Stora Enson kesäkuussa 2007 erääntyviä 6

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 18.6.2004 klo 17.20

Stora Enson kesäkuussa 2007 erääntyviä 6,375 %:n 
joukkovelkakirjoja koskeva vaihtotarjous toteutui

Tämä ilmoitus liittyy 4.6.2004 päivättyyn Stora Enson 
vaihtotarjousmuistioon (Exchange Offer Memorandum, 
"vaihtotarjousmuistio"). 

Stora Enso Oyj ("Stora Enso", "Yhtiö") julkisti 4.6.2004 
vaihtotarjouksen, joka koskee 29.6.2007 erääntyviä Euro Medium 
Term Note -lainaohjelmaan kuuluvia 6,375 %:n joukkovelkakirjoja 
("nykyiset joukkovelkakirjat"). Vaihtotarjous umpeutui 
17.6.2004. Tarjouksen ehtojen mukaan kaikille nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoille (vaihtotarjousmuistiossa 
ilmoitetuin rajoituksin) tarjottiin mahdollisuutta vaihtaa 
kaikki hallussaan olevat nykyiset Stora Enson joukkovelkakirjat 
tai osa niistä Stora Enson uusiin euromääräisiin 
kiinteäkorkoisiin joukkovelkakirjoihin, jotka erääntyvät 
kesäkuussa 2014 ("uudet joukkovelkakirjat").

Vaaditun vähimmäisvaihdon toteutuminen

Vaihtoagentin vastaanottamat sähköiset hyväksymisilmoitukset ja 
niiden edustamat nykyiset joukkovelkakirjat vastaavat 
475 375 000 euron pääomaa, joten Stora Enso voi täten ilmoittaa, 
että vaihdon ehtojen edellyttämä määrä on saavutettu. Kaikki 
tarjouksen päättymispäivänä 17.6.2004 ennen klo 16.00 Suomen 
aikaa vaaditulla tavalla toimitetut sähköiset hyväksynnät 
hyväksytään kokonaisuudessaan mukaan vaihtoon. Koska 
uusmerkintöjen määräksi tuli tavoitteena ollut 500 000 000 
euroa, ylimääräisiä joukkovelkakirjoja ei lasketa liikkeelle.

Stora Enso julkaisee asiasta lehdistötiedotteen myöhemmin. 

Hinnat

Vaihtohinta. Vuoden 2007 viitekorko (4.7.2007 erääntyvän BUND 
6 %:n keskimääräinen markkinatuotto – ISIN: DE0001135036) oli 
3,154 % klo 16.00 Suomen aikaa perjantaina 18.6.2004. Kun 
vaihtokurssi on 26 korkopistettä yli vuoden 2007 viitekoron, 
vaihtohinnaksi tulee 108,351 % nykyisten joukkovelkakirjojen 
1 000 euron pääomasta.

Uuden joukkovelkakirjan hinta. 10 vuoden swap-kurssin keskiarvo 
(10 vuoden euroswap-sopimuksista markkinoilla pyydettyjen ja 
tarjottujen kurssien laskennallinen keskiarvo) oli 4,448 % klo 
16.00 Suomen aikaa perjantaina 18.6.2004. Kun uuden 
joukkovelkakirjan kurssi on 74 korkopistettä yli 10 vuoden swap-
kurssin keskiarvon, uusien joukkovelkakirjojen tuotoksi tulee 
5,188 %. Tämä vastaa 5,125 %:n kuponkikorkoa, ja hinnaksi tulee 
99,518 % nykyisten joukkovelkakirjojen 1 000 euron pääomasta.

Vaihtosuhde. Jakamalla vaihtohinta uuden joukkovelkakirjan 
hinnalla saadaan vaihtosuhteeksi 1:1,0888. Näin ollen uusia 
joukkovelkakirjoja lasketaan liikkeelle 1,0888 kappaletta yhtä 
asianmukaisesti vaihdettavaksi tarjottua nykyistä 
joukkovelkakirjaa kohti. Uusien joukkovelkakirjojen pääomaksi 
tulee siis 517 555 000 euroa.

Vaihtopäivä 

Alustava vaihtopäivä on keskiviikko 23.6.2004, jolloin uudet 
joukkovelkakirjat toimitetaan niille nykyisten 
joukkovelkakirjojen haltijoille, jotka ovat vaihtotarjouksen 
ehdoissa määrätyllä tavalla hyväksyneet vaihtotarjouksen. 


Lisätietoa Stora Enson vaihtotarjouksesta antavat: 

Kaupanvälittäjät (Dealer Managers)
J.P. Morgan Securities Ltd.
  Paul Hawker, Liability Management, puh. +4420 7777 4185
  Robin Stoole, Syndicate Desk, puh. +4420 7779 2468

Merrill Lynch International
  Asar Mashkoor, Liability Management, puh. +4420 7995 3715
  Jeff Tannenbaum, Syndicate Desk, puh. +4420 7995 3966

Vaihtoagentti (Exchange Agent)
JPMorgan Chase Bank
  Karen Sheridan, puh. +4420 7777 5908 
  Ed Leedham, puh. +4420 7777 9458


Yhteydenotot Stora Ensoon:
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +4420 7016 3266
Hannu Kasurinen, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+4420 7016 3250

www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt


STORA ENSO OYJJyrki Kurkinen     Ulla Paajanen-Sainio


	
Tilaa