Stora Enson osakkeita merkitty vuoden 19

Report this content
STORA ENSO OYJ  Pörssi-ilmoitus 9.1.2003 klo 11.00

Stora Enson osakkeita merkitty vuoden 1997 optiolainan 
perusteella 

Yhteensä 3 000 uutta Stora Enson R-sarjan osaketta on merkitty 
ylimmälle johdolle suunnatun ja 10.4.1997 liikkeeseenlasketun 
optiolainan perusteella. Enso Oy:n yhtiökokous 7.4.1997 hyväksyi 
optio-ohjelman. Optiolainan perusteella voidaan merkintäaikana 
1.12.1998 – 31.3.2004 merkitä enintään 3 000 000 uutta R-sarjan 
osaketta. Osakkeen merkintähinta on 45,57 markkaa (noin 7,66 
euroa). Korotuksen jälkeen Stora Enson johdon optiolainan (1997) 
perusteella on merkittävissä 864 000 R-osaketta. 

Korotuksen jälkeen osakkeiden määrä jakautuu seuraavasti:
A-osakkeita 	182 316 685 (ei muutosta)
R-osakkeita	717 464 614
Yhteensä	899 781 299
Uusi osakepääoma 1 529 628 208,30 euroa

Uusien osakkeiden liikkeeseenlasku korottaa yhtiön osakepääomaa 
5 100 euroa 1 529 628 208,30 euroon. Osakkeiden kokonaismäärä 
korotuksen jälkeen on 899 781 299, joista 182 316 685 on A-
sarjan osakkeita ja 717 464 614 R-sarjan osakkeita. Osakepääoman 
korotus rekisteröitiin kaupparekisteriin 9.1.2003 ja uudet 
osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä 
10.1.2003 alkaen. 

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


STORA ENSO OYJp.p.		Jussi Siitonen		Pauli Mäkimaa


Tilaa