Stora Enson osavuosikatsaus tammi?syyskuulta 2005

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 27.10.2005 klo 10.00

Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2005

Kannattavuus yhä heikko; ohjelmia käynnistetty tuloksen parantamiseksi


Kolmannen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,08 euroa (0,00 euroa).
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 106,2 milj. euroa (17,7 milj. euroa).
Tulos ennen veroja oli 93,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ilman kertaluonteisia
eriä. Vuoden 2005 kolmannella vuosineljänneksellä ei ollut kertaluonteisia eriä.

Liikevaihto 3 219,2 milj. euroa oli 1,0 % tai 31,9 milj. euroa
enemmän kuin edellisen neljänneksen 3 187,3 milj. euroa.
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 351,2 milj. euroa
(387,9 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat
investointien jälkeen olivat 94,9 milj. euroa (130,6 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,44 euroa
(0,35 euroa). Nettorahoituserät olivat -25,0 milj. euroa (-34,6 milj. euroa).


                   Q1–Q3/0 Q1–Q3/0
 Milj. EUR      2003   2004    4    5  Q3/04  Q2/05  Q3/05
Liikevaihto   12 172,3 12 395,8 9 153,9 9 551,4 3 033,1 3 187,3 3 219,2
EBITDA1)2)    1 707,7  1 510,9 1 179,7 1 075,8  425,8  298,4  388,6
Liikevoitto2)    522,9   338,9  297,5  236,6  139,1   17,7  106,2
Kertaluonteiset
erät        -54,4   369,7  189,8  -12,0   74,1  -12,0    -
Liikevoitto2),%    4,3    2,7   3,2   2,5   4,6   0,6   3,3
Liikevoitto     468,5   708,6  487,3  224,6  213,2   5,7  106,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuuksia2)     316,3   271,8  248,6  176,7  122,3   0,1   93,0
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuuksia      207,8   641,5  438,4  164,7  196,4  -11,9   93,0
Tilikauden
voitto       136,0   740,8  591,7  114,9  136,1  -10,1   66,4
  
Tulos/osake2),EUR  0,24   0,26   0,23   0,15   0,11   0,00   0,08
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89   0,71   0,14   0,16  -0,01   0,08
Kassatulos/osake2)3),
EUR         1,63   1,67   1,29   1,20   0,46   0,35   0,44
Sijoitetun
pääoman tuotto2), %  4,5    3,0   3,5   2,8   5,1   0,6   3,7


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina
erinä. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden
myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Lyhyen aikavälin näkymät

Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen
kysynnän odotetaan paranevan ja näin ollen lisäävän painopaperien
kysyntää. Painopaperien hintojen arvioidaan loppuvuonna pysyvän
vakaina, mutta nousevan ensi vuoden alussa. Kausiluonteisen hienopaperin
kysynnän kasvun arvioidaan johtavan maltillisiin hinnankorotuksiin.
Hinnankorotuksia odotetaan lisää myös ensi vuoden alkupuolella.
Pakkauskartonkien kysyntä pysynee vakaana ja joitakin
hinnankorotuksia on odotettavissa. Puutuotteiden markkinat
säilynevät tasapainossa ja hinnat vakaina."

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysynnän oletetaan pysyvän
vahvana, mutta sanomalehtipaperin kysyntä on heikkenemässä.
Painopaperilaaduissa on ilmoitettu hinnankorotuksista.
Kausiluonteinen kysynnän kasvu päällystetyissä hienopapereissa
mahdollistaa todennäköisesti joitakin hinnankorotuksia.

Aasiassa hienopaperin kysynnän ennustetaan olevan melko heikkoa ja
hintojen oletetaan heikkenevän.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan korkeampi
neljännellä kuin kolmannella neljänneksellä, huolimatta korkeammista
kunnossapitokuluista. Suomen työsopimuskiistan seurauksena
kapasiteettia voidaan hyödyntää ympärivuotisesti, koska
kunnossapitoseisokkien ajankohdat voidaan optimoida.

Konserni on arvioinut, että viimeisellä neljänneksellä mahdollisiin
tuotantoyksikköjen sulkemisiin liittyvä varaus on noin 300 milj. euroa,
josta noin 50 milj. eurolla on kassavaikutus. Lisäksi käyttöpääomaa
arvioidaan vapautuvan noin 30 milj. euroa.

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197 
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 788 659


Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2005


Yhteenveto kolmannen vuosineljänneksen tuloksesta (verrattuna
edelliseen neljännekseen)
*Liikevaihto oli 3 219,2 milj. euroa (3 187,3 milj. euroa).
*Liikevoitto oli 106,2 milj. euroa (17,7 milj. euroa) ilman
kertaluonteisia eriä. Suomen työsopimuskiistalla oli yhä
negatiivinen vaikutus liikevoittoon.
*Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä
oli 93,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
*Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,08 euroa
(0,00 euroa).
*Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,44 euroa
(0,35 euroa).

Euroopassa toimituksiin vaikutti yhä Suomen työsopimuskiista
neljänneksen alussa, kun tuotanto käynnistyi ja konserni täydensi
tuotevarastojaan. Vienti Euroopasta elpyi edelliseen neljännekseen
nähden. Paperin ja pakkauskartongin hinnat säilyivät vakaina.
Puutuotteiden toimitukset vähenivät, mutta hintataso pystyttiin
säilyttämään.

Pohjois-Amerikassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin ja
päällystetyn hienopaperin kysyntä kasvoi. Sanomalehtipaperin ja
päällystetyn aikakauslehtipaperin kysyntä laski mutta säilyi hyvänä.
Joitakin hinnankorotuksia saavutettiin painopaperilaaduissa.

Paperin ja kartongin toimitukset olivat yhteensä 3 435 000 tonnia,
mikä ylittää 46 000 tonnilla edellisen neljänneksen toimitukset 
(3 389 000 tonnia). Kokonaistuotanto nousi 754 000 tonnia edellisen
neljänneksen 3 018 000 tonnista 3 772 000 tonniin. Puutuotteiden toimitukset
olivat yhteensä 1 639 000 kuutiometriä, joka on 216 000 vähemmän kuin
edellisen neljänneksen 1 855 000 kuutiometriä.

Tuotevarastot kasvoivat, kun konserni täydensi varastojaan Suomen
työsopimuskiistan jälkeen, mutta ne ovat yhä ajankohdan keskiarvoa
pienemmät.

                   Q1–Q3/0 Q1–Q3/0
 Milj. EUR      2003   2004    4    5  Q3/04  Q2/05  Q3/05
Liikevaihto   12 172,3 12 395,8 9 153,9 9 551,4 3 033,1 3 187,3 3 219,2
EBITDA1)2)    1 707,7  1 510,9 1 179,7 1 075,8  425,8  298,4  388,6
Liikevoitto2)    522,9   338,9  297,5  236,6  139,1   17,7  106,2
Kertaluonteiset
erät        -54,4   369,7  189,8  -12,0   74,1  -12,0    -
Liikevoitto2),%    4,3    2,7   3,2   2,5   4,6   0,6   3,3
Liikevoitto     468,5   708,6  487,3  224,6  213,2   5,7  106,2
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuuksia2)     316,3   271,8  248,6  176,7  122,3   0,1   93,0
Tulos ennen
veroja ja
vähemmistö-
osuuksia      207,8   641,5  438,4  164,7  196,4  -11,9   93,0
Tilikauden
voitto       136,0   740,8  591,7  114,9  136,1  -10,1   66,4
  
Tulos/osake2), EUR  0,24   0,26   0,23   0,15   0,11   0,00   0,08
Tulos/osake, EUR   0,16   0,89   0,71   0,14   0,16  -0,01   0,08
Kassatulos/osake2)3),
EUR         1,63   1,67   1,29   1,20   0,46   0,35   0,44
Sijoitetun pääoman
tuotto2), %      4,5    3,0   3,5   2,8   5,1   0,6   3,7


1) EBITDA = tulos ennen korkoja, veroja ja poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä. Poikkeukselliset erät, jotka
eivät liity normaaliin liiketoimintaan, käsitellään kertaluonteisina erinä.
Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot,
ylimääräiset omaisuusarvojen alaskirjaukset, toiminnan
uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset.
Yksittäisen kertaluonteisen erän tulosvaikutus on normaalisti yli
sentin osakkeelta.
3) Kassatulos/osake = (tilikauden tulos + poistot) / osakkeiden
keskimääräinen lukumäärä


Kolmannen vuosineljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna) 

Liikevaihto 3 219,2 milj. euroa oli 1,0 % tai 31,9 milj. euroa enemmän
kuin edellisen neljänneksen 3 187,3 milj. euroa. Saksalaisen
paperitukkurin Schneidersöhne Groupin osto lisäsi liikevaihtoa 
99,5 milj. euroa. Yhtiö konsolidoitiin 2.9.2005 alkaen. Kaikkien
paperilaatujen ja pakkauskartonkien kasvaneiden toimitusten
positiivista vaikutusta alensivat osittain puutuotteiden vähentyneet
toimitukset.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 106,2 milj. euroa (17,7 milj. euroa)
ja se kasvoi kaikissa segmenteissä. Merkittävin syy kannattavuuden
parantumiselle oli työsopimuskiistan päättyminen Suomen tehtailla 4.7.2005.
Työsopimuskiistan vaikutukset kolmannelle neljännekselle olivat kuitenkin
noin -40 milj. euroa.

Investoinnit ja kunnossapidon seisokit alensivat kolmannen neljänneksen
liikevoittoa noin 20 milj. euroa. Suomen uuden työsopimuksen seurauksena
kunnossapitokustannukset jaetaan koko vuodelle. Kunnostustöitä ei voitu
tehdä toisen neljänneksen aikana Suomen työsopimuskiistan vuoksi, joten
vuoden 2005 vuosittaiset kunnossapitotyöt tehdään toisella vuosipuoliskolla.

Liikevoitto sisältää 10,2 milj. euron osakeperusteisista maksuista
johtuvan negatiivisen vaikutuksen. Schneidersöhnen ostoon liittyvän
hankintamenon kohdistaminen kiinteään omaisuuteen johti 2,3 milj. euron
lisäykseen poistoissa ja 2,7 milj. euron lisäykseen varaston arvossa,
joka kirjattiin kuluksi kolmannella neljänneksellä.

Tulos ennen veroja oli 93,0 milj. euroa (0,1 milj. euroa) ilman
kertaluonteisia eriä.

Nettorahoituserät olivat -25,0 milj. euroa (-34,6 milj. euroa).
Nettokorkokulut olivat -43,8 milj. euroa (-40,2 milj. euroa) ja
nettovaluuttakurssitappiot olivat yhteensä 3,7 milj. euroa
(11,2 milj. euron voitto). Muut rahoituserät olivat yhteensä
22,5 milj. euroa (-5,6 milj. euroa), joista suurin osa muodostui
realisoitumattomista rahoitusinstrumenttien arvostuksista, joista
osa liittyi optioohjelmiin. Osuus osakkuusyritysten tuloksesta oli
11,8 milj. euroa (17,0 milj. euroa).

Tuloverot olivat nettomäärältään yhteensä -26,5 milj. euroa (3,3 milj. euroa)
ja nettotulokseksi jäi siten 66,5 milj. euroa (8,6 milj. euroa tappiota).
Vähemmistöosuuksien osuus tuloksesta oli 0,1 milj. euroa (1,5 milj. euroa).
Tilikauden tulokseksi muodostui 66,4 milj. euroa.

Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,08 euroa (0,00 euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 3,7 % (0,6 %).
Sijoitettu pääoma 30.9.2005 oli 11 739,8 milj. euroa, jossa on
kasvua 466,8 milj. euroa nettomääräisesti.

Pääomarakenne

 Milj. EUR           31.12.2004  30.9.2004  30.6.2005  30.9.2005
Aineelliset ja aineettomat
hyödykkeet            10 848,2   11 056,8   11 146,3   11 621,1
Käyttöpääoma           1 301,3   1 201,4   1 497,3   1 635,2
Sidottu pääoma          12 149,5   12 258,2   12 643,6   13 256,3
Verovastuut, netto        -1 493,8   -1 426,8   -1 370,6   -1 516,5
Sijoitettu pääoma        10 655,7   10 831,4   11 273,0   11 739,8
Osakkuusyritykset          568,1    558,5    644,1    687,9
Yhteensä             11 223,8   11 389,9   11 917,1   12 427,7
  
Oma pääoma            8 036,3   7 980,1   7 483,3   7 631,3
Vähemmistöosuudet          136,1     67,0     94,1     97,6
Korolliset nettovelat       3 051,4   3 342,8   4 339,7   4 698,8
Rahoitus yhteensä        11 223,8   11 389,9   11 917,1   12 427,7


Rahoitus

Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat olivat 351,2 milj. euroa
(387,9 milj. euroa) ja liiketoiminnasta kertyneet nettorahavarat
investointien jälkeen olivat 94,9 milj. euroa (130,6 milj. euroa).
Osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,44 euroa (0,35 euroa).

Katsauskauden lopussa korolliset nettovelat olivat 4 698,8 milj. euroa,
jossa on kasvua 359,1 milj. euroa johtuen pääasiassa Schneidersöhnen ostosta.
Käyttämättömät luotot ja rahavarat olivat yhteensä 2,1 mrd. euroa.

Omaa pääomaa oli 7,6 mrd. euroa eli 9,67 euroa osaketta kohti (9,46 euroa)
ja yhtiön markkina-arvo oli 9,3 mrd. euroa Helsingin pörssissä 30.9.2005.

Velkaantumisaste 30.9.2005 oli 0,62 (0,58). Valuuttojen nettovaikutus
omaan pääomaan oli 55,0 milj. euroa. Omien osakkeiden takaisinostot
vähensivät omaa pääomaa 20,7 milj. euroa (209,0 milj. euroa)
kolmannen vuosineljänneksen aikana.


Korollisten nettovelkojen muutos vuosineljänneksellä
                         
                         Muut tulot
               Rahavirta,      ja kassa-
                jatkuvat      vaikutuk-
                 toimin-  Yritys- settomat  Muunto   Tase
Milj. EUR              not   ostot   erät   erot vaikutus
Liikevoitto            124,2   -5,0   -13,0        106,2
Poistot              282,4                  282,4
Käyttöpääoman muutos        -55,4   -81,1    7,7   -9,1  -137,9
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavirrat          351,2   -86,1   -5,3   -9,1   250,7
Investoinnit aineellisiin
hyödykkeisiin           -256,3  -459,3            -715,6
Muut pysyvien vastaavien
muutokset                        4,7   -63,0   -58,3
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat investointien
jälkeen               94,9  -545,4   -0,6   -72,1  -523,2
Nettorahoituserät         -25,0         0,0        -25,0
Osuus osakkuusyhtiöiden
tuloksesta             11,8        -4,1   -19,5   -11,8
Maksetut verot           -17,2   116,1    9,6    7,6   116,1
Omien osakkeiden hankinnat     -20,7                  -20,7
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien muutokset    1,6   -7,4   54,7   56,6   105,5
Korollisten nettovelkojen
muutos               45,4  -436,7   59,6   -27,4  -359,1Investoinnit

Kokonaisinvestoinnit aineellisiin hyödykkeisiin olivat 256,3 milj. euroa
vuoden kolmannella neljänneksellä ja 865,9 milj. euroa tammi–syyskuussa.

