Stora Enson osakepääoma ja Pohjois-Amerikan osakeoptiot

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 31.3.2006 klo 11.00

Stora Enson osakepääoma ja Pohjois-Amerikan osakeoptiot

Osakepääoman alennus
Stora Enson osakepääomaa on 21.3.2006 pidetyn yhtiökokouksen 
päätöksen perusteella alennettu 39 845 620 euroa mitätöimällä 
yhtiön hallussa olleet 38 600 yhtiön A-osaketta ja 23 400 000 R-
osaketta. Uusi osakepääoma on 1 342 215 448,30 euroa. 
Osakepääoman alennus on merkitty kaupparekisteriin 31.3.2006.

Stora Enson osakkeet jakautuvat mitätöinnin jälkeen seuraavasti:

A-osakkeita	178 120 718
R-osakkeita	611 417 781
Yhteensä	789 538 499


Stora Enso North American henkilöstön optio-ohjelma
Yhtiön hallitus päätti Consolidated Papers, Inc.:n hankinnan 
jälkeen korvata Consolidated Papersin henkilökunnalle suunnatut 
osakeoptio-ohjelmat Stora Enson osakeoptio-ohjelmalla. 
Maaliskuun 2006 aikana merkittiin yhteensä 4 254 R-osaketta 
Stora Enso North American osakeoptioilla. Nämä R-osakkeet olivat 
aikaisemmin yhtiön omistuksessa. 

Osakkeiden mitätöimisen ja optiomerkintöjen jälkeen yhtiön 
omistuksessa on: 

A-osakkeita	-
R-osakkeita	964 244


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa