Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2018

Report this content

Kannattava kasvu nopeutuu edelleen, lupaava alku vuodelle

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 27.4.2018 klo 9.30

Q1/2018 (verrattuna Q1/2017)

  • Liikevaihto kasvoi 3,3 % ja oli 2 579 (2 497) milj. euroa. Kasvu johtui pääasiassa suotuisista hinnoista ja strategisten investointien ylösajosta.
  • Operatiivinen liiketulos kasvoi 72 % ja oli 369 (215) milj. euroa, kuten 13.4. ilmoitettiin. Kasvu johtui pääasiassa suotuisista hinnoista sekä myynnin jakauman optimoinnista yhdistettynä strategisten investointien onnistuneeseen ylösajoon.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 14,3 % (8,6 %), mikä on korkein yksittäisen neljänneksen liiketulosprosentti vuoden 2001 jälkeen.
  • Osakekohtainen tulos oli 0,35 (0,14) euroa. Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 0,35 (0,17) euroon.
  • Tase vahvistui entisestään ja nettovelka pieneni 485 milj. euroa. Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan koheni 1,3:een (1,9).
  • Operatiivinen ROCE oli ennätyksellisen korkea: 17,7 % (10,0 %), mikä on korkein sitten vuoden 2000.

Näkymät
Vuoden 2018 toisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 2 579 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen 369 milj. euroa.

Vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan olevan noin 40 milj. euroa suurempi kuin vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä. Pohjoismaisen puunhankintatilanteen odotetaan jatkuvan tiukkana, sillä leudon talven jälkeen varastotasot ovat suhteellisen matalalla. Vaikutuksen odotetaan olevan samalla tasolla tai alhaisempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä, noin 10 milj. euroa. Nämä vaikutukset sisältyvät edellä esitettyihin näkymiin.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q1/18 Q1/17 Muutos %
  Q1/18–Q1/17
Q4/17 Muutos %
  Q1/18–Q4/17
2017 
Liikevaihto 2 579 2 497 3,3 % 2 511 2,7 % 10 045
Operatiivinen   EBITDA 504 369 36,6 % 427 18,0 % 1 587
Operatiivinen   liiketulos 369 215 71,6 % 280 31,8 % 1 004
Operatiivinen   liiketulos, % 14,3 % 8,6 % 11,2 % 10,0 %
Liiketulos   (IFRS) 355 193 83,9 % 236 50,4 % 904
Tulos   ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 333 191 74,3 % 238 39,9 % 826
Tulos   ennen veroja 333 164 103,0 % 209 59,3 % 742
Katsauskauden   tulos 273 107 155,1 % 173 57,8 % 614
Korolliset   nettovelat 2 226 2 711 -17,9 % 2 253 -1,2 % 2 253
Operatiivinen   sijoitetun pääoman tuotto (ROCE)  17,7 % 10,0 % 13,5 % 11,9 %
Tulos/osake   ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,35 0,17 0,26 0,89
Tulos/osake,   euroa 0,35 0,14 0,22 0,79
Nettovelan   suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,3 1,9 1,4 1,4
Henkilöstö   keskimäärin 25 442 25   591 -0,6 % 26 116 -2,6 % 26 206

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2018 ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta:

”Kuten 13. huhtikuuta jo ennakolta ilmoitettiin, meillä on menossa vahva kannattavan kasvun aika, jonka ansiosta vuoden alku oli lupaava. Muutosstrategiamme on osoittanut vahvuutensa.

Liikevaihto kasvoi 3,3 %, mikä johtui pääasiassa suotuisista hinnoista ja strategisten investointien ylösajosta Beihaissa, Varkaudessa ja Murów’n sahalla. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että operatiivinen liiketulos kasvoi 72 % 369 milj. euroon pääasiassa suotuisien hintojen, myynnin jakauman parantumisen ja edelleen jatkuneen operatiivisen toiminnan tehokkuuden ansiosta. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 14,3 %, korkein vuoden 2001 jälkeen. Myös operatiivinen ROCE oli ennätyksellisellä tasolla: 17,7 % (10,0 %) on korkein sitten vuoden 2000. Kaikissa viidessä divisioonassa liikevaihto, kannattavuus tai toiminnan tehokkuus onkin ollut ennätystasolla.

Vahva tuloskehitys on myös antanut meille mahdollisuuden vahvistaa tasetta entisestään. Nettovelkaa on pienennetty lähes 500 milj. eurolla vuoden takaiseen verrattuna, ja nettovelan suhde EBITDAan on kohentunut 1,9:stä 1,3:een.

Muutoshankkeissamme edistytään edelleen hyvin. Varkauden tehtaan puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinjan käyttöönotto jatkuu ja se saataneen päätökseen tämän vuoden puolivälissä. Ristiinliimatun puun (CLT) tuotantoyksikön rakentaminen Ruotsin Gruvönissä edistyy myös. Tuotannon on määrä alkaa vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana. Nämä hankkeet lujittavat entisestään vahvaa asemaamme biotaloudessa. Olemme myös käynnistäneet biokomposiittirakeiden tuotannon Hylten tehtaalla Ruotsissa, ja tuotantoyksikkö vihitään käyttöön alkukesästä.

Erityisen hienoa on, että Lineo by Stora Ensolle myönnettiin vuoden biopohjaisen tuotteen arvonimi. Lineo valmistetaan yhdestä puun pääainesosasta ligniinistä, ja se on askel kohti fossiilipohjaisten tuotteiden korvaamista uusiutuvilla ratkaisuilla. Olen tyytyväinen myös siihen, että meidät on valittu puutavaran toimittajaksi Joensuuhun rakenteilla olevaan 14-kerroksiseen puukerrostaloon. Valmistuttuaan rakennus on Suomen korkein puukerrostalo. On todella hienoa, että Suomessa tehdään uusia innovatiivisia ratkaisuja massiivipuusta, joka on vastuullinen valinta etenkin siksi, että puutalot varastoivat hiiltä koko elinkaarensa ajan.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”


Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Lehdistötilaisuus ja webcast klo 11.00  
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen englanninkielisessä, viestintäjohtaja Ulrika Liljan vetämässä tiedotustilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1, ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2018-04-27-q1-press-conference. 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 14.30
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 14.30 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
https://edge.media-server.com/m6/p/hjpuzacg. 

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 14.30 p. 09 7479 0404
Tunnuskoodi 3077862


Linkit webcast-lähetyksiin ovat myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors 


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson osavuosikatsauksesta tammi–maaliskuulta 2018. Osavuosikatsaus on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors


Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors 


STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458
 

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa