Stora Enson metsäomaisuuden uudelleenjär

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 18.3.2004 klo 9.30

Stora Enson metsäomaisuuden uudelleenjärjestely päätökseen 
Ruotsissa ja Kanadassa

Stora Enso on saanut päätökseen Ruotsin metsäomaisuuden 
uudelleenjärjestelyn. Metsäomaisuuden myyntisuunnitelma 
julkistettiin joulukuussa 2003. Enemmistöosuus Bergvik Skog AB:n 
osakkeista on myyty institutionaalisille sijoittajille. Suurimpia 
sijoittajia Stora Enson ja sen yhteistyökumppanin Korsnäsin 
lisäksi ovat Länsförsäkringar-Liv, Tredje AP-fonden, Knut och 
Alice Wallenbergs Stiftelse ja Nordea Liv. Länsförsäkringar-Liv on 
nimittänyt Bergvik Skog AB:n hallituksen puheenjohtajaksi Hans 
Jonssonin. Stora Ensolle jää yhtiöstä 43,3 %:n ja Korsnäsille 5 
%:n vähemmistöosuus.

Bergvik Skogia rahoitetaan myös 11,1 miljoonan Ruotsin kruunun 
(1,2 miljoonan euron) syndikoidulla pankkilainalla (laatijat 
Nordea ja Handelsbanken).

Stora Enson osuuden markkina-arvo Bergvik Skogista on 14,9 
miljardia Ruotsin kruunua (1,6 miljardia euroa). Kaupan ansiosta 
Stora Enson korolliset nettovelat vähenevät 10,0 miljardia Ruotsin 
kruunua (1,1 miljardia euroa) osakkuusyhtiö Bergvik Skogiin tehdyn 
sijoituksen jälkeen. Stora Enson oma pääoma kasvaa noin 3,3 
miljardia Ruotsin kruunua (350 miljoonaa euroa). Kaupasta saatu 
myyntivoitto 1,0 miljardia kruunua (113 miljoonaa euroa) kirjataan 
vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen tulokseen. Varat käytetään 
konsernin ydinliiketoimintojen kehittämiseen pääasiassa muualla 
kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Vuoden 2003 lopun velkaantumisaste paranee noin 0,48:sta 0,33:een. 
Liikevoitto vähenee vuositasolla noin 100 miljoonaa euroa. Sitä 
kompensoivat korollisten nettovelkojen vähenemisen vuoksi 
alentuneet rahoituskulut sekä osakkuusyhtiöiden tuloksista 
saatavan osuuden kasvu.

Stora Enson Ruotsin metsäomaisuus siirrettiin Bergvik Skogille, 
joka on solminut konsernin kanssa pitkäaikaisen 
puunmyyntisopimuksen. Bergvik Skog myy Stora Ensolle vuosittain 
4,5 miljoonaa kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä) 
hakkuuoikeuksia markkinahintaan. Bergvik Skog jatkaa edellisten 
omistajien tapaan metsien sertifiointikäytäntöä ja kestävää 
metsänhoitoa.

Tämän tiedotteen laskelmat on tehty käyttäen maaliskuun 15. päivän 
SEK/EUR -vaihtokurssia 9,2435. Euromääräiset luvut saattavat 
muuttua valuuttakurssimuutosten vuoksi.

Kanada
Stora Enso on myynyt Ontariossa, Kanadassa sijaitsevan 146 000 
hehtaarin metsäomaisuutensa suunnitelman mukaisesti. Sidottua 
pääomaa vapautui noin 18 miljoonaa euroa. Kaupalla ei ole 
vaikutusta vuoden 2004 ensimmäisen neljänneksen tulokseen.Lisätietoja:
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Johan Lindman, johtaja, Stora Enson Ruotsin puunhankinta, +46 23 
78 24 40
Bo Eriksson, talousjohtaja, puh. 040 532 1494
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

Stora Enson metsien omistusjärjestelyjä koskevat aikaisemmat 
tiedotteet osoitteessa
www.storaenso.com -> Media Center

8.12.2003: Stora Enso järjestää uudelleen metsiensä omistusta 
4.12.2002: Stora Enson metsäomaisuuden myynti saatu päätökseen 
Suomessa ja Yhdysvalloissa
20.9.2002: Stora Enso myy metsäomaisuuttaan Yhdysvalloissa
16.5.2002: Stora Enso järjestää uudelleen metsien omistustaan 
Suomessa ja Yhdysvalloissa
	

STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen		Jukka Marttila
	Tilaa