Stora Enson osakkeita merkitty vuoden 19

STORA ENSO OYJ  Pörssi-ilmoitus 4.3.2004 klo 11.00

Stora Enson osakkeita merkitty vuoden 1997 optiolainan 
perusteella 

Yhteensä 75 000 uutta Stora Enson R-sarjan osaketta on merkitty 
ylimmälle johdolle suunnatun ja 10.4.1997 liikkeeseenlasketun 
optiolainan perusteella. Enso Oy:n yhtiökokous 7.4.1997 hyväksyi 
optio-ohjelman. Optiolainan perusteella voidaan merkintäaikana 
1.12.1998 – 31.3.2004 merkitä enintään 3 000 000 uutta R-sarjan 
osaketta. Osakkeen merkintähinta on 45,57 markkaa (noin 7,66 
euroa). Korotuksen jälkeen Stora Enson johdon optiolainan (1997) 
perusteella on merkittävissä 492 000 R-osaketta. 

Korotuksen jälkeen osakkeiden määrä jakautuu seuraavasti:

A-osakkeita		181 172 833
R-osakkeita		683 386 666
Yhteensä		864 559 499
Uusi osakepääoma	1 469 751 148,30 euroa

	
Uusien osakkeiden liikkeeseenlasku korottaa yhtiön osakepääomaa 
127 500 euroa 1 469 751 148,30 euroon. Osakkeiden kokonaismäärä 
korotuksen jälkeen on 864 559 499, joista 181 172 833 on A-
sarjan osakkeita ja 683 386 666 R-sarjan osakkeita. Osakepääoman 
korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin 4.3.2004 ja uudet 
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 
24.3.2004 alkaen. 

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242
Heidi Puusa, Talousviestintä, puh. 02046 21309


STORA ENSO OYJp.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila


	

Tilaa