Stora Enson osavuosikatsaus tammi?maaliskuulta 2005

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 27.4.2005 klo 13.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2005
Tulos parani; lisätoimenpiteitä tarvitaan lähinnä Euroopassa


Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen
verrattuna)

Stora Enson osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07
euroa (0,03 euroa). Liikevoitto oli 112,7 milj. euroa (41,4 milj.
euroa) ilman kertaluonteisia eriä, joka on 3,6 prosenttia
liikevaihdosta. Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 83,6
milj. euroa (23,2 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä). Vuoden
2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia
eriä.

Liikevaihto oli 3 144,9 milj. euroa, jossa on 3,0 prosentin lasku
edellisen neljänneksen 3 241,9 milj. eurosta. Liiketoiminnasta
kertyneet nettorahavirrat olivat 159,4 milj. euroa (406,0 milj.
euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat investointien
jälkeen olivat -198,1 milj. euroa (86,7 milj. euroa). Osakekohtainen
kassatulos oli 0,41 euroa (0,38 euroa ilman kertaluonteisia eriä).
Nettorahoituserät olivat -43,1 milj. euroa (-32,5 milj. euroa).
Markkinatilanteesta johtuvat tuotannonrajoitukset olivat 12 000
(80 000) tonnia.

Milj. EUR               2003   2004   I/04  IV/04   I/05
Liikevaihto            12 172,3 12 395,8 3 017,9 3 241,9 3 144,9
EBITDA1)2)             1 707,7  1 510,9  392,7  331,2  388,8
Liikevoitto2)             522,9   338,9  102,1   41,4  112,7
Kertaluonteiset erät         -54,4   369,7  115,7  179,9    -
Liikevoitto2), %            4,3    2,7   3,4   1,3   3,6
Liikevoitto              468,5   708,6  217,8  221,3  112,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia2)         316,3   271,8   79,5   23,2   83,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia          207,8   641,5  195,2  203,1   83,6
Tilikauden voitto           136,0   740,8  405,3  149,0   58,6
  
Tulos/osake2), EUR           0,24   0,26   0,06   0,03   0,07
Tulos/osake, EUR            0,16   0,89   0,49   0,18   0,07
Kassatulos/osake2) 3), EUR       1,63   1,67   0,41   0,38   0,41
Sijoitetun pääoman tuotto2), %     4,6    3,0   3,7   1,5   4,1


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumääräNäkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen
kysynnän odotetaan pysyvän hyvänä. Painopaperin hinnat nousivat
vuoden alussa ja näiden hintojen oletetaan pysyvän. Päällystetyn ja
päällystämättömän hienopaperin kysyntä on paranemassa, mutta
ylituotannon takia päällystämättömän hienopaperin arkkihinnoissa on
laskupaineita. Tiettyjen päällystettyjen hienopapereiden
hinnankorotuksia on kuitenkin ilmoitettu. Pakkauskartonkien kysyntä
on pysynyt vakaana, joidenkin kuluttajapakkauskartonkilaatujen
hintoja on korotettu. Aaltopahvipakkausten hinnoissa on
laskupaineita. Puutuotteiden kysyntä paranee hieman ja hintojen
odotetaan pysyvän vakaina."


Pohjois-Amerikassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysyntä
jatkuu hyvänä. Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
hintojen odotetaan nousevan edelleen vuoden toisella neljänneksellä.
Pohjois-Amerikan kannattavuuden parantamisohjelma etenee
suunnitelman mukaisesti.


Aasiassa hienopaperin kysyntä jatkuu hyvänä ja hinnat nousevat.


Suomen tehtailla on huhtikuussa ollut tuotantoseisokkeja liittyen
työmarkkinaneuvotteluihin. Tämä epävakaa tilanne työmarkkinoilla
jatkuu edelleen.


Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat,
puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659Stora Enson osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2005


Yhteenveto ensimmäisen neljänneksen tuloksesta 
(verrattuna edelliseen neljännekseen)
*Liikevaihto oli 3 144,9 miljoonaa euroa (3 241,9 milj. euroa).    
*Liikevoitto oli 112,7 miljoonaa euroa (41,4 milj. euroa) 
 ilman kertaluonteisia eriä.
*Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 83,6 milj.euroa 
 (23,2 milj. euroa) ilman kertaluonteisia eriä.
*Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa (0,03 euroa) ilman
 kertaluonteisia eriä.
*Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa (0,38 euroa) ilman
 kertaluonteisia eriä.

Konsernin tuotteiden kysyntä säilyi suhteellisen hyvänä ensimmäisen
neljänneksen aikana. Pientä kysynnän paranemista oli mainontaan
käytettävissä papereissa. Myös pakkauskartonkien kysyntä vahvistui
edelleen.

Eurooppalaiset tehtaat lisäsivät hienopaperin myyntiään, mutta
painopaperin myyntimäärät olivat edellistä vuosineljännestä alemmat.
Tähän vaikuttivat osaltaan paperikoneiden uusimiset
(tuotannonmenetykset olivat 134 000 tonnia). Kaikkien
painopaperilaatujen hinnat nousivat, kun taas päällystetyn
hienopaperin ja pakkauskartongin hinnat säilyivät entisellä tasolla.
Päällystämättömän hienopaperin hinnat laskivat hieman. Puutuotteiden
kysyntä pysyi vakaana huolimatta Euroopan jatkuvasta ylitarjonnasta.

Pohjois-Amerikassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja
päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi. Päällystetyn
aikakauslehtipaperin kysyntä säilyi ennallaan. Myyntihinnat nousivat
hieman.

Paperikoneiden uusimisiin liittyvien tuotannonmenetysten lisäksi
tuotantoa sopeutettiin markkinakysyntään ja rajoitettiin 12 000
tonnilla, kaikki Euroopassa. Edellisen neljänneksen rajoitukset
olivat 73 000 tonnia Euroopassa ja 7 000 tonnia Pohjois-Amerikassa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 573 000 tonnia,
mikä alittaa 210 000 tonnilla edellisen neljänneksen 3 783 000
tonnin toimitukset. Kokonaistuotanto oli 3 703 000 tonnia (3 655 000
tonnia). Puutuotteiden toimitukset olivat yhteensä 1 541 000
kuutiometriä verrattuna edellisen neljänneksen 1 695 000
kuutiometriin.

Milj. EUR               2003   2004   I/04  IV/04   I/05
Liikevaihto            12 172,3 12 395,8 3 017,9 3 241,9 3 144,9
EBITDA1)2)             1 707,7  1 510,9  392,7  331,2  388,8
Liikevoitto2)             522,9   338,9  102,1   41,4  112,7
Kertaluonteiset erät         -54,4   369,7  115,7  179,9    -
Liikevoitto2), %            4,3    2,7   3,4   1,3   3,6
Liikevoitto              468,5   708,6  217,8  221,3  112,7
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia2)         316,3   271,8   79,5   23,2   83,6
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia          207,8   641,5  195,2  203,1   83,6
Tilikauden voitto           136,0   740,8  405,3  149,0   58,6
  
Tulos/osake2), EUR           0,24   0,26   0,06   0,03   0,07
Tulos/osake, EUR            0,16   0,89   0,49   0,18   0,07
Kassatulos/osake2) 3), EUR       1,63   1,67   0,41   0,38   0,41
Sijoitetun pääoman tuotto2), %     4,6    3,0   3,7   1,5   4,1


1)   EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2)   Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3)   Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä

Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut
kertaluonteisia eriä. Kansainvälisten kirjanpitosäännösten (IFRS)
muutoksen takia (IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen) liikearvoa ei
enää poisteta tasapoistomenetelmällä oletetun taloudellisen
vaikutusajan perusteella.

Stora Enso otti 1.1.2005 käyttöön IFRS 2:n (Osakeperusteisetmaksut),
joka vaikuttaa henkilöstökuluihin. Taloudelliset vertailuluvut
on oikaistu aiemmilta tilikausilta.Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos 
(edelliseen neljännekseen verrattuna)

Liikevaihto oli 3 144,9 milj. euroa, jossa on 3,0 prosentin lasku
edellisen neljänneksen 3 241,9 milj. eurosta. Laskun taustalla ovat
pääasiallisesti painopaperikoneiden uusimisesta johtuneet
tuotannonmenetykset. Painopaperien korkeammat myyntihinnat
paransivat kuitenkin osaltaan kehitystä, samoin kuin hienopaperin ja
pakkauskartongin lisääntyneet toimitukset.

Liikevoitto oli 112,7 milj. euroa (41,4 milj. euroa) ilman
kertaluonteisia eriä, joka on 3,6 prosenttia liikevaihdosta.
Liikevoitto parani hienopaperissa ja pakkauskartongissa.
Puutuotteiden liiketappio pieneni.

Korkeampien tuotantomäärien vuoksi alentuneet kiinteät kustannukset,
erityisesti pakkauskartongissa, paransivat liikevoittoa.
Liikevoittoa heikensivät kuitenkin painopaperin tuotannonmenetykset
koneiden uusimisiin liittyen (-32 milj. euroa).

Liikevoittoon sisältyy 5,2 milj. euron nettokulu liittyen Euroopan
Unionin myöntämiin hiilidioksidipäästöoikeuksiin. Päästöoikeudet on
kirjattu IFRIC 3:n (Päästöoikeudet) tulkinnan mukaan. Nordpool
pörssissä tapahtuneet arvonmuutokset ovat syynä tähän
kassavaikutuksettomaan kirjanpitoerään.

IFRS 2:n (Osakeperusteiset maksut) mukaan optioiden käyvän arvon
muutoksista tulleet erot kirjataan henkilöstökuluihin. Tämä
kassavaikutukseton ero konsernin liikevoittoon oli -1,4 milj. euroa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia oli 83,6 milj. euroa 
(23,2 milj. euroa ilman kertaluonteisia eriä).

Nettorahoituserät olivat -43,1 milj. euroa (-32,5 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat 27,6 milj. euroa (32,6 milj. euroa) ja
nettovaluuttakurssivoitot olivat 5,7 milj. euroa (-2,8 milj. euroa).
Muut rahoituserät olivat yhteensä negatiiviset 21,2 milj. euroa
(positiivinen 2,9 milj. euroa), joista suurin osa muodostui
realisoitumattomista rahoitusinstrumenttien arvostuksista.

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli 14,0 milj. euroa (14,3 milj.
euroa). Tässä on mukana 14,4 milj. euron (11,3 milj. euroa) osuus
Bergvik Skogista.

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä -23,6 milj. euroa (-53,7
milj. euroa) ja vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli -1,4 milj.
euroa (-0,4 milj. euroa). Nettotulokseksi jäi siten 58,6 milj. euroa
(149,0 milj. euroa).

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,07 euroa (0,03
euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,1
prosenttia (1,5 prosenttia). Sijoitettu pääoma 31.3.2005 oli 11
118,9 milj. euroa, jossa on nousua 463,2 milj. euroa
nettomääräisesti. Kasvaneet varastot lisäsivät käyttöpääomaa ja
valuuttakurssien vaikutus kasvatti sijoitettua pääomaa 120,8 milj.
eurolla.

Pääomarakenne
Milj. EUR               31.12.2004    31.3.2004    31.3.2005
  
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               10 848,2    11 059,5    11 104,7
Käyttöpääoma               1 301,3      924,0     1 499,0
Sidottu pääoma             12 149,5    11 983,5    12 603,7
Verovastuut, netto           -1 493,8    -1 422,5    -1 484,8
Sijoitettu pääoma            10 655,7    10 561,0    11 118,9
Osakkuusyritykset             568,1      498,1      588,9
Yhteensä                11 223,8    11 059,1    11 707,8
  
Oma pääoma                8 036,3     7 891,4     7 672,0
Vähemmistöosuudet             136,1      62,8      108,2
Korolliset nettovelat          3 051,4     3 104,9     3 927,6
Rahoitus yhteensä            11 223,8    11 059,1    11 707,8Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat olivat 159,4 milj. euroa
(406,0 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat
investointien jälkeen olivat -198,1 milj. euroa (86,7 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos oli 0,41 euroa (0,38 euroa ilman
kertaluonteisia eriä).


Katsauskauden lopussa korolliset nettovelat olivat 3 927,6 milj.
euroa. Tässä on kasvua 876,2 milj. euroa, josta 365,3 milj. euroa
liittyi vuoden 2004 osinkoihin, jotka on vähennetty omasta pääomasta
ja siirretty lyhytaikaisiin korollisiin velkoihin. Osingon
maksupäivä oli 8.4.2005. Käyttämättömät luottolimiitit, rahat ja
muut käteisvarat olivat yhteensä 2,3 miljardia euroa.


Omaa pääomaa oli 7,7 miljardia euroa eli 9,46 euroa osaketta kohti
(9,80 euroa). Yhtiön markkina-arvo oli 8,8 miljardia euroa Helsingin
Pörssissä 31.3.2005.


Velkaantumisaste 31.3.2005 oli 0,51 (0,38). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli 15,2 milj. euroa. Omien osakkeiden takaisinostot
vähensivät omaa pääomaa 106,6 milj. eurolla
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos vuosineljänneksellä

                          Rakenteel-	
                     Rahavirta,   liset 
                      jatkuvat muutokset
                     toiminnot  ja muut Muunto-Tasevaiku-
Milj. EUR                        tulot  erot    tus
Liikevoitto                 119,3   -6,6        112,7
Poistot                   276,1             276,1
Käyttöpääoman muutos            -236,0   50,0   -11,7  -197,7
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat               159,4   43,4   -11,7   191,1
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin   -356,6            -356,6
Yritysostot                  -4,9    1,5   -7,5   -10,9
Muut pysyvien vastaavien muutokset       4,0   -64,7  -115,3  -176,0
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat investointien jälkeen   -198,1   -19,8  -134,5  -352,4
Nettorahoituserät              -43,1             -43,1
Maksetut verot                -51,8   17,1    6,2   -28,5
Osinko                   -365,3            -365,3
Omien osakkeiden hankinta          -106,6            -106,6
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien muutokset        -44,0   48,4   15,3   19,7
Korollisten nettovelkojen muutos      -808,9   45,7  -113,0  -876,2


Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin ensimmäisellä
vuosineljänneksellä
Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 356,5 milj. euroa.

Merkittävimmät investointikohteet neljänneksen aikana olivat Ruotsin
Kvarnsvedenin tehtaan uusi paperikone 12 (146,1 milj. euroa),
Corbehemin tehtaan paperikone 5:n uusiminen (32,9 milj. euroa),
Summan tehtaan paperikone 2:n uusiminen (22,7 milj. euroa), Ruotsin
Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (18,2 milj. euroa) ja
Bironin tehtaan paperikone 26:n uusimistyöt (11,0 milj. euroa).

Neljänneksen aikana päätettiin uudistaa Ruotsin Hylten
sanomalehtipaperitehtaan kattila 2. Projektin odotetaan valmistuvan
helmikuussa 2006 ja sen arvioidut kustannukset ovat 40 milj. euroa.


Osakkuusyritysten tapahtumia

Ensimmäisen neljänneksen aikana Stora Enso investoi 4,5 milj. euroa
lisää Veraceliin. 31.3.2005 mennessä investoitu kokonaismäärä oli
yhteensä 277,5 milj. euroa. Veracelin tehtaan odotetaan aloittavan
toimintansa touko-kesäkuussa 2005.

