Stora Enson osakkeita merkitty ja muunne

STORA ENSO OYJ  Pörssi-ilmoitus 12.12.2003 klo 11.00

Stora Enson osakkeita merkitty ja muunnettu

Optiolaina 1997 
Yhteensä 75 000 uutta Stora Enson R-sarjan osaketta on merkitty 
ylimmälle johdolle suunnatun ja 10.4.1997 liikkeeseenlasketun 
optiolainan perusteella. Enso Oy:n yhtiökokous 7.4.1997 hyväksyi 
optio-ohjelman. Optiolainan perusteella voidaan merkintäaikana 
1.12.1998 – 31.3.2004 merkitä enintään 3 000 000 uutta R-sarjan 
osaketta. Osakkeen merkintähinta on 45,57 markkaa (noin 7,66 
euroa). Korotuksen jälkeen Stora Enson johdon optiolainan (1997) 
perusteella on merkittävissä 789 000 R-osaketta. 

A-osakkeiden muunto R-osakkeiksi
Stora Enson A-osakkeita on muunnettu R-osakkeiksi 1–28.11.2003 
30 muuntovaatimuksen perusteella yhteensä 314 157 kappaletta. 

Vaikutus osakepääomaan ja osakkeiden jakauma
Uusien osakkeiden liikkeeseenlasku korottaa yhtiön osakepääomaa 
127 500 euroa 1 469 246 248,30 euroon. Osakepääoman korotus ja 
muunnetut osakkeet rekisteröitiin kaupparekisteriin 12.12.2003 
ja uudet R-osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin 
Pörssissä 15.12.2003 alkaen. 

Korotuksen ja muunnon jälkeen osakkeiden määrä jakautuu 
seuraavasti:
A-osakkeita 		181 211 080 
R-osakkeita		683 051 419
Yhteensä		864 262 499
Uusi osakepääoma 	1 469 246 248,30 euroa

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242
	

STORA ENSO OYJp.p.  Minna Taukojärvi		Jukka Marttila


Tilaa