Stora Enson osakkuusyritys Bergvik Skog myy omistuksensa Latviassa ja nostaa biologisten hyödykkeidensä käypää arvoa

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 13.11.2018 klo 12.00

Ruotsalainen metsäyhtiö Bergvik Skog AB on myynyt omistuksensa latvialaisessa tytäryhtiössään. Yhtiö omisti 0,1 miljoonaa hehtaaria metsämaata Latviassa. Stora Enso omistaa 49,8 % Bergvik Skogista. 

Latvian omistusosuuden kauppa saatiin päätökseen tänään 13.11.2018. Omaisuuden myyntihinta oli 324 milj. euroa ja myyntivoitto vähennettynä kuluilla ja veroilla oli yhteensä noin 978 milj. Ruotsin kruunua (95 milj. euroa). Stora Enson osuus myyntivoitosta on noin 487 milj. Ruotsin kruunua (47 milj. euroa) riippuen valuuttakurssivaikutuksista sekä tavanomaisista tarkistuksista kaupanteon yhteydessä. Myyntivoitto kirjataan vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä Stora Enson vuoden 2018 viimeisen neljänneksen tulokseen. Bergvik Skogin omistuksessa Latviassa oli 111 000 hehtaaria metsää, josta 80 000 hehtaaria on tuottavaa metsämaata.

Bergvik Skogin biologisten hyödykkeiden, eli kasvavan puuston, IFRS:n mukainen käypä arvo ennen veroja kasvoi noin 1 313 milj. Ruotsin kruunua (128 milj. euroa) verrattuna vuoteen 2017. Lukuun sisältyy Latvian biologisten hyödykkeiden käypä arvo, noin 390 milj. Ruotsin kruunua (38 milj. euroa). Stora Enson osuus käyvän arvon kasvusta vuonna 2018 on noin 654 milj. Ruotsin kruunua ennen veroja (64 milj. euroa) riippuen tavanomaisista vuoden lopun tarkistuksista. Noin 148 milj. kruunua (15 milj. euroa) sisältyy Stora Enson tammi–syyskuun IFRS:n mukaiseen liiketulokseen ja noin 506 milj. kruunua (49 milj. euroa) kirjataan vuoden 2018 viimeisen neljänneksen IFRS:n mukaiseen liiketulokseen. Käyvän arvon muutos johtuu diskonttokoron laskusta ja inflaatiosta sekä muutoksista hakkuusuunnitelmissa ja hinta-arvioissa.

Myyntivoitto ja käyvän arvon kasvu vaikuttavat konsernin vuoden 2018 IFRS:n mukaiseen liiketulokseen. Vertailukelpoisuuteen vaikuttava erä ja käyvän arvon kasvu eivät vaikuta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen.

Kuten aiemmin on ilmoitettu, Stora Enso järjestelee uudelleen omistustaan Bergvik Skogissa. Latvian omaisuuden myynti on osa tätä muiden osakkeenomistajien kanssa sovittua uudelleenjärjestelyä. Suunnitellun uudelleenjärjestelyn seurauksena Stora Enso muuntaisi nykyisen 49,8 %:n osuutensa Bergvik Skogista Bergvik Västin metsävarojen suoraan omistukseen, joka olisi noin 70 % Bergvik Västin metsäomaisuuden arvosta. Neuvottelut etenevät marraskuussa 2017 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti ja niiden tarkoituksena on saavuttaa sitova sopimus, jonka puitteissa uudelleenjärjestely voitaisiin toteuttaa vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana. Uudelleenjärjestelyllä ei odoteta olevan negatiivista vaikutusta puunhankintaan vuonna 2019.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen,
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen, 
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Multimedia

Multimedia