Merkittävimmät investointikohteet ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana
olivat Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uusi paperikone 12 (300,1 milj. euroa),
Ruotsin Skoghallin tehtaan Energia 2005 -projekti (68,0 milj. euroa)
ja Corbehemin tehtaan paperikone 5:n uusiminen (37,6 milj. euroa). Vuoden
2005 investointien arvioidaan pysyvän poistojen tasolla.


Tammi–syyskuun 2005 tulos (verrattuna vuoden 2004 vastaavaan ajanjaksoon)

Liikevaihto 9 551,4 milj. euroa oli 4,3 % suurempi kuin samana
ajanjaksona 2004. Tämä johtui pääasiassa korkeammista hinnoista,
joiden vaikutusta osittain pienensivät vähentyneet toimitukset.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 60,9 milj. eurosta
236,6 milj. euroon pääasiassa Suomen työsopimuskiistasta johtuen.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuuksia ilman kertaluonteisia eriä
laski 71,9 milj. euroa 176,7 milj. euroon ja osakekohtainen tulos
ilman kertaluonteisia eriä heikkeni 0,08 euroa 0,15 euroon.

Kertaluonteisten erien määrä oli -12,0 milj. euroa ensimmäisten
yhdeksän kuukauden aikana, kun ne vuotta aiemmin olivat 189,8 milj. euroa.


Kilpailuviranomaisten tutkinta

Kilpailuviranomaisten tutkinnassa ei ole ollut mainittavaa kehitystä.
Toukokuussa 2004 Stora Enso joutui Euroopan komission kilpailuviranomaisten
ja Suomen kilpailuviranomaisten tutkinnan alaiseksi liittyen paperiteollisuuden
kartellitutkimuksiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Myös Yhdysvaltain
oikeusministeriö on aloittanut tutkinnat aiheeseen liittyen. Euroopan ja
Yhdysvaltain viranomaisten tutkimukset ovat vielä alkuvaiheessa, eikä mitään
syytteitä ole nostettu konsernia tai sen työntekijöitä vastaan. Näihin
tutkimuksiin liittyen Stora Enso on joutunut joukkokanteiden kohteeksi
Yhdysvalloissa. Kirjanpidollisia varauksia ei ole tehty.


Tapahtumia kolmannen vuosineljänneksen aikana 2005

Yhteisyritys Kiinassa

Stora Enso on allekirjoittanut aiesopimuksen aloittaakseen yhteisyrityksen
kiinalaisen kartonginvalmistaja Foshan Huaxin Packaging Co., Ltd.:n kanssa.
Stora Enso ostaa selkeän enemmistöosuuden yhteisyrityksestä. Lopullinen
sopimus allekirjoitettaneen vuoden 2005 viimeisen neljänneksen aikana.
Foshan Huaxin Packaging on rakentamassa konetta valkeapintaisen kartongin (WLC)
valmistukseen. Yhteisyrityksen avulla Stora Enson tarkoituksena on muuttaa
investoinnin soveltamisaluetta ja muuntaa kone tuottamaan ensikuitukartonkeja,
kuten nestepakkauskartonkia, kuppikartonkia, savukekartonkia ja muita
kartonkilaatuja.


Advance Agron omistusosuuden myynti

Elokuussa Stora Enso allekirjoitti sopimuksen 18,8 % omistusosuutensa
myynnistä Advance Agro Public Company Limited of Thailandissa yksityisille
sijoittajille Hong Kongissa.


Grycksbon tehtaan mahdollinen myynti

Stora Enso aloitti elokuussa arvioinnit Grycksbossa, Ruotsissa toimivan
paperitehtaan mahdollisesta myynnistä.


Schneidersöhnen yrityskauppa saatettu loppuun

Stora Enso sai päätökseen aiemmin ilmoittamansa saksalaisen paperitukkurin
Schneidersöhnen oston. Yhtiö konsolidoitiin 2.9.2005 lähtien.


Maanostot Latinalaisessa Amerikassa

Syyskuussa Stora Enso ilmoitti aloittaneensa maanostot Brasilian eteläosassa
ja Uruguayssa. Maanostojen tavoitteena on puuviljelmien perustaminen.
Puuviljelmät toimivat kilpailukykyisenä kuitulähteenä tulevaisuudessa
Stora Enson mahdolliselle sellu- ja paperituotannolle näissä maissa.
Stora Enso suunnittelee perustavansa noin 100 000 hehtaaria puuviljelmiä
kummassakin kohteessa.


Osakepääoma ja omistus

Vuosineljänneksen aikana yhteensä 446 955 A-osaketta muunnettiin R-osakkeiksi.
Viimeisin muunto neljänneksen aikana merkittiin kaupparekisteriin 15.8.2005.

Vuosineljänneksen päättyessä Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-sarjan
osakkeita oli 178 171 841 kappaletta ja R-sarjan osakkeita
634 805 258 kappaletta. Yhtiön omistuksessa oli 38 600 A-sarjan
osaketta ja 23 620 711 R-sarjan osaketta. Näiden kirjanpidollinen
nimellisarvo oli 40,2 milj. euroa. Omistusosuus vastaa 2,9 % yhtiön
osakepääomasta ja 1,0 % äänimäärästä.

22.3.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen
hankkimaan ja mitätöimään enintään 17 900 000 yhtiön A-sarjan ja
62 150 000 R-sarjan osaketta. Uuden valtuutuksen myötä takaisinostot
käynnistettiin 30.3.2005 ja kolmannen vuosineljännekseen loppuun
mennessä yhtiö oli hankkinut yhteensä 38 600 A-sarjan osaketta
keskimääräinen ostohintaan 10,74 euroa ja 22 408 200 R-osaketta
keskimääräinen ostohintaan 10,58 euroa.

Vuoden 2005 alusta alkaen yhtiö on sijoittanut 336,3 milj. euroa
omien osakkeiden takaisinostoon hankkimalla 42 600 A-osaketta ja 
31 075 780 R-osaketta. A-osakkeiden keskimääräinen ostohinta on ollut
10,83 ja R-osakkeiden 10,81 euroa.


Muutokset konsernin rakenteessa

Stora Enso sulautti Pohjois-Amerikan liiketoiminnot maailmanlaajuisiin
tuotedivisiooniinsa tehostaakseen organisaatiorakennettaan. Muutos astui
voimaan 1.9.2005. Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alueet sulautettiin
tuotedivisiooniin. Organisaatiomuutoksen seurauksena Pohjois-Amerikan
toimintoja ei enää käsitellä erillisenä divisioonana ja näin ollen alueen
talouslukuja ei enää raportoida puolivuosittain, mikä oli aiempi käytäntö.


Muutoksia ylimmässä johdossa

John Gillen, johtaja, päällystettyjen aikakauslehtipaperien Pohjois-Amerikan
liiketoiminnot, nimitettiin Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi tämänhetkisten
vastuualueidensa lisäksi. Nimitys astuu voimaan 1.1.2006. Hänet kutsuttiin
myös Stora Enson johtajiston jäseneksi

Lars Bengtsson, nykyinen Pohjois-Amerikan liiketoimintojen johtaja
ja Stora Enson johtoryhmän jäsen, jää eläkkeelle 31.12.2005.


Nimityskomitea (Nomination Committee)

Stora Enso Oyj:n yhtiökokous 22.3.2005 hyväksyi ehdotuksen nimittää
nimityskomitean valmistelemaan ehdotuksia liittyen (a) hallituksen
jäsenten lukumäärään, (b) hallituksen jäseniin, (c) puheenjohtajan,
varapuheenjohtajan ja hallitusjäsenten palkitsemiseen ja (d)
puheenjohtajan ja hallituksen komiteoiden jäsenten palkitsemiseen.
Nimityskomitean sääntöjen mukaan siihen kuuluu neljä jäsentä.
­   -hallituksen puheenjohtaja
­   -hallituksen varapuheenjohtaja
­   -kaksi muuta jäsentä, jotka nimittävät osakasluettelon
1.10.2005 mukaisesti kaksi suurinta osakkeenomistajaa (kumpikin yhden)

Stora Enso Oyj:n hallituksen edustajat ovat Claes Dahlbäck ja Ilkka Niemi.
Kahden suurimman osakkeenomistajan nimittämät jäsenet ovat Markku Tapio
(Suomen valtio) ja Marcus Wallenberg (Knut ja Alice Wallenbergin säätiö).
Markku Tapio valittiin komitean puheenjohtajaksi sen ensimmäisessä kokouksessa.


Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Moody's laski Stora Enson luottoluokitusta

Moody's laski Stora Enson pitkän aikavälin luottoluokitusta Baa2:n (negative)
Baa1:sta (negative). Lyhyen aikavälin luokitukseksi vahvistettiin P2 (negative),
aiemmin P2 (vakaa). Moody's ilmoitti luokitusmuutoksen johtuvan Euroopan
paperiteollisuuden toimintaympäristön heikentymisestä sekä näkyvien parannusten
puuttumisesta Stora Enson luottokelpoisuusmittareissa.


Kannattavuuden parantamisohjelmat

27. lokakuuta Stora Enso antoi lisätietoja Profit 2007 -ohjelmastaan
sekä tuotantoyksiköiden kannattavuuden arvioimisohjelmasta. Profit
2007 -ohjelman päätavoitteena on 300 milj. euron vuosittainen
tulosparannus ennen veroja. Tuotantoyksiköiden kannattavuuden
arvioimisohjelman tarkoituksena on kapasiteetin vähentäminen noin
400 000 tonnilla lyhyellä aikavälillä.


Lyhyen aikavälin näkymät

Euroopassa mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän odotetaan
paranevan ja näin ollen lisäävän painopaperien kysyntää. Painopaperien hintojen
arvioidaan loppuvuonna pysyvän vakaina, mutta nousevan ensi vuoden alussa.
Kausiluonteisen hienopaperin kysynnän kasvun arvioidaan johtavan maltillisiin
hinnankorotuksiin. Hinnankorotuksia odotetaan lisää myös ensi vuoden
alkupuolella. Pakkauskartonkien kysyntä pysynee vakaana ja joitakin
hinnankorotuksia on odotettavissa. Puutuotteiden markkinat säilynevät
tasapainossa ja hinnat vakaina.

Pohjois-Amerikassa aikakauslehtipaperin kysynnän oletetaan pysyvän vahvana,
mutta sanomalehtipaperin kysyntä on heikkenemässä. Painopaperilaaduissa on
ilmoitettu hinnankorotuksista. Kausiluonteinen kysynnän kasvu päällystetyissä
hienopapereissa mahdollistaa todennäköisesti joitakin hinnankorotuksia.

Aasiassa hienopaperin kysynnän ennustetaan olevan melko heikkoa ja
hintojen oletetaan heikkenevän.

Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan korkeampi
neljännellä kuin kolmannella neljänneksellä, huolimatta korkeammista
kunnossapitokuluista. Suomen työsopimuskiistan seurauksena kapasiteettia
voidaan hyödyntää ympärivuotisesti, koska kunnossapitoseisokkien ajankohdat
voidaan optimoida.

Konserni on arvioinut, että viimeisellä neljänneksellä mahdollisiin
tuotantoyksikköjen sulkemisiin liittyvä varaus on noin 300 milj. euroa,
josta noin 50 milj. eurolla on kassavaikutus. Lisäksi käyttöpääomaa
arvioidaan vapautuvan noin 30 milj. euroa.


Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.


Helsingissä 27. lokakuuta 2005
Stora Enso Oyj
Hallitus


Tuotealueet (edelliseen vuosineljännekseen verrattuna)

Painopaperit
                                         
Milj.EUR                                  Muutos   
    2004  Q1/04  Q2/04  Q3/04  Q4/04  Q1/05  Q2/05  Q3/05 Q3/Q2%  
Liike-
vaih-
to 4 588,9 1 081,8 1 131,8 1 144,1 1 231,2 1 111,3 1 133,1 1 166,0  2,9
Liike-
voit-
to*  103,5   12,1   4,3   46,4   40,7   21,1   31,1   67,9 118,3
%liike-
vaih-
dosta  2,3   1,1   0,4   4,1   3,3   1,9   2,7   5,8
ROOC,
%**   2,4   1,1   0,4   4,2   3,7   1,9   2,7   5,9
Toimi-
tukset,
1000t 7 398  1 732  1 819  1 846  2 001  1 701  1 719  1 734  0,9
Tuotanto-
määrät,
1000t 7 396  1 830  1 782  1 886  1 899  1 775  1 599  1 849  15,6

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %


Painopaperin liikevaihto oli 1 166,0 milj. euroa, nousua 3 % edellisestä
neljänneksestä kasvaneiden toimitusten, Yhdysvaltain dollarin vahvistumisen
ja Euroopan ulkopuolella nousseiden hintojen seurauksena. Liikevoitto oli
67,9 milj. euroa, jossa kasvua 118 % edelliseen neljännekseen verrattuna.
Tämä johtui lähinnä tuotannon käynnistymisestä Suomen työsopimuskiistan jälkeen.

Euroopassa sanomalehtipaperin ja päällystetyn aikakauslehtipaperin
kysyntä oli samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Sen sijaan päällystämättömän
aikakauslehtipaperin kysyntä oli heikompaa. Suomen työsopimuskiistan päätyttyä
toimitukset Euroopan ulkopuolisille markkinoille ovat elpyneet ja kaikki
tehtaat ovat olleet lähes täyskäytössä. Hinnat säilyivät vakaina.

Pohjois-Amerikassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä
oli vahvaa ja päällystetyn jonkin verran heikompaa. Sanomalehtipaperin
kysyntä heikkeni edelleen. Tuotevarastot olivat normaalitasolla. Joitakin
hinnankorotuksia saavutettiin kaikissa painopaperilaadussa.

Tilauskanta oli hyvä. Syksyn katalogisesongin lisäksi on myös nähtävissä
merkkejä mainontaan käytettävien paperilaatujen kysynnän kasvusta.
Pohjois-Amerikan markkinoiden arvioidaan aikakauslehtipaperilaatujen
osalta pysyvän vakaana. Hinnankorotuksista on ilmoitettu aikakauslehti- ja
sanomalehtipaperilaaduissa viimeisellä neljänneksellä.


Hienopaperit                                     
                                     Muutos
                                      Q3/Q2
 Milj. EUR     2004 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05   %
Liikevaihto    2645,4 656,8 647,1 669,5 672,0 697,2 610,6 625,4  2,4
Liikevoitto*    58,4  14,5  -0,4  29,7  14,6  48,4 -14,1  -1,2  N/A
% liikevaihdosta   2,2  2,2  -0,1  4,4  2,2  6,9  -2,3  -0,2
ROOC, %**      2,1  2,1  -0,1  4,1  2,1  6,9  -2,0  -0,2
Toimitukset, 
1 000 t      3 514  862  869  881  902  943  797  811  1,8
Tuotantomäärät,
1 000 t      3 648  890  900  938  920  926  704  914  29,8

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja 
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %


Hienopaperin liikevaihto oli 625,4 milj. euroa, jossa on 2 % kasvua edellisestä
neljänneksestä. Liikevaihdon kasvua painoivat Suomen työsopimuskiistan
seuraukset. Liiketappio oli 1,2 milj. euroa, jossa on parannusta
12,9 milj. euroa edelliseen neljännekseen verrattuna.