Ensimmäisen vuosineljänneksen tulos (vuoden 2004 ensimmäiseen
neljännekseen verrattuna)
Liikevaihto oli 3 144,9 milj. euroa, joka on 4,2 prosenttia suurempi
kuin vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä. Toimitusmäärien kasvu
nosti liikevaihtoa. Painopaperin ja päällystetyn hienopaperin hinnat
vahvistuivat.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä nousi 10,6 milj. eurolla.
Tähän summaan eivät sisältyneet enää konsernin entiset Ruotsin
metsäomistukset, jotka siirrettiin Bergvik Skog AB:lle ensimmäisen
neljänneksen lopussa vuonna 2004. Euroopan puunhankintaorganisaation
liikevoitto aleni 25 milj. euroa rakenneuudistuksen takia.
Liikevoitto oli parempi paperituotealueella, mutta alhaisempi
pakkauskartongissa ja puutuotteissa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä
nousi 4,1 milj. eurolla ja osakekohtainen tulos ilman
kertaluonteisia eriä 0,01 eurolla.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission
kilpailuviranomaisten ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan
alaiseksi Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen.
Euroopan ja Yhdysvaltain viranomaisten tutkimukset ovat vielä
alkuvaiheessa, eikä mitään syytteitä ole nostettu konsernia tai sen
työntekijöitä vastaan. Näihin tutkimuksiin liittyen Stora Enso on
joutunut joukkokanteiden kohteeksi Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia
varauksia ei ole tehty.Tapahtumia ensimmäisellä vuosineljänneksellä


Luottosopimus

Tammikuussa Stora Enso allekirjoitti uuden 1,75 miljardin euron
määräisen luottosopimuksen 23 pankin syndikaatin kanssa. Tämä
viisivuotinen laina on tarkoitettu yhtiön yleisiin
rahoitustarpeisiin ja se korvaa jo olemassa olevan 2,5 miljardin
euron luottosopimuksen.


Vähemmistöosuuden hankkiminen Sylvesteristä

Maaliskuussa Stora Enso Timber osti jäljellä olevan 34 prosentin
vähemmistöosuuden virolaisesta Stora Enso Timber AS -yhtiöstä, joka
oli ennen nimeltään AS Sylvester. Stora Enso sai täten sadan
prosentin omistusosuuden yrityksestä. Kauppahinta oli 41,8 milj.
euroa.


UPM:n vähemmistöosuuden hankkiminen Corensosta

Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti ostavansa UPM:n 29 prosentin
vähemmistöosuuden Corenso United Oy Ltd:stä ja sai näin sadan
prosentin omistusosuuden yhtiöstä. Stora Enso hankki osuuden
saadakseen Corenson täysin hallintaansa voidakseen kehittää edelleen
strategisesti tärkeää liiketoimintaansa itsenäisesti. Kauppa
edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja se on tarkoitus
saada päätökseen toisen neljänneksen lopussa.


Osakepääoma ja omistus

Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous 22.3.2005 päätti alentaa
yhtiön osakepääomaa 41,2 milj. eurolla mitätöimällä 16 300 A-sarjan
ja 24 250 000 R-sarjan osaketta. Nämä osakkeet oli hankittu omina
osakkeina 265,7 milj. eurolla, vuoden 2004 yhtiökokouksen
valtuutuksella ja osakepääoman alennus merkittiin kaupparekisteriin
31.3.2005.

Vuoden 2005 varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan
omia osakkeita ja mitätöimään enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan ja
62 150 000 R-sarjan osaketta. Uuden valtuutuksen myötä takaisinostot
käynnistettiin 30.3.2005 ja 12.4.2005 mennessä yhtiö oli hankkinut
yhteensä 19 000 A-sarjan osaketta ja 4 877 600 R-osaketta.
Keskimääräinen ostohinta sekä A- että R-osakkeelle oli 10,86 euroa.

Kauden aikana yhteensä 1 878 A-sarjan osaketta muunnettiin R-sarjan
osakkeiksi. Viimeisin muunnos neljänneksen aikana merkittiin
kaupparekisteriin 16.2.2005.

Vuosineljänneksen päättyessä Stora Enson liikkeeseen laskettuja A
osakkeita oli 179 030 345 kappaletta ja R-osakkeita 633 946 754
kappaletta. Yhtiön hallussa oli 1 920 624 R-sarjan osaketta. Näiden
kirjanpidollinen nimellisarvo oli 3,3 milj. euroa. Omistus vastaa
0,76 prosenttia yhtiön osakkeista ja 0,11 prosenttia äänimäärästä.

Muita varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2005 tehtyjä päätöksiä
Ehdotettu 0,45 euron osakekohtainen osinko hyväksyttiin.

Gunnar Brock, Birgitta Kantola ja Matti Vuoria valittiin uusina
jäseninä hallitukseen.

Yhtiökokous hyväksyi myös ehdotuksen nimittää nimityskomitean
valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen jäsenten
lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja hallitusjäsenten palkitsemiseen ja (d)
puheenjohtajan ja hallituksen komiteoiden jäsenten palkitsemiseen.


Hallituksen päätökset

Claes Dahlbäck jatkaa hallituksen puheenjohtajana ja Ilkka Niemi
valittiin varapuheenjohtajaksi.

Jan Sjöqvist (puheenjohtaja) ja Ilkka Niemi jatkavat talous- ja
tarkastuskomitean jäseninä. Lee A. Chaden, Claes Dahlbäck ja
Birgitta Kantola valittiin uusina jäseninä tähän komiteaan.

Claes Dahlbäck (puheenjohtaja), Harald Einsmann ja Ilkka Niemi
jatkavat palkkiokomitean jäseninä. Matti Vuoria valittiin uutena
jäsenenä tähän komiteaan.


Muutokset konsernin rakenteessa

Maaliskuussa Stora Enso ilmoitti uudistavansa organisaatiotaan. Uusi
organisaatiorakenne mahdollistaa avainjohtajille osaamisen
laajentamisen ja samalla vähentää organisaatiotasoja. Lisäksi
kasvavien markkina-alueiden ja maailmanlaajuisten tuotedivisioonien
kehittäminen helpottuu. Uusi organisaatiorakenne astuu voimaan
1.5.2005.


Kauden jälkeiset tapahtumat

13.4.2005 Stora Enso ilmoitti saaneensa päätökseen aiemmin
ilmoitetun paperitukkuri Papeteries de Francen (PdF) yritysoston
International Paperilta.

25.4.2005 Stora Enso ilmoitti tehneensä aiesopimuksen saksalaisen
paperitukkurin Schneidersöhne Groupin koko osakekannan ostamisesta.
Yrityksen markkina-arvoksi on arvioitu 450 milj. euroa. Kassavaroin
rahoitettava yrityskauppa saataneen päätökseen kolmannella
vuosineljänneksellä vuonna 2005, mikäli due diligence -prosessi
etenee suunnitelman mukaan ja kaupalle saadaan viranomaisten ja muut
tarvittavat hyväksynnät.


Kannattavuuden parantamisohjelma

Stora Enso on aloittamassa Euroopan yksiköissään kannattavuuden
parantamisohjelmaa, jonka tavoitteena on saavuttaa vuosittainen 300
milj. euron tulosparannus ennen veroja vuoden 2007 puolivälistä
lähtien. Tämä jatkaa konsernin merkittävää tuotantorakenteen
uudistamisohjelmaa Euroopan yksiköissä. Investoinnit pidetään joko
poistojen tasolla tai poistoja alhaisempina ja kasvavat markkinat
saavat enemmän painoarvoa.

Stora Enso kiinnittää erityistä huomiota jatkuviin
kustannussäästöihin, sillä sen nykyiselle toimintaympäristölle ovat
leimaa-antavia alhainen kannattavuus, kova kilpailu sekä heikko
Yhdysvaltain dollari.

Kannattavuuden parantamisohjelma tulee lisäämään tehokkuutta
tuotannossa, myynnissä ja logistiikassa, käyttöpääoman hallinnassa,
hankinnoissa ja hallinnossa. Ohjelmaan kuuluvat osaltaan heikosti
tuottavien yksikköjen myyminen tai lopettaminen sekä mahdolliset
henkilöstön vähennykset.


Näkymät

Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän odotetaan
pysyvän hyvänä. Painopaperin hinnat nousivat vuoden alussa ja näiden
hintojen oletetaan pysyvän. Päällystetyn ja päällystämättömän
hienopaperin kysyntä on paranemassa, mutta ylituotannon takia
päällystämättömän hienopaperin arkkihinnoissa on laskupaineita.
Tiettyjen päällystettyjen hienopapereiden hinnankorotuksia on
kuitenkin ilmoitettu. Pakkauskartonkien kysyntä on pysynyt vakaana
ja joidenkin kuluttajapakkauskartonkilaatujen hintoja on korotettu.
Aaltopahvipakkausten hinnoissa on laskupaineita. Puutuotteiden
kysyntä paranee hieman ja hintojen odotetaan pysyvän vakaina.

Pohjois-Amerikassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysyntä
jatkuu hyvänä. Aikakauslehtipaperin ja päällystetyn hienopaperin
hintojen odotetaan nousevan edelleen vuoden toisella neljänneksellä.
Pohjois-Amerikan kannattavuuden parantamisohjelma etenee
suunnitelman mukaisesti.

Aasiassa hienopaperin kysyntä jatkuu hyvänä ja hinnat nousevat.

Suomen tehtailla on huhtikuussa ollut tuotantoseisokkeja liittyen
työmarkkinaneuvotteluihin. Epävakaa tilanne työmarkkinoilla jatkuu
edelleen.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 27.4.2005
Stora Enso Oyj
HallitusTuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)


PAPERI


Painopaperi
                                     Muutos
Milj. EUR       2004   I/04  II/04  III/04  IV/04   I/05  I/IV %
Liikevaihto    4 343,3 1 019,2 1 069,6 1 090,6 1 163,9 1 049,5   -9,8
Liikevoitto*     91,3   8,7   -3,8   48,2   38,2   20,0  -47,6
% liikevaihdosta    2,1   0,9   -0,4   4,4   3,3   1,9
ROOC, %**       2,3   0,9   -0,4   4,6   3,6   1,9
Toimitukset, 
1 000 t       7 398  1 732  1 819  1 846  2 001  1 701  -15,0
Tuotantomäärät,
1 000 t       7 396  1 830  1 782  1 886  1 899  1 775   -6,5

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja **ROOC =
liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Painopaperin liikevaihto oli 1 049,5 milj. euroa, jossa on laskua
9,8 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Hintojen nousua painoivat
alhaisemmat myyntimäärät ensimmäisellä neljänneksellä. Liikevoitto
oli 20,0 milj. euroa, jossa on laskua 47,6 prosenttia edellisestä
neljänneksestä. Toimitukset olivat alhaisemmat kausiluonteisten
tekijöiden ja paperikoneiden uusimistöiden takia. Nämä järjestelyt
aiheuttivat 134 000 tonnin tuotannonmenetykset. Markkinoista
johtuvat tuotannonrajoitukset olivat vähäisiä.

Euroopassa painopaperin tuotanto pysyi viime vuoden tasolla.
Euroopan ulkopuolinen kysyntä oli vahvaa, varsinkin päällystetyssä
aikakauslehtipaperissa. Käyttöasteet olivat tyydyttäviä kaikilla
tehtailla ja painopaperien hinnat nousivat.

Tuottajien varastot ovat kasvaneet kausiluonteisten tekijöiden takia
viime vuoden tasoille, vaikka asiakkaat ovat ilmeisesti vähentäneet
varastojaan.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysyntä oli vahvaa ja
sanomalehtipaperin heikkoa. Kaikkien painopaperilaatujen hinnat
nousivat vuosineljänneksen aikana ja tuottajien varastot olivat
normaalit.

Euroopassa on merkkejä mainonnan toipumisesta tänä vuonna, joten
mainontaan käytettävien papereiden kysynnän odotetaan olevan
loppuvuonna hyvää. Pohjois-Amerikassa mainontaan käytettävien
varojen arvioidaan pysyvän vakaina ja uusia paperien
hinnankorotuksia odotetaan vuoden toiselle neljännekselle.


Hienopaperi
                                     Muutos
Milj. EUR       2004   I/04  II/04  III/04  IV/04   I/05  I/IV %
Liikevaihto    3 173,1  788,9  786,3  791,8  806,1  833,1   3,3
Liikevoitto*     64,3   18,1   4,6   27,9   13,7   47,8   N/M
% liikevaihdosta    2,0   2,3   0,6   3,5   1,7   5,7
ROOC, %**       1,9   2,2   0,5   3,2   1,6   5,6
Toimitukset, 
1 000 t       3 893   959   964   974   995  1 041   4,6
Tuotantomäärät,
1 000 t       4 033   984   999  1 041  1 010  1 030   2,0

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja **ROOC =
liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Hienopaperin liikevaihto oli 833,1 milj. euroa, jossa on 3,3
prosentin kasvu edellisestä neljänneksestä. Taustalla ovat kasvaneet
toimitukset. Liikevoitto oli 47,8 milj. euroa, joka on 34,1 milj.
euroa enemmän kuin edellisellä neljänneksellä. Tulosta paransivat
lisääntyneet toimitusmäärät ja vähentyneet kiinteät kustannukset.
Markkinoista johtuvia tuotannonrajoituksia ei juurikaan ollut.

Euroopassa päällystämättömän hienopaperin kysyntä oli tervettä.
Ylitarjonnan takia markkinoilla on kuitenkin edelleen hintapaineita
tietyissä päällystämättömissä hienopaperilaaduissa. Teollisuuden
tehdasvarastot olivat tasapainossa ja tukkurien varastotilanne oli
normaali.

Aasiassa päällystämättömän hienopaperin kysyntä vahvistui
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja hinnat nousivat.

Euroopassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli hyvällä tasolla.
Päällystetyn hienopaperin rullahinta oli vakaa, vaikka tukkurien
arkkipaperin varastohinnoissa oli paineita. Tehdasvarastot olivat
melko korkeat, mutta ovat laskeneet viime aikoina hieman. Tukkurien
varastot pysyivät alhaisina ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.
Teollisuuden tilauskannan odotetaan pysyvän hyvänä vuoden toisen
vuosineljänneksen loppuun saakka.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin kysyntä oli hyvää.

Aasiassa päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi kiinalaisen uuden
vuoden jälkeen. Hinnat vakiintuivat neljännen vuosineljänneksen
loppua kohti ja ovat nousseet siitä hieman.

Päällystetyn hienopaperin hintojen odotetaan vahvistuvan Euroopassa.
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa hintojen nousu jatkunee toisen
vuosineljänneksen aikana.


Tukkuritoiminta

Liikevaihto oli 182,1 milj. euroa, jossa on laskua 0,7 prosenttia
edelliseen neljännekseen verrattuna. Tähän vaikuttivat alhaisemmat
keskihinnat. Liikevoitto oli 2,7 milj. euroa, jossa on laskua 1,2
milj. euroa edelliseen neljännekseen verrattuna. Tulosta pienensivät
alentuneet katteet.


PAKKAUSKARTONGIT
                                     Muutos
Milj. EUR       2004   I/04  II/04  III/04  IV/04   I/05  I/IV %
Liikevaihto    2 771,5  692,0  704,4  674,6  700,5  722,7   3,2
Liikevoitto*     277,6   82,1   67,7   84,8   43,0   73,7   71,4
% liikevaihdosta   10,0   11,9   9,6   12,6   6,1   10,2
ROOC, %**       10,6   13,1   10,7   13,4   6,5   10,9
Toimitukset, 
1 000 t       3 119   776   790   766   787   831   5,6
Tuotantomäärät,
1 000 t       3 090   771   775   798   747   898   20,2

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja **ROOC =
liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Pakkauskartonkien liikevaihto oli 722,7 milj. euroa, jossa on kasvua
3,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Pääasiasiallisesti kasvu
tuli Intercellin hankinnasta, joka nosti liikevaihtoa 40,4 milj. eu
rolla. Liikevoitto oli 73,7 milj. euroa, jossa on kasvua 71,4
prosenttia edellisestä neljänneksestä. Taustalla ovat alhaisemmat
ylläpitokustannukset sekä korkeammat tuotantomäärät. Markkinoista
johtuvat tuotannonrajoitukset olivat vähäisiä. Kysyntä on ollut
hyvää ja sen odotetaan säilyvän vakaana kaikilla liiketoiminta-
alueilla.

Muutamia hinnankorotuksia on toteutettu. Lisäksi kuluttajapakkauskartongeissa
on odotettavissa joitakin hinnankorotuksia. Sen sijaan aaltopahvipakkausten
hintoihin kohdistuu paineita.


PUUTUOTTEET JA KUITUHUOLTO

Puutuotteet
                                     Muutos
                                     IV/III
Milj. EUR       2004   I/04  II/04  III/04  IV/04   I/05    %
Liikevaihto    1 566,8  373,1  419,2  388,5  386,0  366,9   -4,9
Liikevoitto*     34,7   11,4   21,3   10,9   -8,9   -4,0   55,1
% liikevaihdosta    2,2   3,1   5,1   2,8   -2,3   -1,1
ROOC, %**       5,2   7,0   12,5   6,3   -5,2   -2,3
Toimitukset, 
1 000 m3       6 664  1 597  1 777  1 595  1 695  1 541   -9,1

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja **ROOC =
liikevoitto/sidottu pääoma x 100%


Puutuotteiden liikevaihto oli 366,9 milj. euroa, jossa on laskua 4,9 prosenttia
edellisestä neljänneksestä. Taustalla on alhaisemmat tuotanto- ja laskutusmäärät.
Liiketappiota syntyi 4,0 milj. euroa, johon olivat syynä alhaisemmat
tuotantomäärät sekä investointiseisokki Zdirecin tehtaalla (-3,5 milj. euroa).
Tuotevarastot lisääntyivät merkittävästi ensimmäisen neljänneksen
aikana. Yleisesti ottaen toiminta Pohjoismaissa oli tappiollista,
jota kompensoi Keski-Euroopan kannattava toiminta.

Rakennusmarkkinat säilyivät vakaina huolimatta lievästä lainojen
korkojen noususta Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa.

Havusahatavaran tuotanto on lisääntynyt voimakkaasti Euroopassa. Osa
ylimääräisestä tuotannosta on viety Yhdysvaltain vahvoille
markkinoille, mutta Euroopassa markkinoilla on edelleen ylitarjontaa
ja varastot ovat korkeat.

Kevään sesonkiajan odotetaan kohentavan markkinatasapainoa ja
hintojen pitäisi säilyä vakaina.


Euroopan puunhankintaorganisaatio

Liikevaihto oli 674,7 milj. euroa, jossa on 2,7 prosentin kasvu
edelliseen neljännekseen verrattuna. Taustalla ovat kausiluonteiset
syyt. Liikevoitto oli 3,1 milj. euroa. Kannattavuus parani hieman
raakapuun hinnanlaskun takia.

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 10,9 milj.
kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä). Tässä on 6,9 prosentin
kasvu edelliseen neljännekseen verrattuna.

Neljänneksen alun myrskyt Etelä-Ruotsissa ja Baltian maissa vetivät
alas havukuitupuun ja sahatukkien hintoja näillä markkinoilla.
Venäjän sahatukeissa oli ylitarjontaa ja hinnat laskivat.
Lyhytkuituisen puun kysyntä on vahvaa Itämeren alueella.Tilinpäätös
Avainluvut             I/04  II/04 III/04  IV/04  2004  I/05
Tulos/osake, EUR          0,49  0,06  0,16  0,18  0,89  0,07
Tulos/osake ilman
kertaluonteisia eriä, EUR      0,06  0,06  0,11  0,03  0,26  0,07
Kassatulos/osake (CEPS), EUR    0,54  0,43  0,51  0,53  2,02  0,41
CEPS ilman kertaluonteisia
eriä, EUR              0,41  0,43  0,46  0,38  1,67  0,41
Sijoitetun pääoman tuotto
(ROCE), %              7,9   2,1   7,9   8,2   6,4   4,1
ROCE ilman kertaluonteisia
eriä, %               3,7   2,1   5,1   1,5   3,0   4,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %    20,5   2,6   6,9   7,4   9,3   3,0
Velkaantumisaste          0,39  0,43  0,42  0,38  0,38  0,51
Oma pääoma/osake, EUR        9,46  9,53  9,70  9,80  9,80  9,46
Omavaraisuusaste, %         47,7  48,2  48,5  49,8  49,8  45,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta    7,2   1,8   7,0   6,8   5,7   3,6
Liikevoitto ilman kertaluonteisia
eriä, % liikevaihdosta        3,4   1,8   4,6   1,3   2,7   3,6
Investoinnit, milj. EUR      216,1  281,1  268,1  214,3  979,6  356,6
Investoinnit, % liikevaihdosta    7,2   9,1   8,8   6,6   7,9  11,3
Sijoitettu pääoma, milj. EUR   10 561 10 812 10 831 10 656 10 656 11 119
Korolliset nettovelat, milj. EUR  3 105  3 356  3 343  3 052  3 052  3 928
Henkilöstö keskimäärin      42 446 43 795 44 045 43 779 43 779 44 870
Osakkeiden keskimääräinen määrä (milj.)
- kausittainen           835,3  831,8  826,3  822,0  828,8  816,3
- kumulatiivinen          835,3  833,6  831,1  828,8  828,8  816,3
- kumulatiivinen, laimennettu   836,0  834,4  831,9  829,4  829,4  816,9Euron vaihtokurssit
Yksi euro on       Päätöskurssi           Keskikurssi
          31.12.2004    31.3.2005    31.12.2004    31.3.2005
SEK         9,0206     9,1430      9,1253      9,0773
USD         1,3621     1,2964      1,2440      1,3107
GBP         0,7051     0,6885      0,6786      0,6933
CAD         1,6416     1,5737      1,6166      1,6073Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

Milj. EUR                    2004    I/2004    I/2005
  
Liikevaihto                 12 395,8    3 017,9    3 144,9
Liiketoiminnan muut tuotot           153,8     140,2     19,6
Materiaalit ja palvelut           -6 534,6   -1 560,0   -1 674,0
Toimituskulut ja komissiot         -1 367,8    -325,6    -347,4
Henkilöstökulut               -1 934,8    -552,9    -556,6
Liiketoiminnan muut kulut           -831,8    -211,2    -197,7
Poistot ja arvonalentumiset         -1 172,0    -290,6    -276,1
Liikevoitto                  708,6     217,8     112,7
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       38,9     -2,3     14,0
Nettorahoituserät               -106,0     -20,3     -43,1
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia               641,5     195,2     83,6
Tuloverot                   107,4     214,3     -23,6
Tulos verojen jälkeen             748,9     409,5     60,0
Vähemmistöosuudet                -8,1     -4,2     -1,4
Tilikauden voitto               740,8     405,3     58,6
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR                0,89     0,49     0,07
Tulos/osake (laimennettu), EUR         0,89     0,49     0,07Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma

Milj. EUR                    2004    I/2004    I/2005
  
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                  708,6     217,8     112,7
 Oikaisut liikevoittoon           1 039,1     166,2     284,9
 Työeläkejärjestelmän (TEL) muutos      -179,9       -       -
 Käyttöpääoman muutos             -367,7    -215,2    -236,0
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien
 muutos                    444,3     499,0     69,0
Liiketoiminnan rahavirrat          1 644,4     667,8     230,6
 Rahavirtaperusteiset nettorahoituserät    -124,8     -14,1     -24,8
 Maksetut verot                -114,2     -79,9     -51,8
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat  1 405,4     573,8     154,0
  
Investointien rahavirrat
 Osakeostot                  -426,8    -186,1     -48,8
 Tuotot aineellisten hyödykkeiden
 myynnistä                   253,9     212,3      2,9
 Investoinnit aineellisiin
 hyödykkeisiin                -979,6    -216,1    -357,7
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     -182,5    -171,4     -0,2
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   -1 335,0    -361,3    -403,8
  
Rahoituksen rahavirrat
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos     1 261,2     -4,9     10,7
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos     -697,5     144,4     363,0
 Maksetut osingot               -375,7       -       -
 Vähemmistöosuuksille maksetut osingot     -1,9       -       -
 Merkityt optiot                 1,6      4,0       -
 Omien osakkeiden hankinta          -198,6     -42,7    -106,6
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat      -10,9     100,8     267,1
  
Rahavarojen nettolisäys             59,5     313,3     17,3
 Rahavarat hankituissa yrityksissä       45,9      0,0      0,0
 Myytyjen yhtiöiden rahavarat         -29,5     -36,4      0,0
 Muuntoerot                   -3,1      1,8      1,9
 Rahavarat tilikauden alussa          201,5     201,5     274,3
Rahavarat tilikauden lopussa          274,3     480,2     293,5


Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset

Milj. EUR                    2004    I/2004    I/2005
Kirjanpitoarvo kauden alussa        12 535,3   12 535,3   10 715,5
Konserniyritysten hankinta           190,2       -      0,0
Lisäykset                   979,6     216,1     356,6
Päästöoikeudet                               64,7
Vähennykset                 -1 635,3   -1 587,7     -2,7
Poistot ja arvonalentumiset         -1 172,0    -290,6    -276,1
Muuntoerot ja muut              -189,4     36,3     114,1
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        10 715,5   10 909,4   10 972,1
  
Konserniyritysten hankinta
Rahavarat                    45,9       -       -
Käyttöpääoma                  44,0       -       -
Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset
hyödykkeet                   183,3       -       -
Korolliset saamiset               0,7       -       -
Nettoverovelat                 -19,2       -       -
Korolliset velat                -11,4       -       -
Raha-vastikkeeton osakevaihto          -3,9       -       -
Vähemmistöosuudet               -69,9       -     -43,9
Omaisuuden markkina-arvo            169,5       -     -43,9
Liikearvo                    6,9       -       -
Hankintahinta yhteensä             176,4       -     -43,9


Lainojen muutokset

Milj. EUR                    2004    I/2004    I/2005
  
Pitkäaikaiset lainat             3 328,1    3 425,5    3 167,2
Lyhytaikaiset lainat              699,5     868,6    1 736,4
                       4 027,6    4 294,1    4 903,6
  
Tilanne kauden alussa            5 174,2    5 174,2    4 027,6
Uusien tytäryritysten velat           11,4       -       -
Myytyjen tytäryritysten velat        -1 518,8   -1 487,3       -
Lainojen nostot ja lyhennykset         552,5     145,3     763,7
Muuntoero ja muut               -191,7     461,9     112,3
Tilanne kauden lopussa            4 027,6    4 294,1    4 903,6Lyhennetty konsernin tase

Vastaavaa
Milj. EUR                  31.12.2004  31.3.2004  31.3.2005
  
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet               O   10 715,5   10 909,4   10 972,1
Osuudet osakkuusyrityksissä       I    568,1    498,1    588,9
Julkisesti noteeratut osakkeet     I    220,1    220,4    236,5
Muut osakkeet              O    132,7    150,1    132,6
Pitkäaikaiset lainasaamiset       I    233,1    216,5    230,6
Laskennalliset verosaamiset       T     11,4     10,9     19,2
Muut pitkäaikaiset sijoitukset     O    210,5    172,8    233,7
                       12 091,4   12 178,2   12 413,6
  
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus             O   1 771,3   1 726,7   1 950,8
Verosaamiset              T    160,9    163,7    159,1
Lyhytaikaiset korottomat saamiset    O   1 865,3   1 864,2   1 938,0
Korolliset saamiset           I    248,7    272,0    215,4
Rahavarat                I    274,3    480,2    293,5
                        4 320,5   4 506,8   4 556,8
  
Vastaavaa yhteensä              16 411,9   16 685,0   16 970,4


Vastattavaa

Milj. EUR                  31.12.2004  31.3.2004  31.3.2005
  
Oma pääoma                   8 036,3   7 891,4   7 672,0
Vähemmistöosuudet                136,1     62,8    108,2
  
Pitkäaikaiset velat
Eläkevaraukset              O    637,8    927,1    658,5
Muut varaukset              O    60,9     80,7     63,2
Laskennallinen verovelka         T   1 314,6   1 258,8   1 281,0
Korollinen pitkäaikainen vieras
pääoma                  I   3 328,1   3 425,5   3 167,2
Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset
velat                  O    174,0    179,5    222,1
                        5 515,4   5 871,6   5 392,0
Lyhytaikaiset velat
Korollisten velkojen lyhennyserät    I    102,1    103,9    335,6
Lyhytaikaiset korolliset velat      I    597,4    764,6   1 400,8
Lyhytaikaiset korottomat velat      T   1 673,1   1 652,4   1 679,7
Verovelat                O    351,5    338,3    382,1
                        2 724,1   2 859,2   3 798,2
  
Velat yhteensä                 8 239,5   8 730,8   9 190,2
  
Vastattavaa yhteensä             16 411,9   16 685,0   16 970,4

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista
                        
                         Arvon-
                         muutos-  Kert.  Kert.
          Osake- Ylikurssi-   Omat rahasto muunto- voitto-  
Milj. EUR      pääoma  rahastot osakkeet yhteensä  erot  varat Yhteensä
  
Oma pääoma
31.12.2003     1 469,3  1 237,4  -258,0  114,6  -197,1 5 717,5 8 083,7
Avaavan taseen oikaisu
 Suomen TEL
 kirjanpitokäytäntö   -     -    -    -    - -130,9  -130,9
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)     1 469,3  1 237,4  -258,0  114,6  -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
hankinta         -     -  -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti      -47,3   -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)    -     -    -    -    -  -375,7 -375,7
Käytetyt optio
oikeudet        1,3    0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto    -     -    -    -   11,7  739,7  728,0
Arvonmuutosrahaston
muutos          -     -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot        -     -    -    -  -10,1    -  -10,1
Oma pääoma
31.12.2004     1 423,3  1 009,2 -180,8   67,6 -218,9 5 950,7 8 051,1
Avaavan taseen oikaisu
 IFRS 2:n käyttöönoton
 vaikutus        -     -    -    -    -  -14,8  -14,8
Oma pääoma 1.1.2005
(oikaistu)     1 423,3  1 009,2 -180,8   67,6 -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
hankinta         -     - -106,6     -    -    -  -106,6
Omien osakkeiden
mitätöinti      -41,2   -224,5  265,7     -    -    -    0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)    -     -    -     -    - -365,3  -365,3
Käytetyt optio
oikeudet         -    -0,1    -     -    -    -   -0,1
Stora Enso Timberin
vähemmistöosuuden osto  -     -    -     -    -  -14,5  -14,5
Päästöoikeuksien
uudelleenarvostus    -     -    -    15,0   -    -   15,0
Tilikauden voitto    -     -    -     -    -  58,6   58,6
Arvonmuutosrahaston
muutos          -     -    -    33,4   -    -   33,4
Muuntoerot        -     -    -     -  15,2    -   15,2
Oma pääoma 31.3.2005 1 382,1  784,6  -21,7   116,0 -203,7 5 614,7 7 672,0Vastuusitoumukset

Milj. EUR                 31.12.2004   31.3.2004   31.3.2005
  
Omasta puolesta annetut vakuudet
 Pantit                     0,8      3,8      0,3
 Kiinnitykset                 118,8     104,5     109,6
Osakkuusyritysten puolesta annetut vakuudet
 Kiinnitykset                  0,8      0,8      0,8
 Takaukset                   209,3     48,5     235,3
Muiden puolesta annetut vakuudet
 Pantit                     0,0      2,2      0,0
 Kiinnitykset                  0,0     10,9      0,0
 Takaukset                    6,8     13,5      6,9
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana    32,6     36,1     31,9
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen   159,2     165,2     152,3
 Eläkevastuut                  2,2      2,8      1,2
 Muut vastuut                  92,5     97,4     106,2
Yhteensä                    623,0     485,7     644,5
  
 Pantit                     0,8      6,0      0,3
 Kiinnitykset                 119,6     116,2     110,4
 Takaukset                   216,1     62,0     242,2
 Leasingvastuut                191,8     201,3     184,2
 Eläkevastuut                  2,2      2,8      1,2
 Muut vastuut                  92,5     97,4     106,2
Yhteensä                    623,0     485,7     644,5


Johdannaisten käyvät arvot

Milj. EUR       31.12.2004 31.3.2004       31.3.2005
                              
                      Käyvän arvon Käyvän arvon Käypä arvo, 
            Käypä arvo Käypä arvo ylittävät  alittavat   netto
Koronvaihtosopimukset    151,3   150,8    130,9     -7,8   123,1
Korko-optiot         1,0    1,2     0,5     -0,5    0,0
Valuutanvaihtosopimukset  -11,6   -10,9     1,1    -14,1   -13,0
Termiinisopimukset      89,5    47,5    25,3    -35,1    -9,8
Valuuttaoptiot        1,8    0,2     1,7     -2,7    -1,0
Hyödykejohdannaiset     23,6    83,1    76,3     -7,1    69,2
Optio-ohjelmiin
liittyvät suojaukset    -11,4   -37,8    15,1    -41,2   -26,1
Yhteensä          244,2   234,1    250,9    -108,5   142,4Johdannaisten nimellisarvot

Milj. EUR                31.12.2004   31.3.2004   31.3.2005
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 erääntyy alle 1 vuodessa           66,5     109,5     702,4
 erääntyy 2–5 vuodessa            953,4     759,0     393,2
 erääntyy 6–10 vuodessa          1 469,9     717,1    1 567,3
 erääntyy yli 10 vuodessa           0,0      0,0      0,0
                      2 489,8    1 585,6    2 662,9
Korkofutuurit                 0,0     125,0      0,0
Korko-optiot                 198,4     597,2     148,4
Yhteensä                  2 688,2    2 307,8     2811,3
  
Valuuttajohdannaiset
-Valuutanvaihtosopimukset          102,7     108,7     105,4
-Termiinisopimukset            2 479,8    3 113,2    2 428,9
-Valuuttaoptiot               588,3     331,8     695,4
Yhteensä                  3 170,8    3 553,7    3 229,7
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykejohdannaiset             442,7     430,9     517,7
Yhteensä                   442,7     430,9     517,7
  
Optio-ohjelmiin liittyvät suojausinstrumentit
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojausinstrumentit             359,5     359,5     397,4
Yhteensä                   359,5     359,5     397,4


Liikevaihto tuotealueittain

Milj. EUR      2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004   I/05
  
Painopaperi    4 295,7 1 019,2 1 069,6 1 090,6 1 163,9  4 343,3 1 049,5
Hienopaperi    3 197,7  788,9  786,3  791,8  806,1  3 173,1  833,1
Tukkuritoiminta   627,6  160,3  148,5  145,7  183,4   637,9  182,1
Muut        -281,3  -70,4  -68,6  -72,3  -76,5  -287,8  -77,5
Paperit      7 839,7 1 898,0 1 935,8 1 955,8 2 076,9  7 866,5 1 987,2
Pakkauskartongit 2 761,6  692,0  704,4  674,6  700,5  2 771,5  722,7
Puutuotteet    1 400,0  373,1  419,2  388,5  386,0  1 566,8  366,9
Euroopan
puunhankinta   2 074,3  634,9  621,4  568,3  657,0  2 481,6  674,7
Muut        -591,0  -229,8  -225,6  -207,1  -229,0  -891,5  -234,4
Puutuotteet ja
kuituhuolto    2 883,3  778,2  815,0  749,7  814,0  3 156,9  807,2
Muut       -1 312,3  -350,3  -352,3  -347,0  -349,5 -1 399,1  -372,2
Yhteensä     12 172,3 3 017,9 3 102,9 3 033,1 3 241,9 12 395,8 3 144,9Oikaistu liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004  I/05
  
Painopaperi      111,1   8,7   -3,8   48,2   38,2   91,3  20,0
Hienopaperi      153,5   18,1   4,6   27,9   13,7   64,3  47,8
Tukkuritoiminta    -6,7   3,3   2,4   1,6   3,9   11,2   2,7
Paperit        257,9   30,1   3,2   77,7   55,8  166,8  70,5
Pakkauskartongit   292,4   82,1   67,7   84,8   43,0  277,6  73,7
Puutuotteet      26,5   11,4   21,3   10,9   -8,9   34,7  -4,0
Euroopan
puunhankinta     116,5   31,3   3,3   3,1   -5,4   32,3   3,1
Puutuotteet ja
kuituhuolto      143,0   42,7   24,6   14,0  -14,3   67,0  -0,9
Muut         -54,4  -30,1  -17,3  -15,7  -19,1  -82,2  -30,6
Liikearvopoistot   638,9  124,8   78,2  160,8   65,4  429,2  112,7
Liikevoitto ilman
kertaluonteisia eriä -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -
Kertaluonteiset erät -54,4  115,7    -   74,1  179,9  369,7    -
Liikevoitto
yhteensä (IAS)    468,5  217,8   56,3  213,2  221,3  708,6  112,7
Nettorahoituserät  -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5  -106,0  -43,1
Osakkuusyritykset   -23,0   -2,3   16,7   10,2   14,3   38,9  14,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia  207,8  195,2   46,8  196,4  203,1  641,5  83,6
Tuloverot       -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6
Tulos verojen
jälkeen        141,8  409,5   52,4  137,6  149,4  748,9  60,0
Vähemmistöosuudet   -5,8   -4,2   -2,1   -1,4   -0,4   -8,1  -1,4
Tilikauden
nettovoitto      136,0  405,3   50,3  136,2  149,0  740,8  58,6


