Stora Enson laskennallinen verovelka väh

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 2.7.2004 klo 9.30

Stora Enson laskennallinen verovelka vähenee uuden 
verolainsäädännön vaikutuksesta

Suomen eduskunnan 30.6.2004 hyväksymien uusien verolakien mukaan 
Suomen yhtiöverokanta laskee nykyisestä 29 prosentista 26 
prosenttiin ja käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittojen ja 
-tappioiden verotus muuttuu. Stora Enson laskennallinen 
nettoverovelka (31.12.2003) vähenee verolainsäädännön muutosten 
vaikutuksesta arviolta 20 miljoonaa euroa. Tästä 40 miljoonaa 
euroa johtuu verokannan muutoksesta ja -20 miljoonaa euroa 
käyttöomaisuusosakkeiden myyntivoittojen ja -tappioiden 
verotuksen muutoksesta.

Stora Enso tulouttaa laskennallisen nettoverovelan muutoksen 
vuoden 2004 toisen vuosineljänneksen tuloksessa. Muutoksella ei 
ole välitöntä kassavirtavaikutusta.

Lisätietoja:
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh.  +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 
+44 20 7016 3146


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ
p.p.  Jussi Siitonen  Minna Taukojärvi
	Tilaa