Stora Enson päällystetyn ja päällystämättömän hienopaperin toimitukset
olivat samalla tasolla kuin edellisellä neljänneksellä mutta viime vuoden
kolmatta neljännestä pienempiä. Niihin vaikuttivat yhä sekä työsopimuskiista
että sitä seuranneet konsernin tuotevarastojen täydennykset. Hinnat säilyivät
kesän ajan muuttumattomina alhaisella tasolla.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin markkinat paranivat
kausiluonteisesti toisen neljänneksen aikana. Paikalliset paperitukkurit
ilmoittivat myyntimäärien kasvusta. Vuoden tähänastinen kysyntä on kuitenkin
viime vuotta vähäisempää.

Aasiassa hienopaperin kysyntä on säilynyt vakaana. Hinnat ovat kuitenkin
laskemassa alueen kapasiteetin lisääntyessä.

Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa päällystetyn hienopaperin näkymät ovat
varovaisen myönteiset. Päällystämättömän hienopaperin kysynnälle
ennakoidaan normaalia kausiluonteista kasvua loppuvuonna. Euroopassa
kopiopapereille ilmoitetut hinnankorotukset ovat pääasiassa toteutuneet.


Tukkuritoiminta

Tukkuritoiminnan liikevaihto oli 295,2 milj. euroa, jossa kasvua 
36 % edelliseen neljännekseen johtuen Schneidersöhnen ostosta. Yhtiö
konsolidoitiin 2.9.2005. Liikevoitto oli 0,9 milj. euroa, jossa laskua
44 % edellisestä neljänneksestä johtuen Schneidersöhnen hankintamenon
kohdistamisesta vaihto-omaisuuteen. Tukkuritoiminnan vuoden
2005 kannattavuuteen tulevat vaikuttamaan kolmen yritysoston,
Schneidersöhnen, Papeteries de Francen ja Scaldian, yhdistämis- ja
uudelleenjärjestelykulut.


Pakkauskartongit
                                     Muutos
 Milj. EUR    2004 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05  Q3/Q2%
Liikevaihto  3 053,4 764,7 777,9 742,6 768,2 794,5 768,2 788,7   2,7
Liikevoitto*   271,3  82,3  64,6  84,8  39,6  72,0  11,9  73,5   N/M
% liike-
vaihdosta     8,9  10,8  8,3  11,4  5,2  9,1  1,5  9,3
ROOC, %**     9,1  11,5  9,0  11,7  5,3  9,3  1,5  9,6
Toimitukset,
1 000 t     3 499  874  886  859  880  929  873  890   1,9
Tuotantomäärät,
1 000t      3 475  864  874  901  837 1 002  715 1 009   41,1

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC = liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %


Pakkauskartonkien liikevaihto oli 788,7 milj. euroa, jossa kasvua 3 % edellisestä
neljänneksestä myyntimäärien palauduttua normaaleiksi Suomen työsopimuskiistan
jälkeen. Liikevoitto oli 73,5 milj. euroa verrattuna toisen neljänneksen
11,9 milj. euroon.

Kysyntä on ollut vakaata ja tuotevarastoja on täydennetty Suomen
työsopimuskiistan jälkeen. Kokonaistuotevarastot olivat lähes normaalilla
tasolla.

Kysynnän ja hintanäkymien arvioidaan säilyvän vakaina ja tilauskanta
on hyvä useimmissa laaduissa. Taivekartonkilaaduille on ilmoitettu
joitakin hinnankorotuksia Euroopassa.Puutuotteet
                                     Muutos
 Milj. EUR    2004 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04 Q1/05 Q2/05 Q3/05  Q3/Q2%
Liikevaihto  1 566,8 373,1 419,2 388,5 386,0 366,9 433,7 398,0   -8,2
Liikevoitto*   34,7  11,4  21,3  10,9  -8,9  -4,0  9,9  -1,8   N/A
% liike-
vaihdosta     2,2  3,1  5,1  2,8  -2,3  -1,1  2,3  -0,5
ROOC, %**     5,2  7,0  12,5  6,3  -5,2  -2,3  5,5  -1,0
Toimitukset,
1 000 m3     6 664 1 597 1 777 1 595 1 695 1 541 1 855 1 639  -11,6

*Ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja
**ROOC =liikevoitto/sidottu pääoma x 100 %

Puutuotteiden liikevaihto oli 398,0 milj. euroa, jossa on laskua 8 % edellisestä
neljänneksestä. Taustalla ovat alhaisemmat tuotanto- ja myyntimäärät.
Liiketappio oli 1,8 milj. euroa, mikä on 11,7 milj. euroa vähemmän kuin
edellisellä neljänneksellä pienempien myyntimäärien vuoksi.

Maailmanlaajuinen puutuotteiden kulutus pysyi vakaana, mutta hinnankorotukset
olivat riittämättömiä kompensoidakseen kohoavia raaka-ainekustannuksia.
Suomen tuotannon väheneminen edesauttoi pohjoismaisen mäntysahatavaran
hintojen hienoista nousua. Kuusisahatavaran markkinoihin vaikuttaa runsas
tarjonta, erityisesti Ruotsista. Vienti Euroopasta Yhdysvaltoihin kasvoi.

Rakennus- ja puusepänteollisuuden näkymät Euroopassa, Yhdysvalloissa
ja Japanissa jatkuvat myönteisinä. Pohjois-Afrikassa ja varsinkin
Lähi-idässä markkinanäkymät ovat hyviä öljyn hinnan vaikutuksesta.
Öljyn hinta kuitenkin lisää kuljetuskustannuksia.


Euroopan puunhankinta

Toimitukset konsernin tehtaille Suomessa, Ruotsissa, Baltian maissa,
Venäjällä ja Manner-Euroopassa olivat yhteensä 9,8 milj. kuutiometriä.
Niissä on 11 % kasvua edelliseen neljännekseen verrattuna. Liiketappio
oli 0,3 milj. euroa (10,9 milj. euroa).

Kuitupuuvarastot ovat isot Suomen työsopimuskiistan ja alkuvuoden
2005 Etelä-Ruotsin myrskyjen vuoksi. Sahatukkien saatavuus on
heikkenemässä muutamilla Manner-Euroopan ja Baltian maiden tehtailla.
Tilinpäätös

?Avainluvut     Q1/04  Q2/04  Q3/04  Q4/04  2004  Q1/05  Q2/05  Q3/05
Tulos/osake, EUR  0,49  0,06  0,16  0,18  0,89  0,07  -0,01  0,08
Tulos/osake
ilman kerta-
luonteisia
eriä, EUR      0,06  0,06  0,11  0,03  0,26  0,07  0,00  0,08
Kassatulos/osake
(CEPS), EUR     0,54  0,43  0,51  0,53  2,02  0,41  0,35  0,44
CEPS ilman
kertaluonteisia
eriä, EUR      0,41  0,43  0,46  0,38  1,67  0,41  0,35  0,44
Sijoitetun
pääoman tuotto
(ROCE), %      7,9   2,1   7,9   8,2   6,4   4,1   0,2   3,7
ROCE ilman
kertaluonteisia
eriä, %       3,7   2,1   5,1   1,5   3,0   4,1   0,6   3,7
Oman pääoman
tuotto (ROE), %   20,5   2,6   6,9   7,4   9,3   3,0  -0,4   3,5
Velkaantumisaste  0,39  0,43  0,42  0,38  0,38  0,51  0,58  0,62
Oma pääoma/osake,
EUR         9,46  9,53  9,70  9,80  9,80  9,46  9,46  9,67
Omavaraisuusaste,
%          47,7  48,2  48,5  49,8  49,8  45,8  45,0  43,2
Liikevoitto, %
liikevaihdosta    7,2   1,8   7,0   6,8   5,7   3,6   0,2   3,3
Liikevoitto
ilman kerta-
luonteisia eriä, %
liikevaihdosta    3,4   1,8   4,6   1,3   2,7   3,6   0,6   3,3
Investoinnit,
milj. EUR     216,1  281,1  268,1  214,3  979,6  356,6  253,0  256,3
Investoinnit, %
liikevaihdosta    7,2   9,1   8,8   6,6   7,9  11,3   7,9   8,0
Sijoitettu
pääoma,
milj. EUR     10 561 10 812 10 831 10 656 10 656 11 119 11 273 11 740
Korolliset
nettovelat,
milj. EUR     3 105  3 356  3 343  3 052  3 052  3 928  4 340  4 699
Henkilöstö
keskimäärin    42 446 43 795 44 045 43 779 43 779 44 870 45 670 47 768
Osakkeiden
keskimääräinen
määrä (milj.)
- kausittainen   835,3  831,8  826,3  822,0  828,8  816,3  800,0  790,5
- kumulatiivinen  835,3  833,6  831,1  828,8  828,8  816,3  808,1  802,1
- kumulatiivinen,
laimennettu    836,0  834,4  831,9  829,4  829,4  816,9  808,7  802,6
Euron vaihtokurssit
Yksi euro on         Päätöskurssi          Keskikurssi
            31.12.2004    30.9.2005   31.12.2004   30.9.2005
SEK           9,0206     9,3267     9,1253     9,2184
USD           1,3621     1,2042     1,2440     1,2631
GBP           0,7051     0,6820     0,6786     0,6850
CAD           1,6416     1,4063     1,6166     1,5465Lyhennetty konsernin tuloslaskelma

 Milj. EUR                   2004   Q1–Q3/04   Q1–Q3/05
Liikevaihto                 12 395,8    9 153,9    9 551,4
 Liiketoiminnan muut tuotot          153,8     194,3     54,4
 Materiaalit ja palvelut          -6 534,6   -4 778,6   -5 197,1
 Toimituskulut ja komissiot         -1 367,8   -1 010,8   -1 087,4
 Henkilöstökulut              -1 934,8   -1 576,0   -1 639,5
 Liiketoiminnan muut kulut          -831,8    -613,3    -606,0
 Poistot ja arvonalentumiset        -1 172,0    -882,2    -851,2
Liikevoitto                  708,6     487,3     224,6
 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta       38,9     24,6     42,8
 Nettorahoituserät              -106,0     -73,5    -102,7
Tulos ennen veroja               641,5     438,4     164,7
 Tuloverot                   107,4     161,0     -46,8
Tilikauden voitto               748,9     599,4     117,9
  
Jakaantuminen:
 Emoyhtiön osakkeenomistajille         740,8     591,7     114,9
 Vähemmistöosuudet               -8,1     -7,7     -3,0
                        748,9     599,4     117,9
Avainluvut
 Tulos/osake, EUR                0,89     0,71     0,14
 Tulos/osake (laimennettu), EUR         0,89     0,71     0,14
Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma

 Milj. EUR                    2004   Q1-Q3/04   Q1-Q3/05
Liiketoiminnan rahavirrat
 Liikevoitto                  708,6     487,3    224,6
 Oikaisut liikevoittoon            1 039,1     766,4    871,6
 Työeläkejärjestelmän (TEL) muutos       -179,9
 Nettokäyttöpääoman muutos           -367,7    -478,1    -208,9
 Lyhytaikaisten korollisten saatavien
 muutos                     444,3     579,9     18,8
Liiketoiminnan rahavirrat           1 644,4    1 355,5    906,1
 Nettorahoituserät               -124,8     -91,4    -82,9
 Maksetut välittömät verot           -114,2    -149,5    -175,2
Liiketoiminnasta kertyneet
nettorahavarat                1 405,4    1 114,6    648,0
  
Investointien rahavirta
 Konserniyritysten hankinta          -176,4     -40,8    -291,1
 Osakkuusyritysten hankinta          -250,4    -237,7    -38,0
 Tuotot aineellisten hyödykkeiden
 myynnistä                   253,9     204,3     12,8
 Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin    -979,6    -765,3    -876,8
 Pitkäaikaisten saamisten nettomuutos     -182,5    -174,2    122,5
Investointeihin käytetyt nettorahavarat   -1 335,0   -1 013,7   -1 070,6
  
Rahoituksen rahavirta
 Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos     1 261,2    -201,3   1 064,0
 Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos      -697,5     707,7     70,6
 Maksetut osingot               -375,7    -375,7    -365,3
 Vähemmistöosuuksille maksetut osingot      -1,9
 Merkityt optiot                 1,6      4,4
 Omien osakkeiden hankinnat          -198,6    -175,3    -336,3
Rahoitukseen käytetyt nettorahavarat      -10,9     -40,2    433,0
  
Rahavarojen nettolisäys             59,5     60,7     10,4
 Rahavarat hankituissa yrityksissä        45,9       -     13,3
 Myytyjen yhtiöiden rahavarat          -29,5     -68,2
 Muuntoerot                   -3,1      1,9     7,4
 Rahavarat tilikauden alussa          201,5     201,5    274,3
Rahavarat tilikauden lopussa          274,3     195,9    305,4Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden muutokset

 Milj. EUR                    2004   Q1-Q3/04   Q1-Q3/05
 Kirjanpitoarvo kauden alussa        12 535,3   12 535,3   10 715,5
 Konserniyritysten hankinta           190,2     39,8    445,1
 Lisäykset                   975,1     765,3    865,9
 Lisäykset biologisiin hyödykkeisiin,
 IAS 41                      4,5       -     10,9
 Vähennykset                 -1 635,3   -1 588,7    -12,1
 Poistot ja arvonalentumiset         -1 172,0    -882,2    -851,2
 Muuntoero ja muut               -182,3     42,7    312,8
Kirjanpitoarvo kauden lopussa        10 715,5   10 912,2   11 486,9
  
Konserniyritysten hankinta
 Rahavarat                    45,9            13,3
 Käyttöpääoma                  44,0      8,6     94,4
 Liiketoiminnassa käytetyt aineelliset
 hyödykkeet                   183,3     33,0    401,9
 Korolliset saamiset               0,7            48,2
 Verovelat                   -19,2           -114,5
 Korolliset velat                -11,4     -7,6    -264,7
 Raha-vastikkeeton osakevaihto          -3,9
 Vähemmistöosuudet               -69,9            74,3
 Omaisuuden markkina-arvo            169,5     34,0    247,9
 Liikearvo                    6,9      6,8     43,2
Hankintahinta yhteensä             176,4     40,8    291,1


Korolliset lainat

 Milj. EUR                   2004   Q1–Q3/04   Q1–Q3/05
Pitkäaikaiset lainat             3 328,1    3 186,5    4 359,2
Lyhytaikaiset lainat              699,5    1 017,6    1 383,5
                       4 027,6    4 204,1    5 742,7
  
Tilanne kauden alussa            5 174,2    5 174,2    4 027,6
Uusien tytäryritysten velat           11,4      7,6     264,7
Myytyjen tytäryritysten velat        -1 518,8   -1 487,2      0,0
Lainojen nostot ja lyhennykset         552,5     495,8    1 167,0
Muuntoero ja muut               -191,7     13,7     283,4
Tilanne kauden lopussa            4 027,6    4 204,1    5 742,7Lyhennetty konsernin tase

Tase, vastaavaa
 Milj. EUR                31.12.2004   30.9.2004   30.9.2005
  
Pitkäaikaiset varat
 Aineelliset ja aineettomat
 hyödykkeet              O   10 715,5   10 912,2   11 486,9
 Osuudet osakkuusyrityksissä          568,1     558,5     687,9
 Julkisesti noteeratut osakkeet    I    220,1     214,5     204,5
 Muut osakkeet            O    132,7     144,6     134,2
 Pitkäaikaiset lainasaamiset     I    233,1     225,6     216,3
 Laskennalliset verosaamiset     T     11,4     17,4     16,6
 Muut pitkäaikaiset sijoitukset    O    210,5     233,5     246,8
                      12 091,4   12 306,3   12 993,2
  
Lyhytaikaiset varat
 Vaihto-omaisuus           O   1 771,3    1 850,6    2 030,4
 Verosaamiset             T    160,9     159,3     104,0
 Lyhytaikaiset korottomat saamiset  O   1 865,3    1 858,7    2 121,6
 Korolliset saamiset         I    248,7     225,4     317,7
 Rahavarat              I    274,3     195,9     305,4
                       4 320,5    4 289,9    4 879,1
  
Vastaavaa yhteensä             16 411,9   16 596,2   17 872,3
Vastattavaa

 Milj. EUR                31.12.2004   30.9.2004   30.9.2005
 Oma pääoma                 8 036,3    7 980,1    7 631,3
 Vähemmistöosuudet               136,1     67,0     97,6
Yhteensä                   8 172,4    8 047,1    7 728,9
  
Pitkäaikaiset velat
 Eläkevaraukset            O    637,8     824,2     687,3
 Muut pakolliset varaukset      O     60,9     73,8     62,1
 Laskennalliset verovelat       T   1 314,6    1 240,6    1 242,4
 Korollinen pitkäaikainen vieras
 pääoma                I   3 328,1    3 186,5    4 359,2
 Liiketoiminnan muut pitkäaikaiset
 velat                O    174,0     173,1     190,6
                       5 515,4    5 498,2    6 541,6
Lyhytaikaiset velat
 Korollisten velkojen lyhennyserät  I    102,1     152,1     337,0
 Lyhytaikaiset korolliset velat    I    597,4     865,6    1 046,5
 Lyhytaikaiset korottomat velat    O   1 673,1    1 670,3    1 823,6
 Verovelat              T    351,5     362,9     394,7
                       2 724,1    3 050,9    3 601,8
  
Velat yhteensä                8 239,5    8 549,1   10 143,4
  
Vastattavaa yhteensä            16 411,9   16 596,2   17 872,3

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.


Laskelma oman pääoman muutoksista
                               Kertyneet
                 Yli-  Omat Arvon-      voit-
            Osake- kurssi-  osak- muutos- Muunto   to- Yhteen-
 Milj. EUR       pääoma rahasto  keet rahasto  -erot  varat    sä
Oma pääoma
31.12.2003      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 717,5 8 083,7
Avaavan taseen
oikaisu
 Suomen TEL
 kirjanpitokäytäntö     -    -    -    -    -  -130,8  -130,8
Oma pääoma 1.1.2004
(oikaistu)      1 469,3 1 237,4 -258,0  114,6 -197,1 5 586,7 7 952,9
Omien osakkeiden
hankinnat          -    - -198,6    -    -    -  -198,6
Omien osakkeiden
mitätöinti       -47,3  -228,5  275,8    -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -375,7  -375,7
Käytetyt optio-
oikeudet         1,3   0,3    -    -    -    -   1,6
Tilikauden voitto      -    -    -    -  -11,7  739,7  728,0
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -  -47,0    -    -  -47,0
Muuntoerot         -    -    -    -  -10,1    -  -10,1
Oma pääoma
31.12.2004      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 950,7 8 051,1
Avaavan taseen
oikaisu
 IFRS 2:n käyttöönoton
 vaikutus          -    -    -    -    -  -14,8  -14,8
Oma pääoma 1.1.2005
(oikaistu)      1 423,3 1 009,2 -180,8  67,6 -218,9 5 935,9 8 036,3
Omien osakkeiden
hankinnat          -    - -336,3    -    -    -  -336,3
Omien osakkeiden
mitätöinti       -41,2  -224,5  265,7    -    -    -    -
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake)     -    -    -    -    -  -365,3  -365,3
Käytetyt optio
oikeudet          -   0,1    -    -    -    -   0,1
Vähemmistöosuuksien
osto            -    -    -    -    -  -30,1  -30,1
Tilikauden voitto      -    -    -    -    -  114,9  114,9
Arvonmuutosrahaston
muutos           -    -    -  105,5    -    -  105,5
Muuntoerot         -    -    -    -  106,2    -  106,2
Oma pääoma 30.9.2005 1 382,1  784,8 -251,4  173,1 -112,7 5 655,4 7 631,3Vastuusitoumukset

 Milj. EUR              31.12.2004    30.9.2004    30.9.2005
Omasta puolesta annetut
vakuudet
 Pantit                   0,8       0,8       1,1
 Kiinnitykset               118,8      97,9      144,8
Osakkuusyritysten puolesta
annetut vakuudet
 Kiinnitykset                0,8       0,8       0,8
 Takaukset                 209,3      172,2      349,1
Muiden puolesta annetut
vakuudet
 Pantit                   0,0       0,0       0,0
 Kiinnitykset                0,0       0,0       0,0
 Takaukset                  6,8      12,1       7,8
Muut omat vastuut
 Leasingvastuut seuraavien 12kk:n
 aikana                  32,6      30,4      34,8
 Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n 
 jälkeen                  159,2      141,4      167,8
 Eläkevastuut                2,2       2,8       1,5
 Muut vastuut                92,5      70,6      100,7
Yhteensä                  623,0      529,0      808,4
  
 Pantit                   0,8       0,8       1,1
 Kiinnitykset               119,6      98,7      145,6
 Takaukset                 216,1      184,3      356,9
 Leasing-vastuut              191,8      171,8      202,6
 Eläkevastuut                2,2       2,8       1,5
 Muut vastuut                92,5      70,6      100,7
Yhteensä                  623,0      529,0      808,4Johdannaisten käyvät arvot

 Milj. EUR          31.12.2004 30.9.2004      30.9.2005
                           Käyvän  Käyvän
                            arvon   arvon   Käypä
                 Käypä   Käypä  ylittä-  alitta-   arvo,
                  arvo    arvo    vät    vat   netto
Koronvaihtosopimukset       151,3   144,8   137,7   -20,4   117,3
Korko-optiot            1,0    0,5    0,2   -1,9   -1,7
Valuutanvaihtosopimukset     -11,6   -11,4    0,0   -3,8   -3,8
Termiinisopimukset         89,5    33,5    4,6   -43,6   -39,0
Valuuttaoptiot           1,8    -0,2    6,0   -13,2   -7,2
Hyödykejohdannaiset        23,6    71,4   141,4   -4,7   136,7
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojaukset            -11,4   -22,9   26,8   -29,4   -2,6
Yhteensä             244,2   215,7   316,7  -117,0   199,7Johdannaisten nimellisarvot

 Milj. EUR              31.12.2004    30.9.2004    30.9.2005
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
 Erääntyy alle 1 vuodessa          66,5      131,5      626,3
 Erääntyy 2–5 vuodessa           953,4      702,7      339,0
 Erääntyy 6–10 vuodessa         1 469,9     1 226,3     1 968,7
                     2 489,8     2 060,5     2 934,0
Korko-optiot                198,4      200,1      158,0
Yhteensä                 2 688,2     2 260,6     3 092,0
  
Valuuttajohdannaiset
 Valuutanvaihtosopimukset         102,7      107,8      74,4
 Termiinisopimukset           2 479,8     2 819,0     2 056,0
 Valuuttaoptiot              588,3      64,7     1 178,9
Yhteensä                 3 170,8     2 991,5     3 309,3
  
Hyödykejohdannaiset
 Hyödykejohdannaiset            442,7      460,8      397,0
Yhteensä                  442,7      460,8      397,0
  
Optio-ohjelmiin liittyvät
suojaukset
 Optio-ohjelmiin liittyvät
 suojaukset                359,5      359,5      408,5
Yhteensä                  359,5      359,5      408,5Liikevaihto tuotealueittain

