Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2014

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2014 klo 13.00

7–9/2014 (verrattuna 7–9/2013)*

 • Liikevaihto 2 514 (2 553) milj. euroa – laski 1,5 %.
  • Liikevaihto lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi 3 %.
 • Operatiivinen liiketulos oli 210 (184) milj. euroa eli 14 % korkeampi kuin vuosi sitten jatkuneen keskitetyn kulunhallinnan ansiosta.
  • Renewable Packaging -segmentin tulos pysyi vahvana jo kolmannen neljänneksen peräkkäin. Operatiivinen liiketulos kasvoi 30 %.
  • Biomaterials paransi tulostaan Montes del Platan ylösajosta huolimatta.
  • Building and Living -segmentin tulos oli samalla hyvällä tasolla kuin viime vuoden vastaavalla neljänneksellä.
  • Printing and Reading -segmentin tulos pysyi vakaana. Liiketoiminnan rahavirta liikevaihtoon suhteutettuna oli 7,5 % (5,4 %).
 • Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä 0,12 (0,13) euroa.
 • Liiketoiminnan rahavirta 257 (347) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 28 (164) milj. euroa.
 • Nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan 2,8 (3,1), likviditeetti pysyi vahvana 1,5 (2,1) miljardissa eurossa.
 • Operatiivinen ROCE 9,7 % (8,3 %).


1–9/2014 (verrattuna 1–9/2013)*

 • Liikevaihto 7 661 (7 951) milj. euroa, operatiivinen liiketulos 601 (426) milj. euroa pienempien kustannusten seurauksena.Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2014 kolmannen neljänneksen tulosta:
”Stora Enson kolmannen neljänneksen tulos oli vakaa. Liiketoiminta lukuun ottamatta rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa kasvoi kolme prosenttia. Onnistuimme kustannusten hallinnassa ja operatiivinen liiketulos kasvoi 14 prosenttia vuodentakaisesta. Sijoitetun pääoman operatiivinen tuotto nousi 9,7 prosenttiin, mikä on jälleen yksi askel oikeaan suuntaan. Lisäksi paransimme nettovelan suhdetta operatiiviseen EBITDAan. Se oli nyt 3,1 verrattuna vuodentakaiseen 2,8:aan.

Olemme ottaneet useita askelia muutosmatkallamme asiakaslähtöiseksi uusiutuvien materiaalien yhtiöksi. Eräs merkkipaalu oli Uruguayssa sijaitsevan Montes del Platan sellutehtaan vihkiminen. Olemme nyt valmiita ajamaan ylös sen tuotantokapasiteettia. Aloitimme kolmannen vuosineljänneksen aikana myös Varkauden tehtaan muuntamisen tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta. Olemme lisäksi investoineet Yhdysvaltoihin rakennettavaan koe- ja markkinakehitystehtaaseen, jossa biomassasta erotellaan puhdistettuja sokereita, joita voidaan muuntaa erilaisiksi biokemikaaleiksi. Investointi kuluttajakartonkitehtaaseen Guangxissa, Kiinassa, etenee suunnitellusti. Ydinliiketoimintaan kuulumattoman omaisuuden myyminen jatkuu, viimeisimpänä askeleena Corenson myynti. Nämä projektit yhdessä olemassa olevassa tuotevalikoimassa tapahtuvien innovaatioiden lisäksi ovat merkittävässä asemassa muutoksessamme.

Kolmannella vuosineljänneksellä toimintansa aloitti myös osittain uusi Stora Enson johtokunta. Fokuksemme on nyt kirkkaampi, osittain siksi että erotimme Global Communications ja Global Responsibility -toiminnot toisistaan. Panostuksemme yritysvastuuasioihin näkyy osittain osavuosikatsauksemme yritysvastuuosiossa. Edistymme koko ajan.

Mitä tulee viimeisen vuosineljänneksen näkymiin, niin liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin kolmannen neljänneksen 2 514 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan jäävän jonkin verran pienemmäksi kuin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen 210 milj. euroa Renewable Packaging ja Building and Living -divisioonien tavanomaisen kausivaihtelun takia.

Tämä oli ensimmäinen vuosineljännekseni toimitusjohtajana. Stora Enson kaikki pätevät ja omistautuneet työntekijät, jotka yhdessä rakentavat yrityksen tulevaisuuden, ovat tehneet minuun vaikutuksen. Kyseessä on arvon luominen asiakkaillemme, tänään ja tulevaisuudessa.”

Muutos

 • Montes del Platan sellutehdas Uruguayssa käynnistyi kesäkuun alussa. Ylösajo etenee, vaikkakin oletettua hitaammin. Stora Enson osuuden tehtaan tuotannosta vuonna 2014 odotetaan olevan   245 000–275 000 tonnia, 55 000–75 000   tonnia heinäkuussa arvioitua vähemmän.
 • Stora Enson integroitu projekti Guangxissa etenee suunnitellusti.
 • Varkauden tehtaan hienopaperikoneen muuntaminen tuottamaan ensikuituun pohjautuvaa aaltopahvin raaka-ainetta etenee suunnitellusti ja tuotannon odotetaan käynnistyvän vuoden 2015 lopussa.
 • Uusi investointi Yhdysvaltoihin rakennettavaan koe- ja markkinakehitystehtaaseen, jossa biomassasta erotellaan puhdistettuja sokereita, joita voidaan muuntaa erilaisiksi biokemikaaleiksi.


Uudelleenjärjestely

 • Stora Enso on allekirjoittanut sopimuksen, jolla se myy Corenson liiketoiminnan Powerflute Oyj:lle tehostaakseen liiketoimintaansa ja muuttuakseen asiakaslähtöiseksi uusiutuvia materiaaleja tuottavaksi yritykseksi. Kauppa odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä.
 • Uetersenin tehtaan ostaja vetäytyi lokakuussa kaupasta, koska kilpailuviranomainen aikoi kieltää sen. Osapuolet ovat sopineet purkavansa osakeostosopimuksen. Stora Enso harkitsee parhaillaan muita vaihtoehtoja.


Näkymät
Vuoden 2014 viimeisen neljänneksen liikevaihdon odotetaan olevan suunnilleen samalla tasolla kuin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen 2 514 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan jäävän jonkin verran pienemmäksi kuin vuoden 2014 kolmannen neljänneksen 210 milj. euroa Renewable Packaging ja Building and Living -divisioonien tavanomaisen kausivaihtelun takia.


Avainluvut*

 

Milj. euroa 7–9/14 7–9/13 Muutos % 7–9/14–7–9/13 4–6/14 Muutos % 7–9/14–4–6/14 1–9/14 1–9/13 Muutos % 1–9/14–1–9/13 2013
Liikevaihto 2 514 2 553 -1,5 % 2 579 -2,5 % 7 661 7 951 -3,6 % 10 563
Operatiivinen EBITDA 333 319 4,4 % 326 2,1 % 961 830 15,8 % 1 090
Operatiivinen liiketulos 210 184 14,1 % 209 0,5 % 601 426 41,1 % 578
Liiketulos (IFRS) 215 156 37,8 % 85 152,9 % 495 260 90,4 % 50
Tulos ennen veroja ja ilman kertaluonteisia eriä 116 126 -7,9 % 145 -20,0 % 367 239 53,6 % 350
Tulos ennen veroja 144 103 39,8 % 39 269,2 % 313 92 240,2 % -189
Katsauskauden tulos 123 84 46,4 % 1 n/m 224 89 151,7 % -71
Operatiivinen ROCE, % 9,7 % 8,3 %   9,8 %   9,3 % 6,3 %   6,5 %
                   
Tulos/osake (EPS) ilman kertaluonteisia eriä, EUR 0,12 0,13   0,13   0,34 0,25   0,40
Tulos/osake, EUR 0,15 0,11   0,00   0,28 0,11   -0,07
Velkaantumisaste 0,66 0,64   0,66   0,66 0,64   0,61
Henkilöstö keskimäärin 29 627 28 997 2,2 % 29 704 -0,3 % 29 302 29 032 0,9 % 28 921
Työtapaturmat (TRI) 14,1 13,0 8,5 % 11,0 28,2 % 13,0 14,6 -11,0 % 14,0
Poissaoloihin johtaneet tapaturmat (LTA) 6,0 5,5 9,1 % 4,3 39,5 % 5,3 6,3 -15,9 % 6,0

  
* Vuoden 2013 vertailukausien tiedot on oikaistu uusien standardien (IFRS 10 Konsernitilinpäätös, IFRS 11 Yhteisjärjestelyt ja IFRS 12 Tilinpäätöksessä esitettävät tiedot osuuksista muissa yhteisöissä) mukaisesti. Vertailukausien tiedot on oikaistu kaikissa taulukoissa, joihin uudet standardit vaikuttavat.

Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.
NRI (Non-recurring items) = Kertaluonteiset erät. Nämä ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.
TRI (Total recordable incident) = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Webcast ja puhelinkonferenssi analyytikoille ja sijoittajille
Toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio pitävät tänään klo 14.00 Suomen aikaa puhelinkonferenssin, jota voi seurata myös verkkolähetyksenä (webcast).

Yhteystiedot puhelinkonferenssiin:

 

Iso-Britannia +44(0)20 3427 1905
Suomi 09-6937 9590
Ruotsi +46 (0)8 5065 3936
Yhdysvallat +1 646 254 3388
Koodi: 7096089

 


Verkkolähetys (webcast) on osoitteessa http://www.media-server.com/m/p/ziaee455


Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 02046 21242
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 02046 21446

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2014 tulos julkistetaan 4.2.2015.


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995 Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain (The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995) tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassa olevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ
 

Tilaa

Liitteet & linkit