Kertaluonteiset erät tuotealueittain

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004  I/05
  
Painopaperi      -29,5    -    -   30,8   45,6   76,4    -
Hienopaperi      -10,3    -    -   41,5   37,0   78,5    -
Tukkuritoiminta      -    -    -    -   0,8   0,8    -
Paperit        -39,8    -    -   72,3   83,4  155,7    -
Pakkauskartongit     -    -    -    -   67,0   67,0    -
Puutuotteet        -    -    -    -   16,4   16,4    -
Euroopan
puunhankinta       -  115,7    -    -   10,6  126,3    -
Puutuotteet ja
kuituhuolto        -  115,7    -    -   27,0  142,7    -
Muut         -14,6    -    -   1,8   2,5   4,3    -
Kertaluonteiset erät
yhteensä       -54,4  115,7    -   74,1  179,9  369,7    -Oikaistu liikevoitto tuotealueittain

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004  I/05
  
Painopaperi      81,6   8,7   -3,8   79,0   83,8  167,7  20,0
Hienopaperi      143,2   18,1   4,6   69,4   50,7  142,8  47,8
Tukkuritoiminta    -6,7   3,3   2,4   1,6   4,7   12,0   2,7
Paperit        218,1   30,1   3,2  150,0  139,2  322,5  70,5
Pakkauskartongit   292,4   82,1   67,7   84,8  110,0  344,6  73,7
Puutuotteet      26,5   11,4   21,3   10,9   7,5   51,1  -4,0
Euroopan
puunhankinta     116,5  147,0   3,3   3,1   5,2  158,6   3,1
Puutuotteet ja
kuituhuolto      143,0  158,4   24,6   14,0   12,7  209,7  -0,9
Muut         -69,0  -30,1  -17,3  -13,9  -16,6  -77,9  -30,6
Liikevoitto yhteensä ilman
liikearvo poistoja  584,5  240,5   78,2  234,9  245,3  798,9  112,7
Liikearvopoistot   -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -
Liikevoitto      468,5  217,8   56,3  213,2  221,3  708,6  112,7
Nettorahoituserät  -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5  -106,0  -43,1
Osakkuusyritykset   -23,0   -2,3   16,7   10,2   14,3   38,9  14,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia  207,8  195,2   46,8  196,4  203,1  641,5  83,6
Tuloverot       -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6
Tulos verojen jälkeen 141,8  409,5   52,4  137,6  149,4  748,9  60,0
Vähemmistöosuudet   -5,8   -4,2   -2,1   -1,4   -0,4   -8,1  -1,4
Tilikauden
nettovoitto      136,0  405,3   50,3  136,2  149,0  740,8  58,6


Pro forma -luvut uudelleen organisoidun raportointirakenteen
mukaisesti 1.5.2005 alkaen


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004   I/05
  
Painopaperi     121,5   12,1   4,3   46,4   40,7  103,5   21,1
Hienopaperi     151,4   14,5  - 0,4   29,7   14,6   58,4   48,4
Tukkuritoiminta    -6,7   3,3   2,4   1,6   3,9   11,2   2,7
Pakkauskartongit   284,1   82,3   64,6   84,8   39,6  271,3   72,0
Puutuotteet      26,5   11,4   21,3   10,9   -8,9   34,7   -4,0
Euroopan
puunhankinta     116,5   31,3   3,3   3,1   -5,4   32,3   3,1
Muut         -54,4  -30,1  -17,3  -15,7  -19,1  -82,2  -30,6
Liikevoitto ilman
liikearvopoistoja  638,9  124,8   78,2  160,8   65,4  429,2  112,7
Liikearvopoistot  -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -
Kertaluontei     -54,4  115,7    -   74,1  179,9  369,7    -
Liikevoitto
yhteensä (IFRS)   468,5  217,8   56,3  213,2  221,3  708,6  112,7
Nettorahoituserät  -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5  -106,0  -43,1
Osakkuusyritykset  -23,0   -2,3   16,7   10,2   14,3   38,9   14,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia  207,8  195,2   46,8  196,4  203,1  641,5   83,6
Tuloverot      -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6
Tulos verojen
jälkeen       141,8  409,5   52,4  137,6  149,4  748,9   60,0
Vähemmistöosuudet   -5,8   -4,2   -2,1   -1,4   -0,4   -8,1   -1,4
Tilikauden
nettovoitto     136,0  405,3   50,3  136,2  149,0  740,8   58,6


Kertaluonteiset erät tuotealueittain

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004   I/05
  
Painopaperi     -29,5    -    -   30,8   45,6   76,4    -
Hienopaperi      -7,2    -    -   29,9   37,0   66,9    -
Tukkuritoiminta     -         -    -   0,8   0,8    -
Pakkauskartongit   -3,1    -    -   11,6   67,0   78,6    -
Puutuotteet       -    -    -    -   16,4   16,4    -
Euroopan
puunhankinta       -  115,7    -    -   10,6  126,3    -
Muut         -14,6    -    -   1,8   2,5   4,3    -
Kertaluonteiset
erät yhteensä    -54,4  115,7    -   74,1  179,9  369,7    -


Liikevoitto tuotealueittain

Milj. EUR       2003   I/04  II/04  III/04  IV/04   2004   I/05
  
Painopaperi      92,0   12,1   4,3   77,2   86,3  179,9   21,1
Hienopaperi     144,2   14,5   -0,4   59,6   51,6  125,3   48,4
Tukkuritoiminta    -6,7   3,3   2,4   1,6   4,7   12,0   2,7
Pakkauskartongit   281,0   82,3   64,6   96,4  106,6  349,9   72,0
Puutuotteet      26,5   11,4   21,3   10,9   7,5   51,1   -4,0
Euroopan
puunhankinta     116,5  147,0   3,3   3,1   5,2  158,6   3,1
Muut         -69,0  -30,1  -17,3  -13,9  -16,6  -77,9  -30,6
Liikevoitto ilman
liikearvopoistoja  584,5  240,5   78,2  234,9  245,3  798,9  112,7
Liikearvopoistot  -116,0  -22,7  -21,9  -21,7  -24,0  -90,3    -
Liikevoitto     468,5  217,8   56,3  213,2  221,3  708,6  112,7
Nettorahoituserät  -237,7  -20,3  -26,2  -27,0  -32,5  -106,0  -43,1
Osakkuusyritykset  -23,0   -2,3   16,7   10,2   14,3   38,9   14,0
Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuuksia  207,8  195,2   46,8  196,4  203,1  641,5   83,6
Tuloverot      -66,0  214,3   5,6  -58,8  -53,7  107,4  -23,6
Tulos verojen
jälkeen       141,8  409,5   52,4  137,6  149,4  748,9   60,0
Vähemmistöosuudet   -5,8   -4,2   -2,1   -1,4   -0,4   -8,1   -1,4
Tilikauden
nettovoitto     136,0  405,3   50,3  136,2  149,0  740,8   58,6


Stora Enson osakkeet

                                   New York, 
Päätöskurssi      Helsinki, EUR       Tukholma, SEK       USD
          A-osake   R-osake   A-osake   R-osake    ADR
Tammikuu       11,06    11,05    100,50    100,50    14,40
Helmikuu       11,53    11,50    104,00    104,00    15,21
Maaliskuu      10,98    10,83     99,75    99,25    14,05


Vaihtomäärä        Helsinki         Tukholma      New York
          A-osake   R-osake   A-osake   R-osake    ADR
Tammikuu      291 951   75 394 256  132 182   15 692 325  1 695 200
Helmikuu      555 640   77 601 594  159 981   13 844 140  1 642 300
Maaliskuu      540 651   98 341 080  355 946   14 741 679  2 351 700
Yhteensä     1 388 242  251 336 930  648 109   44 278 144  5 689 200
Taloudellisen informaation julkaisuajat
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2005      27.7.2005
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2005     27.10.2005


Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden
1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun
lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of
1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat
nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista.
Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä,
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa
olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva
menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava
tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin
tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja
palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan
tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa,
kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin
patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset
olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus,
konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta;
ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin
tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja
korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen     Jukka Marttila

Tilaa