Stora Enson Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi on nimitetty John Gillen

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 5.10.2005 klo 16.30

Stora Enson Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi on nimitetty John 


John Gillen, 46, on nimitetty Pohjois-Amerikan aluejohtajaksi ja 
Stora Enso North America Corp.:n toimitusjohtajaksi 1.1.2006 
alkaen. Hänet on myös kutsuttu Stora Enson johtajiston 
jäseneksi. Lars Bengtsson, nykyinen Pohjois-Amerikan 
liiketoimintojen johtaja ja Stora Enson johtoryhmän jäsen, jää 
eläkkeelle 31.12.2005.

John Gillen toimii tällä hetkellä johtajana Pohjois-Amerikassa 
vastuualueenaan päällystetyt aikakauslehtipaperit. Hän on ollut 
tässä tehtävässä vuodesta 2002 lähtien. Stora Enso North America 
Corp.:n toimitusjohtajan ja Pohjois-Amerikan aluejohtajan 
roolissaan John Gillen raportoi toimitusjohtaja Jukka 
Härmälälle. Uusien vastuualueidensa lisäksi hän jatkaa edelleen 
päällystettyjen aikakauslehtipapereiden johtajana Bironin, 
Niagaran ja Whitingin tehtailla Wisconsinin osavaltiossa. Tässä 
roolissaan hän raportoi Stora Enson painopapereista vastaavalle 
johtajalle, Bernd Rettigille. 

Pohjois-Amerikan organisaatio
Pohjois-Amerikan liiketoiminta-alueet sulautettiin 
tuotedivisiooniin 1.9.2005. Alueen tukitoimintoja johdetaan 
edelleen paikallisesti. Aluejohtajalle raportoivat yksiköt ovat:

•	Henkilöstöhallinto
•	Keskitetyt palvelut: Rahoitus, informaatioteknologia ja 
	lakiasiat
•	Ostot ja logistiikka
•	Strategia, investoinnit ja yritysostot
•	Tukitoiminnot
•	Viestintä
•	Yhdysvaltojen puunhankinta

Muut Pohjois-Amerikan tukitoiminnot, joihin kuuluu 
tutkimustoiminta, tekniset toiminnot ja kunnossapitopalvelut, 
raportoivat edelleen Pohjois-Amerikan hienopapereista 
vastaavalle johtajalle Russ Wankelle.Lisätietoja:
Lars Bengtsson, johtaja, Pohjois-Amerikan liiketoiminnot, 
puh. +1 715 422 4039
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 
197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. 
+44 20 7016 3146
John Gillen, johtaja, päällystetyt aikakauslehtipaperit, 
Pohjois-Amerikka, puh. +1 84 7 627 3519
Tim Laatsch, johtaja, viestintä, Pohjois-Amerikan 
liiketoiminnot, tel. +1 715 422 4023

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 

Stora Enson Pohjois-Amerikan toimintoja koskevia tiedotteita:
- 30.8.2005: Stora Enso sulauttaa Pohjois-Amerikan 
liiketoiminnot tuotedivisiooniinsa


STORA ENSO OYJp.p.	Jukka Marttila		Veli-Matti Tahvanainen
	

Tilaa