Stora Enson osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2016

Neljänneksen kehitys jälleen vakaa

STORA ENSO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2016 klo 13.00

Q3/2016 (verrattuna Q3/2015)

 • Liikevaihto 2 393 (2 500) milj. euroa laski 4,3 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa sekä myytyä Barcelonan tehdasta kasvoi 1,8 % pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiosta.
 • Operatiivinen liiketulos oli 219 (246) milj. euroa, sisältäen Beihain ylösajosta johtuvan 35 milj. euron negatiivisen vaikutuksen. Operatiivinen liiketulosprosentti oli 9,2 % (9,8 %).
 • Osakekohtainen tulos 0,16 (0,16) euroa. Osakekohtainen tulos ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä kasvoi 0,17 (0,13) euroon.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 390 (484) milj. euroa, rahavirta investointien jälkeen 177 (234) milj. euroa.
 • Taseen vahvistuminen jatkui edelleen; nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,1 (2,5), likviditeetti oli 775 (797) milj. euroa.
 • Operatiivinen ROCE oli 10,1 % (11,6 %), operatiivinen ROCE ilman Beihain investointia oli 13,5 % (13,1 %).

Q3/2016 (verrattuna Q2/2016)

 • Liikevaihto 2 393 (2 526) milj. euroa laski 5,3 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa laski 5,1 %, mikä johtui pääasiassa Wood Products -divisioonan normaalista kausivaihtelusta.
 • Operatiivinen liiketulos 219 (226) milj. euroa laski 3,1 % pääasiassa Beihain ylösajon vuoksi.

Q1–Q3/2016 (verrattuna Q1–Q3/2015)

 • Liikevaihto 7 364 (7 553) milj. euroa laski 2,5 %. Liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja myytyä Barcelonan tehdasta kasvoi 2,6 %.
 • Operatiivinen liiketulos 693 (673) milj. euroa kasvoi 3,0 % pääasiassa alhaisempien muuttuvien kustannusten ansiosta.

Muutos

 • Beihain tehtaan ylösajo etenee suunniteltua aikataulua nopeammin. Nestepakkauskartonkien asiakastestit etenevät hyvin, ja ensimmäiset CKB-kartongin testiajot on suoritettu. Kuluttajapakkauskartonkikoneen odotetaan saavuttavan täyden tuotannon 18–24 kuukaudessa toukokuussa 2016 tapahtuneesta käynnistyksestä. Valkaistua kemitermomekaanista massaa (BCTMP) valmistavan laitoksen odotetaan käynnistyvän ennen viimeisen neljänneksen loppua.
 • Varkauden kraftlaineritehdas saavutti EBITDAn kannattavuusrajan kolmannella neljänneksellä. Tehtaan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2017 toisen vuosipuoliskon aikana.
 • Varkauden tehtaan puisten rakennuskomponenttien (LVL) tuotantolinja on käyttöönottovaiheessa ja tuotesertifiointi on meneillään. Linjan odotetaan saavuttavan täyden tuotannon vuoden 2018 puolivälissä.
 • Saksassa sijaitsevan aikakauslehtipaperia tuottavan Kabelin tehtaan myynti saatiin päätökseen syyskuussa.
 • Suzhoun tehdasalueen myynnistä saatiin ennakkomaksua yhteensä 118 milj. euroa.

Näkymät Q4/2016

Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen 2 393 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen 219 milj. euroa. Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan olevan noin 35 milj. euroa pienempi kuin kolmannella neljänneksellä.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2016 kolmannen neljänneksen tulosta:

”Kolmannella neljänneksellä liikevaihto ilman rakenteellisesti heikentyvää paperiliiketoimintaa ja Barcelonan myytyä tehdasta kasvoi 1,8 %. Tämä oli pääasiassa Varkauden kraftlaineritehtaan ja Beihain kuluttajapakkauskartonkitehtaan ylösajojen ansiota. Operatiivinen liiketulos oli 219 milj. euroa (246 milj. euroa) sisältäen Beihan ylösajon 35 milj. euron negatiivisen vaikutuksen. Liiketoiminnan rahavirta oli 390 milj. euroa pienentyneen käyttöpääoman ja yritysmyyntien ansiosta. Taseen vahvistuminen jatkui edelleen, kun nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan oli 2,1.

Muutoksemme asiakaskeskeiseksi uusiutuvien materiaalien kasvuyhtiöksi etenee hyvin. Olen tyytyväinen siitä, että Beihain tehtaan ylösajo etenee edellä suunniteltua aikataulua ja että nestepakkauskartonkien ja muiden tuotteiden asiakastestit ovat parhaillaan käynnissä. Olemme myös suorittaneet ensimmäiset CKB-kartongin testiajot. CKB-kartonkimme on erittäin kilpailukykyinen
lujuus-, jäykkyys-, puhtaus- ja ajettavuusominaisuuksiltaan. Se tarjoaa ensiluokkaista elintarviketurvallisuutta, jota kiinalaiset kuluttajat arvostavat.

Myös Varkauden kraftlaineritehtaan ylösajo etenee ja tehdas saavutti neljänneksen aikana EBITDAn kannattavuusrajan suunnitelman mukaisesti. Odotamme täyttä tuotantoa ensikuitupohjaisessa aaltopahvissa vuoden 2017 toisen puoliskon aikana. Olemme myös saaneet päätökseen Saksassa sijaitsevan päällystettyä aikakauslehtipaperia valmistavan Kabelin tehtaan myynnin. Lisäksi olemme vastaanottaneet ensimmäiset Kiinassa sijaitsevan Suzhoun tehtaan myyntiin liittyvät ennakkomaksut. Tämä kauppa julkistettiin vuoden 2016 toisella neljänneksellä.

Suunnittelemme aaltopahvipakkausten huippuyksikön luomista Lahteen. Tavoitteemme on parantaa kilpailukykyämme keskittämällä aaltopahvin tuotantoa Suomessa yhdelle tehtaalle. Osana mahdollista keskittämistä investoisimme noin 19 milj. euroa uusiin koneisiin ja tuotantoa tukevaan infrastruktuuriin. Ehdotetun projektin odotetaan valmistuvan vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen loppuun mennessä.

Puurakentamisen suosio on nousussa. Australian ensimmäinen puinen toimistotalo rakentuu Sydneyssä Stora Enson puisista, ristiinliimatuista tilaelementeistä (CLT). Kuusikerroksisen toimistotalon tärkeimmät rakenteelliset komponentit on valmistettu yli 2 000 kuutiometristä Stora Enson CLT:tä. Rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2017 ja valmistuessaan todistaa, että CLT ei ainoastaan ole uusiutuva ja kestävä valinta, vaan se myös nopeuttaa rakennusaikoja.

Toinen kasvaviin kaupunkirakentamistarpeisiin vastaava hankkeemme on Murów’n sahan modernisointi. Aiemman ilmoituksemme mukaisesti modernisointi nostaa vuotuisen kapasiteetin 70 000 kuutiometristä 400 000 kuutiometriin. Syyskuussa vietimme modernisoidun sahan avajaisia yhdessä 200 asiakkaan kanssa.

Olen iloinen siitä, että vuosikertomuksemme valittiin ReportWatchin luokituksessa Suomen parhaaksi toisena peräkkäisenä vuotena. Luokitus kattoi 1 600 yhtiötä 65 eri maassa. Myös kansainvälinen, voittoa tavoittelematon organisaatio CDP (aiemmin Carbon Disclosure Project) valitsi Stora Enson maailman johtavien ilmaston lämpenemistä vastaan toimivien yritysten joukkoon. Stora Enso sijoittui ”Climate A” -listalle.

Mitä tulee vuoden 2016 viimeisen neljänneksen näkymiin, liikevaihdon arvioidaan olevan hieman korkeampi tai hieman alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannen neljänneksen 2 393 milj. euroa ja operatiivisen liiketuloksen odotetaan pysyvän samalla tasolla tai olevan jonkin verran alhaisempi kuin vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kirjattu 219 milj. euroa. Suunniteltujen vuotuisten huoltoseisokkien vaikutuksen arvioidaan olevan noin 35 milj. euroa pienempi kuin kolmannella neljänneksellä.

Kuten aina, haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Karl-Henrik Sundström, toimitusjohtaja

AVAINLUVUT

Milj. euroa Q3/16 Q3/15 Muutos %
  Q3/16–
  Q3/15
Q2/16 Muutos %
  Q3/16–
  Q2/16
Q1–Q3/16 Q1–Q3/15 Muutos % Q1-Q3/16– Q1-Q3/15 2015
Liikevaihto 2 393 2 500 -4,3 % 2 526 -5,3 % 7 364 7 553 -2,5 % 10 040
Operatiivinen EBITDA 326 353 -7,6 % 333 -2,1 % 1 015 1 011 0,4 % 1 352
Operatiivinen   liiketulos 219 246 -11,0 % 226 -3,1 % 693 673 3,0 % 915
Operatiivinen   liiketulos, % 9,2 % 9,8 % 8,9 % 9,4 % 8,9 % 9,1 %
Liiketulos (IFRS) 196 237 -17,3 % 248 -21,0 % 638 666 -4,2 % 1 059
Tulos ennen veroja ja   ilman vertailu-kelpoisuuteen vaikuttavia eriä 170 128 32,8 % 112 51,8 % 465 438 6,2 % 1 048
Tulos ennen veroja 161 144 11,8 % 149 8,1 % 465 454 2,4 % 814
Katsauskauden tulos 119 124 -4,0 % 118 0,8 % 351 376 -6,6 % 783
Korolliset nettovelat 2 899 3 248 -10,7 % 3 178 -8,8 % 2 899 3 248 -10,7 % 3 240
Operatiivinen ROCE 10,1 % 11,6 % 10,3 % 10,6 % 10,6 % 10,6 %
Tulos/osake (EPS)   ilman vertailu-kelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,17 0,13 0,12 0,48 0,46 1,24
Tulos/osake, euroa 0,16 0,16 0,16 0,47 0,49 1,02
Velkaantumisaste 0,52 0,66 0,58 0,52 0,66 0,60
Kiinteät   kustannukset/liikevaihto 25,5 % 25,0 % 25,4 % 25,1 % 24,8 % 25,0 %
Henkilöstö keskimäärin 26 819 27 232 -1,5 % 26 088 2,8 % 26 372 27 090 -2,7 % 26 783
Työtapaturmat (TRI), taajuus 10,4 10,7 -2,8 % 13,5 -23,0 % 12,0 10,4 15,4 % 11,0
Poissaoloon johtaneet tapaturmat (LTA), taajuus 4,5 4,3 4,7 % 4,9 -8,2 % 4,4 4,3 2,3 % 4,7

TRI (Total recordable incidents) taajuus = Lääketieteellistä hoitoa vaatineiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.
LTA (Lost-time accident) taajuus = Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti.

Webcast ja puhelu analyytikoille, sijoittajille ja medialle klo 15.00
Analyytikoille, sijoittajille ja median edustajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi alkaa klo 15.00. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Lähetystä voi seurata osoitteessa
http://edge.media-server.com/m/p/8grvmu8j. Osallistujat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Puhelinkonferenssin tiedot:
Puhelinlinja                           09-2310 1620
Tunnuskoodi                        9672195 

Webcastin tiedot ovat myös Stora Enson internet-sivuilla: storaenso.com/investors

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 040 763 8767
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, p. 02046 21446

Stora Enson pääomamarkkinapäivä pidetään Lontoossa 17.11.2016.
Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2016 tulos julkistetaan 3.2.2017.

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com/investors 

Stora Ensoon ja sen liiketoimintoihin kohdistuu riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla “uskoo”, “olettaa”, “odottaa”, “ennustaa” tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1) toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset tuotekehityksessä, konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun kovuus, konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden hintavaihtelut, konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu konsernin tärkeimmillä markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut. Kaikki lausumat perustuvat johdon parhaaseen arvioon saatavilla olevan tiedon valossa. Stora Enso ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan lausumia, paitsi siltä osin kuin siihen on lainmukainen velvollisuus. 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Seppo Parvi
talousjohtaja
puh. 02046 21205

Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
p. 040 763 8767

Hanne Karrinaho
talousviestintäjohtaja
p. 02046 21446