 Milj. EUR
    2003  Q1/04  Q2/04  Q3/04  Q4/04  2004  Q1/05  Q2/05  Q3/05
Paino-
pape-
rit 4 537,4 1 081,8 1 131,8 1 144,1 1 231,2 4 588,9 1 111,3 1 133,1 1 166,0
Hieno-
pape-
rit 2 678,4  656,8  647,1  669,5  672,0 2 645,4  697,2  610,6  625,4
Tukkuri-
toimin-
ta   627,6  160,3  148,5  145,7  183,4  637,9  182,1  217,4  295,2
Pakkaus-
karton-
git 2 982,9  764,7  777,9  742,6  768,2 3 053,4  794,5  768,2  788,7
Puu-
tuot-
teet 1 400,0  373,1  419,2  388,5  386,0 1 566,8  366,9  433,7  398,0
Euroopan
puunhan-
kin-
ta  2 074,3  634,9  621,4  568,3  657,0 2 481,6  674,7  563,2  612,4
Muut
toimin-
not -2 128,3 -653,7  -643,0  -625,6 -655,9 -2 578,2  -681,8 -538,9  -666,5
Yhteen-
sä 12 172,3 3 017,9 3 102,9 3 033,1 3 241,9 12 395,8 3 144,9 3 187,3 3 219,2Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja liikearvopoistoja


 Milj. EUR     2003 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05
Painopaperit   121,5  12,1  4,3  46,4  40,7  103,5  21,1  31,1  67,9
Hienopaperit   151,4  14,5  -0,4  29,7  14,6  58,4  48,4 -14,1  -1,2
Tukkuritoiminta  -6,7  3,3  2,4  1,6  3,9  11,2  2,7  1,6  0,9
Pakkaus-
kartongit     284,1  82,3  64,6  84,8  39,6  271,3  72,0  11,9  73,5
Puutuotteet    26,5  11,4  21,3  10,9  -8,9  34,7  -4,0  9,9  -1,8
Euroopan
puunhankinta   116,5  31,3  3,3  3,1  -5,4  32,3  3,1 -10,9  -0,3
Muut toiminnot  -54,4 -30,1 -17,3 -15,7 -19,1  -82,2 -30,6 -11,8 -32,8
Liikevoitto
ilman liikearvo
poistoja     638,9 124,8  78,2 160,8  65,4  429,2 112,7  17,7 106,2
Liikearvon
poisto      -116,0 -22,7 -21,9 -21,7 -24,0  -90,3   -   -   -
Kertaluonteiset
erät       -54,4 115,7   -  74,1 179,9  369,7   - -12,0   -
Liikevoitto
yhteensä (IFRS)  468,5 217,8  56,3 213,2 221,3  708,6 112,7  5,7 106,2
Nettorahoitus-
erät       -237,7 -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0 -43,1 -34,6 -25,0
Osakkuus-
yritykset     -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0  11,8
Liikevoitto
ennen veroja
ja vähemmistö-
osuutta      207,8 195,2  46,8 196,4 203,1  641,5  83,6 -11,9  93,0
Tuloverot     -66,0 214,3  5,6 -58,8 -53,7  107,4 -23,6  3,3 -26,5
Tulos verojen
jälkeen      141,8 409,5  52,4 137,6 149,4  748,9  60,0  -8,6  66,5
Vähemmistö-
osuudet      -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1  -1,4  -1,5  -0,1
Tilikauden
nettovoitto    136,0 405,3  50,3 136,2 149,0  740,8  58,6 -10,1  66,4Kertaluonteiset erät tuotealueittain

 Milj. EUR     2003 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05
Painopaperit    -29,5   -   -  30,8  45,6  76,4   -   -   -
Hienopaperit    -7,2   -   -  29,9  37,0  66,9   -   -   -
Tukkuritoiminta    -   -   -   -  0,8  0,8   -   -   -
Pakkauskartongit  -3,1   -   -  11,6  67,0  78,6   -   -   -
Puutuotteet      -   -   -   -  16,4  16,4   - -12,0   -
Euroopan
puunhankinta      - 115,7   -   -  10,6 126,3   -   -   -
Muut toiminnot   -14,6   -   -  1,8  2,5  4,3   -   -   -
Kertaluonteiset
erät yhteensä   -54,4 115,7   -  74,1 179,9 369,7   - -12,0   -Liikevoitto tuotealueittain

 Milj. EUR     2003 Q1/04 Q2/04 Q3/04 Q4/04  2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05
Painopaperit    92,0  12,1  4,3  77,2  86,3  179,9  21,1  31,1  67,9
Hienopaperit   144,2  14,5  -0,4  59,6  51,6  125,3  48,4 -14,1  -1,2
Tukkuritoiminta  -6,7  3,3  2,4  1,6  4,7  12,0  2,7  1,6  0,9
Pakkaus-
kartongit     281,0  82,3  64,6  96,4 106,6  349,9  72,0  11,9  73,5
Puutuotteet    26,5  11,4  21,3  10,9  7,5  51,1  -4,0  -2,1  -1,8
Euroopan
puunhankinta   116,5 147,0  3,3  3,1  5,2  158,6  3,1 -10,9  -0,3
Muut toiminnot  -69,0 -30,1 -17,3 -13,9 -16,6  -77,9 -30,6 -11,8 -32,8
Liikevoitto
ilman liikearvo
poistoja     584,5 240,5  78,2 234,9 245,3  798,9 112,7  5,7 106,2
Liikearvon
poisto      -116,0 -22,7 -21,9 -21,7 -24,0  -90,3   -   -   -
Liikevoitto    468,5 217,8  56,3 213,2 221,3  708,6 112,7  5,7 106,2
Nettorahoitus-
erät       -237,7 -20,3 -26,2 -27,0 -32,5 -106,0 -43,1 -34,6 -25,0
Osakkuus-
yritykset     -23,0  -2,3  16,7  10,2  14,3  38,9  14,0  17,0  11,8
Liikevoitto
ennen veroja
ja vähemmistö-
osuutta      207,8 195,2  46,8 196,4 203,1  641,5  83,6 -11,9  93,0
Tuloverot     -66,0 214,3  5,6 -58,8 -53,7  107,4 -23,6  3,3 -26,5
Tulos verojen
jälkeen      141,8 409,5  52,4 137,6 149,4  748,9  60,0  -8,6  66,5
Vähemmistö-
osuudet      -5,8  -4,2  -2,1  -1,4  -0,4  -8,1  -1,4  -1,5  -0,1
Tilikauden
nettovoitto    136,0 405,3  50,3 136,2 149,0  740,8  58,6 -10,1  66,4Stora Enson osakkeet


Päätöskurssi     Helsinki, EUR      Tukholma, SEK    New York, USD
         A-osake   R-osake   A-osake   R-osake      ADR
Heinäkuu      10,79    10,93   103,00    103,00     13,32
Elokuu       11,13    11,15   104,00    104,50     13,86
Syyskuu      11,45    11,44   107,00    107,00     13,83Vaihtomäärä      Helsinki         Tukholma       New York
         A-osake   R-osake   A-osake   R-osake      ADR
Heinäkuu     76 439   79 190 242  166 566  9 045 680   2 737 500
Elokuu      110 577   63 394 038  292 247  8 263 422   2 160 100
Syyskuu     225 850   65 029 830  443 831  19 796 270   2 157 200
Yhteensä     412 866  207 614 110  902 644  37 105 372   7 054 800www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors
Taloudellisen informaation julkaisuajat
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2005      2.2.2006
Osavuosikatsaus tammi–maaliskuulta 2006     26.4.2006
Osavuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2006      26.7.2006
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2006      26.10.2006


Yhtiökokous               21.3.2006
Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden
1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun
lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of
1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat
nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät
riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että
tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista.
Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä,
jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muuan muassa
olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys
tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus,
jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien
asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita,
voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma
menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa,
kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin
patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä
pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset
olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus,
konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden
taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien
tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden
toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu
konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja
korkotasovaihtelut.


STORA ENSO OYJ
p.p.  Jussi Siitonen Jukka Marttila
        
Tilaa