Stora Enson osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2019

Report this content

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2019 klo 9.30

Lupaava alku vuodelle kannattavuuden turvaamisohjelman tukemana


Q1/2019 (verrattuna Q1/2018)

  • Liikevaihto kasvoi 2,2 % 2 635 (2 579) milj. euroon. Tämä oli korkein ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto vuoden 2013 jälkeen ja yhdeksäs peräkkäinen kasvun neljännes.
  • Operatiivinen liiketulos pieneni 324 (369) milj. euroon, mikä on 260–350 milj. euron tulosohjeistuksemme yläpäässä.
  • Operatiivinen liiketulosprosentti oli 12,3 % (14,3 %), yli 10 % jo seitsemäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä.
  • IFRS-liiketulos oli 313 (355) milj. euroa.
  • Tulos/osake (EPS) pieneni 16,0 % 0,29 (0,35) euroon ja tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä oli 0,30 (0,35) euroa.
  • Liiketoiminnan rahavirta laski hieman 223 (229) milj. euroon. Rahavirta investointien jälkeen oli 94 (113) milj. euroa.
  • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan koheni ja oli 1,7 (1,3) IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönoton (vaikutus 0,3) ja osingonmaksun seurauksena.
  • Operatiivinen ROCE oli 14,0 % (17,7 %), yli 13 %:n strategisen tavoitetason.

Näkymät vuodelle 2019
Stora Enson vuoden 2019 odotetaan olevan pääosin samalla tasolla vuoden 2018 kanssa olettaen, että nykyiset kaupalliset olosuhteet eivät merkittävästi muutu. Kysynnän kasvun odotetaan jatkuvan muiden Stora Enson tuotteiden osalta, paitsi paperin Euroopassa. Sen osalta kysynnän laskun ennustetaan jatkuvan vuonna 2019. Yhtiön liikevaihdon odotetaan olevan suurempi ja kustannusten odotetaan kasvavan vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Stora Enso rajoittaa kustannusten nousua ja kasvavan epävarmuuden vaikutuksia uudella kannattavuudenturvaamisohjelmalla.

Tulosohjeistus Q2/2019
Toisen vuosineljänneksen operatiivisen liiketuloksen arvioidaan asettuvan 270–350 milj. euron vaihteluvälille. Nymöllan paperitehtaalla Ruotsissa on toisen neljänneksen aikana vuotuinen huoltoseisokki. Kunnossapidon negatiivisen vaikutuksen arvioidaan olevan kokonaisuudessaan 35 milj. euroa vähemmän kuin vuoden 2018 toisella neljänneksellä.

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q1/19 Q1/18 Muutos % Q1/19-Q1/18 Q4/18 Muutos % Q1/19-Q4/18 2018
Liikevaihto 2 635 2 579 2,2 % 2 657 -0,9 % 10 486
Operatiivinen EBITDA 471 504 -6,5 % 405 16,3 % 1 878
Operatiivinen liiketulos 324 369 -12,3 % 271 19,5 % 1 325
Operatiivinen liiketulos, % 12,3 % 14,3 % 10,2 % 12,6 %
Liiketulos (IFRS) 313 355 -11,9 % 356 -12,1 % 1 390
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 286 333 -14,2 % 267 6,9 % 1 190
Tulos ennen veroja (IFRS) 282 333 -15,4 % 315 -10,5 % 1 210
Katsauskauden tulos (IFRS) 226 273 -17,4 % 299 -24,4 % 988
Korolliset nettovelat 3 093 2 226 38,9 % 2 092 47,8 % 2 092
Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) 14,0 % 17,7 % 12,4 % 15,5 %
Tulos/osake ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,30 0,35 -14,9 % 0,33 -8,3 % 1,29
Tulos/osake, euroa 0,29 0,35 -16,0 % 0,39 -23,6 % 1,28
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,7 1,3 1,1 1,1
Henkilöstö keskimäärin 26 036 25 442 2,3 % 26 151 -0,4 % 26 067


Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulosta:

"Alkuvuosi on ollut lupaava ja olen tyytyväisenä pannut merkille, että kannattavuuden turvaamisohjelma tukee jo kehitystämme. Markkinoiden potentiaalinen heikkous on vakuuttanut meidät siitä, että käynnistimme ohjelman oikeaan aikaan. Liikevaihto kasvaa edelleen, ja kannattavuus on hyvällä tasolla. Vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikana keskityimme tasapainoon arvonluonnin ja kannattavuuden turvaamisen välillä. Se on selvästikin kannattanut. Liikevaihdon noin 2 prosentin kasvu on pääosin kaikkien divisoonien korkeampien hintojen ja paremman myyntijakauman ansiota. Kasvua oli siitä huolimatta, että volyymit olivat alhaisempia. Operatiivinen liiketulos laski operatiivisen liiketulosprosentin pysyessä kaksinumeroisissa luvuissa seitsemäntenä peräkkäisenä vuosineljänneksenä. Operatiivinen ROCE on edelleen 13 prosentin strategisen tavoitteemme yläpuolella IFRS 16 -standardin käyttöönoton myötä 300 milj. euroa kasvaneesta pääomasta huolimatta.

