILLÄ

Milj. euroa  
Consumer Board -4
Packaging Solutions -
Biomaterials -20
Wood Products -
Paper -262
Muut 36
Liiketulos -250
Tuloverot 59
Katsauskauden tulos -191
   
Jakautuminen:  
Emoyhtiön omistajille -185
Määräysvallattomien omistajien osuus -6
Katsauskauden tulos -191

Lisäksi, kuten aiemmin ilmoitettu, Stora Enson ruotsalainen osakkuusyritys Bergvik Skog AB nostaa biologisten hyödykkeidensä IFRS:n mukaista käypää arvoa. Stora Enson osuus arvon muutoksesta verojen jälkeen on noin 4,0 miljardia Ruotsin kruunua (430 milj. euroa). Käyvän arvon kasvu kirjataan konsernin IFRS liiketulokseen vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä. Kasvu ei vaikuta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen.

Stora Enson vuoden 2015 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos julkaistaan 4.2.2016.

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 02046 21242

Tilaa