Stora Enson osakepääoma ja Pohjois-Amerikan osakeoptiot

STORA ENSO OYJ  Pörssi-ilmoitus 31.3.2005 klo 11.00

Stora Enson osakepääoma ja Pohjois-Amerikan osakeoptiot

Osakepääoman alennus

Stora Enson osakepääomaa on yhtiökokouksen 22.3.2005 päätöksen 
perusteella alennettu mitätöimällä yhtiön hallussa olevia omia 
osakkeita. 16 300 A-osaketta ja 24 250 000 R-osaketta on 
mitätöity ja osakepääomaa alennettu 41 252 710 euroa. Uusi 
osakepääoma on 1 382 061 068,30 euroa. Osakepääoman alennus on 
merkitty kaupparekisteriin 31.3.2005.

Osakkeet jakautuvat mitätöinnin jälkeen seuraavasti:

A-osakkeita  179 030 345
R-osakkeita  633 946 754
Yhteensä  812 977 099

Stora Enso North American henkilöstön optio-ohjelma

Yhtiön hallitus päätti Consolidated Papers, Inc.:n hankinnan 
jälkeen korvata Consolidated Papersin henkilökunnalle suunnatut 
osakeoptio-ohjelmat Stora Enson osakeoptio-ohjelmalla. Helmi- ja 
maaliskuussa 2005 merkittiin yhteensä 7 159 R-osaketta Stora 
Enso North American osakeoptioilla. Nämä R-osakkeet olivat 
aikaisemmin yhtiön omistuksessa. 

Merkintöjen jälkeen yhtiön omistuksessa on: 

A-osakkeita  -
R-osakkeita  1 420 624


Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


STORA ENSO OYJ
Ulla Paajanen-Sainio     Jyrki Kurkinen

Tilaa