Stora Enson osakkeita merkitty ja muunne

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 15.1.2004 klo 11.00

Stora Enson osakkeita merkitty ja muunnettu

Optiolaina 1997 

Yhteensä 195 000 uutta Stora Enson R-sarjan osaketta on merkitty 
ylimmälle johdolle suunnatun ja 10.4.1997 liikkeeseenlasketun 
optiolainan perusteella. Enso Oy:n yhtiökokous 7.4.1997 hyväksyi 
optio-ohjelman. Optiolainan perusteella voidaan merkintäaikana 
1.12.1998 – 31.3.2004 merkitä enintään 3 000 000 uutta R-sarjan 
osaketta. Osakkeen merkintähinta on 45,57 markkaa (noin 7,66 
euroa). Korotuksen jälkeen Stora Enson johdon optiolainan (1997) 
perusteella on merkittävissä 567 000 R-osaketta. 

A-osakkeiden muunto R-osakkeiksi

Stora Enson A-osakkeita on muunnettu R-osakkeiksi 29.11.–
30.12.2003 9 muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 27 906 
kappaletta. 

Vaikutus osakepääomaan ja osakkeiden jakauma

Uusien osakkeiden liikkeeseenlasku korottaa yhtiön osakepääomaa 
331 500 euroa 1 469 623 648,30 euroon. Osakepääoman korotus ja 
muunnetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 15.1.2004 ja 
uudet R-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssissä 16.1.2004 alkaen. 

Korotuksen ja muunnon jälkeen osakkeiden määrä jakautuu 
seuraavasti:
A-osakkeita	181 183 174
R-osakkeita	683 301 325
Yhteensä	864 484 499
Uusi osakepääoma  EUR 1 469 623 648,30

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


STORA ENSO OYJp.p. Minna Taukojärvi 	Jukka Marttila
	

Tilaa