Saavutimme myös ensimmäisen neljänneksen ennätyksiä neljässä viidestä divisioonastamme. Packaging Solutions- ja Biomaterials-divisioonien liikevaihdot olivat ennätyskorkeita, kun taas Wood Products- ja Paper-divisioonien kannattavuus oli ennätyksellisen korkealla. Olen myös tyytyväinen siitä, että hinnankorotuksemme Consumer Board -divisioonassa toteutuvat vähitellen.

Jatkamme muutosohjelmiemme läpivientiä ja olemme aktiivisesti mukana uusiutuvan tulevaisuuden kehittämisessä. Hiljattain julkistettu investointimme Hylten tehtaaseen mahdollistaa kiertotalouteen suunniteltujen muotoonpuristettujen kuitutuotteiden valmistuksen. Nämä tuotteet ovat muovittomia, uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia. Valmistimme vuosineljänneksen aikana myös ensimmäiset kaupalliset volyymit ristiinliimattua puuta (CLT) Gruvönin uudessa yksikössä. Puuelementit varastoivat hiilidioksidia ja korvaavat fossiilisia rakennusmateriaaleja. Tämän takia ne soveltuvat vastuullisten ja ympäristön kannalta kestävien kaupunkien kehittämiseen.

Vastuullisuuteen liittyen voin ilokseni kertoa, että olemme onnistuneesti laskeneet liikkeeseen ensimmäiset vihreät joukkovelkakirjamme rahoittaaksemme meneillään olevaa Bergvik Skogin hankintaa. Hankinta on tarkoitus saada päätökseen vuoden 2019 toisella neljänneksellä. Olemme myös saaneet päätökseen kannattavuustutkimuksen, jonka avulla arvioidaan Oulun paperitehtaan muuntamista pakkauskartongin tuotantolaitokseksi. Suunnitelman mukaan Stora Enson hallitus tekee päätöksen mahdollisesta muuntamisesta vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana sen jälkeen, kun yhteistoimintaprosessi on saatu päätökseen.

Mielestäni on tärkeää tukea hankkeita, jotka vievät taloutta ja yhteiskuntaa kohti muovitonta tulevaisuutta, ja olemmekin liittyneet New Plastics Economy Global Commitment -aloitteeseen, joka tähtää muovijätteen ja
saasteen vähentämiseen. Hanketta koordinoi Ellen MacArthur Foundation yhdessä YK:n ympäristöohjelman kanssa. Me osallistumme aloitteeseen kehittämällä yhdessä asiakkaidemme ja toimittajiemme kanssa vähähiilisiä kiertotaloutta edistäviä ratkaisuja, jotka korvaavat muovia.

Kaiken kaikkiaan olemme edistyneet hyvin tavoitteessamme kasvattaa osuuttamme biotaloudesta!

Olen erittäin ylpeä siitä, että Stora Enso sai korkeimmat pisteet Suomessa hiljattain tehdyssä monimuotoisuusraportissa. Me uskomme monimuotoisuuden vahvistavan innovaatiota ja kilpailukykyä, ja haluamme kuvastaa niitä yhteiskuntia, joissa toimimme.

Haluan jälleen kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta."


Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Webcast ja lehdistötilaisuus medialle Helsingissä klo 11.00 
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja viestintäjohtaja Ulrika Lilja esittelevät tuloksen englanninkielisessä tiedotustilaisuudessa. Medialle suunnattutilaisuus järjestetään klo 11.00 Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1 ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2019-q1 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
https://edge.media-server.com/m6/p/h9z3yw5c.

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä. 

Suora lähetys klo 15.00                Puh. 09 4245 0806
Tunnuskoodi:                                7742658

Linkit webcast-lähetyksiin ovat myös Stora Enson verkkosivuilla: storaenso.com/investors

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2019 tammi–maaliskuun osavuosikatsauksesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com/investors 


STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa