Stora Enson pohjoismaiset osakkuusyritykset muuttavat metsäomaisuutensa käypää arvoa

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.11.2016 klo 14.05

Stora Enson metsäosakkuusyritykset suomalainen Tornator Oyj ja ruotsalainen Bergvik Skog AB nostavat biologisten hyödykkeidensä, eli kasvavan puuston, IFRS:n mukaista käypää arvoa. Stora Enson osuus käyvän arvon kasvusta on noin 87 milj. euroa Tornatorin osalta ja noin 490 milj. Ruotsin kruunua (50 milj. euroa) Bergvik Skogin osalta eli yhteensä 137 milj. euroa riippuen tavanomaisista vuoden lopun tarkistuksista. Kun otetaan huomioon Ruotsin kruunun ja euron 164 milj. euron valuuttakurssitappio, vaikutus Stora Enson IFRS-liiketulokseen vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä on noin 27 milj. euroa negatiivinen riippuen vuoden lopun valuuttakursseista. Muutos ei vaikuta Stora Enson operatiiviseen liiketulokseen, eikä sitä kirjata vertailukelpoisuuteen vaikuttavaksi eräksi.

Muutoksen jälkeen Stora Enson osuuden Tornatorin biologisista hyödykkeistä arvioidaan olevan noin 515 milj. euroa ja Bergvik Skogin biologisista hyödykkeistä noin 22 516 milj. Ruotsin kruunua (2 282 milj. euroa). Vuoden 2015 lopussa vastaavat arvot olivat 428 milj. euroa Tornatorin osalta ja 2 397 milj. euroa Bergvik Skogin osalta.

Tornatorin osalta käyvän arvon muutos johtuu hakkuusuunnitelman nostamisesta sekä diskonttokoron laskusta. Bergvik Skogin osalta muutos johtuu diskonttokoron laskusta, hintakäyrän tarkistuksesta sekä korjauksesta malliin viime vuoteen verrattuna.

Stora Enson omistusosuus Tornatorista on 41 % ja Bergvik Skogista 49 %.

Lisätietoja:

Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa