• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enson sijoittajapäivä: Stora Enso perustaa Forest-divisioonan ja -raportointisegmentin lisätäkseen metsäomaisuutensa läpinäkyvyyttä

Stora Enson sijoittajapäivä: Stora Enso perustaa Forest-divisioonan ja -raportointisegmentin lisätäkseen metsäomaisuutensa läpinäkyvyyttä

Report this content

STORA ENSO OYJ SIJOITTAJAUUTISET 18.9.2019 klo 16.00

Stora Enso järjestää sijoittajille suunnatun metsä- ja puutuotepäivän huomenna Tukholmassa. Pääaiheina ovat äskettäin Ruotsissa hankittu metsäomaisuus, Wood Products -divisioona sekä uuden Forest-divisioonan perustaminen. Ohjelmaan kuuluu lisäksi vierailu vastikään käyttöönotetussa ristiinliimatun puun (CLT) tuotantoyksikössä Gruvönin sahalla. Lisäksi Stora Enso julkaisee uuden Forest-divisioonan havainnollistavan tuloslaskelman ja käyttöpääoman sekä konsernin investointiennusteen vuodelle 2020.

Stora Enso pyrkii lisäämään toimintansa läpinäkyvyyttä perustamalla uuden, erikseen raportoitavan Forest-divisioonan vuoden 2020 alussa. Uusi Forest-divisioona käsittää Stora Enson metsäomaisuuden Ruotsissa (äskettäin hankittu Bergvik Skog Väst AB) ja 41 prosentin osuuden Tornatorista, jonka metsäomaisuus sijaitsee pääosin Suomessa. Divisioonaan kuuluvat lisäksi puunhankintatoiminnot Suomessa, Ruotsissa, Venäjällä ja Baltian maissa. Eteläisellä pallonpuoliskolla sellutehtaiden yhteydessä sijaitsevat puuviljelmät sisältyvät jatkossakin Biomaterials- ja Consumer Board -divisioonien raportointiin. Uuden Forest-divisioonan perustamisen jälkeen konsernitoiminnot, logistiikkatoiminnot ja muut toiminnot raportoidaan osana Muut-segmenttiä.

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström sanoo: ”Olemme merkittävä biotalouden toimija, ja puunsaanti on meille ratkaisevan tärkeää. Kun metsät ovat suorassa omistuksessamme, pystymme paremmin optimoimaan puunhankintaamme ja toimintaamme. Puu on tärkein raaka-aineemme, suurin kustannuserämme ja muodostaa myös ison osan taseesta. Raportoinnin läpinäkyvyyttä on järkevää lisätä nyt, kun metsänhankinta Ruotsissa on saatu onnistuneesti päätökseen.”

Stora Enson metsäomaisuuden arvo taseessa on 4,1 miljardia euroa (maat ja biologiset hyödykkeet), ja sen biologisten hyödykkeiden arvo (3,6 miljardia euroa) on suurempi kuin millään muulla pohjoismaisella yhtiöllä. Stora Enso omistaa Ruotsissa 1,4 miljoonaa hehtaaria metsää, josta 1,14 miljoonaa hehtaaria on tuottavaa metsämaata ja 143 miljoonaa kuutiometriä pystypuustoa.

Forest-divisioonan segmenttiraportointi
Uusi divisioona aloittaa segmenttiraportoinnin 1.1.2020. Oikaistut vertailuluvut julkaistaan vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Tässä vaiheessa julkaistaan uuden divisioonan havainnollistava tuloslaskelma ja käyttöpääoma vuodelle 2018 ja vuoden 2019 ensimmäiselle puoliskolle.

Metsien kasvu muodostaa tärkeän osan pitkän kiertoajan metsäomaisuuden vuotuisesta operatiivisesta tuotosta. Vuotuinen puunmyynti ja siihen liittyvät kustannukset eivät kuvaa metsäomaisuuden kokonaiskannattavuutta. Pystypuuston pitkän aikavälin arvonmuutokset vaikuttavat merkittävästi metsätalouden kannattavuuteen.

Nykyisten esittämisperiaatteiden mukainen operatiivinen liiketulos ei sisällä biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutoksia, lukuun ottamatta eteläisen pallonpuoliskon puuviljelmien aktivoitujen metsänhoitokustannusten arvonalentumisia. 1.1.2020 lähtien biologisten hyödykkeiden käyvän arvon muutokset jaetaan kahteen kategoriaan: käyvän arvon ei-operatiiviset muutokset ja käyvän arvon operatiiviset muutokset. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon ei-operatiivisissa muutoksissa näkyvät arvostuksen olettamissa ja siinä käytettävissä parametreissa tapahtuneet muutokset. Muutoksia tehdään tavallisesti vuotuisen arvonmäärityksen yhteydessä. Biologisten hyödykkeiden käyvän arvon operatiiviset muutokset sisältävät kaikki muut käyvän arvon muutokset, jotka pääasiassa johtuvat inflaatiosta ja hakkuusuunnitelman ja toteutuneiden hakkuiden välisestä erosta. Käyvän arvon operatiiviset muutokset sisällytetään operatiiviseen EBITDAan, kun taas käyvän arvon ei-operatiiviset muutokset eivät operatiiviseen EBITDAan sisälly.

Segmenttiraportoinnin uudistuksen myötä Stora Enso ryhtyy raportoimaan Forest-divisioonan metsänhoitokustannuksista operatiivisen EBITDAn sijaan osana operatiivista liiketulosta. Metsänhoitokustannukset liittyvät pääasiassa metsien uudistamiseen ja hoitoon sekä lannoitukseen. Nykyisten esittämisperiaatteiden mukainen operatiivinen liiketulos sisältää jo eteläisen pallonpuoliskon puuviljelmien aktivoitujen metsänhoitokustannusten arvonalentumiset, joten muutos yhtenäistää esitystapaa pohjoisten metsien ja eteläisten puuviljelmien osalta.

Kaikki edellä mainitut muutokset liittyvät IFRS:n piiriin kuulumattomiin vaihtoehtoisiin tunnuslukuihin. IFRS-liiketuloksen esitystapa säilyy ennallaan. Sekä käyvän arvon operatiiviset että ei-operatiiviset muutokset esitetään rivillä biologisten hyödykkeiden nettomuutos.

Investointiennuste vuodelle 2020
Stora Enson investointiennuste vuodelle 2020 on 800–850 miljoonaa euroa, mikä sisältää 200–230 miljoonan euron investoinnin Oulun tehtaan muuntamiseksi ja 80–100 miljoonan euron investoinnin biologisiin hyödykkeisiin. Poistojen ennakoidaan olevan 550–570 miljoonaa euroa ja biologisten hyödykkeiden arvon operatiivisen alentumisen 50–70 miljoonaa euroa. Investointeja, poistoja ja biologisten hyödykkeiden arvon operatiivista alentumista koskevissa ennusteissa on huomioitu myös IFRS 16 (Vuokrasopimukset) -standardin käyttöönoton vaikutus. Stora Enso on lisännyt investointeja vauhdittaakseen muutostaan uusiutuvien materiaalien yhtiöksi.

Sijoittajapäivän webcast
Stora Enson huomenna järjestämän sijoittajapäivän ohjelmassa on Forest- ja Wood Products -divisioonia käsittelevät esitykset, sekä toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundströmin strategia-aiheinen esitys ja talousjohtaja Seppo Parven taloudellinen katsaus. Suora webcast-lähetys alkaa klo 12.45 Ruotsin aikaa (13.45 Suomen aikaa). Esityksiä voi seurata osoitteessa https://edge.media-server.com/mmc/p/uc32cwm6.

Forest-divisioonan havainnollistavat luvut ja koko konsernia koskevat muutokset esittämistavassa on esitetty liitteenä olevissa taulukoissa.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa

Liitteet & linkit