Stora Enson taloudellinen asema vahvistu

Report this content
STORA ENSO OYJ   Pörssitiedote 30.1.2003 klo 13.00

Stora Enson taloudellinen asema vahvistui edelleen; osinkoehdotus
ennallaan 0,45 euroa

Viimeisen neljänneksen tulos
Stora Enson loka-joulukuun osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia
eriä oli 0,12 euroa (0,15 euroa). Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli 143,0 milj. euroa
(196,8 milj. euroa). Viimeisen neljänneksen kertaluonteiset erät
olivat 99,8 milj. euroa ja ne koostuivat Suomen ja Yhdysvaltain
metsäomaisuuden myynnistä (75,4 milj. euroa) sekä kolmannen
neljänneksen lisäpoistossa käytetyn Yhdysvaltain dollarin
positiivisesta kurssivaikutuksesta (24,4 milj. euroa). Lisäpoistoon
liittyvä tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus oli emoyhtiössä
verovähennyskelpoinen, mikä yhdessä kertaluonteisten erien kanssa
lisäsi osakekohtaista tulosta 0,34 euroa. Tulos ennen veroja ja
vähemmistöosuutta oli 242,8 milj. euroa (-1 032,7 milj. euroa).
 
Liikevaihto oli 3 212,1 milj. euroa eli 3,3 % enemmän kuin edellisen
neljänneksen 3 108,6 milj. euroa. Liiketoiminnan kassavirta oli 405,1
milj. euroa (565,5 milj. euroa). Kassavirta investoinneilla
vähennettynä oli 118,8 milj. euroa (380,3 milj. euroa) ja osakekohtainen
kassatulos ilman kertaluonteisia eriä 0,44 euroa (0,51 euroa). 
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 325 000 tonnia 
(271 000 tonnia).

Milj.
EUR      2001   2002  IV/01  I/02  II/02  III/02  IV/02
Liike-
vaihto  13 508,8 12 782,6 3 282,9 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1
EBITDA1)2) 2 762,8  2 172,0  609,4  602,9  517,9  577,5  473,7
Liike-
voitto2)  1 495,2   926,5  286,8  274,0  190,2  255,4  206,9
Kertaluonteiset
erät     -8,3 -1 078,1  -16,7    -  51,6 -1 229,5  99,8
Liike-
voitto2), %  11,1    7,2   8,7   8,5   5,9   8,2   6,4
Liike-
voitto   1 486,9  -151,6  270,1  274,0  241,8  -974,1  306,7
Tulos ennen
veroja ja vähemmistö-
osuutta2) 1 231,3   734,9  265,9  240,5  154,6  196,8  143,0
Tulos ennen
veroja ja vähemmistö-
osuutta  1 223,0  -343,2  249,2  240,5  206,2 -1 032,7  242,8
Tilikauden 
voitto    926,3  -222,2  274,5  161,0  138,0  -998,7  477,5
  
Tulos/
osake2), EUR 0,94   0,57   0,22  0,18  0,12   0,15  0,12
Tulos/
osake, EUR  1,03   -0,25   0,31  0,18  0,15  -1,12  0,54
Kassatulos/osake
2), EUR    2,34   1,97   0,58  0,55  0,48   0,51  0,44
Sijoitetun 
pääoman 
tuotto2), %  10,8    7,1   8,4   7,8   5,6   7,9   7,1

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Koko vuoden tulos
Vuoden 2002 liikevaihto oli 12 782,6 milj. euroa (13 508,8 milj.
euroa), laskua 726,2 milj. euroa eli 5,4 % edellisvuoteen verrattuna. 
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 926,5 milj. euroa eli 7,2 % 
liikevaihdosta (1 495,2 milj. euroa), laskua 38,0 % edellisvuoteen 
verrattuna. Osakekohtainen tulos oli 0,57 euroa (0,94 euroa).

Liiketoiminnan kassavirta oli 2 083,8 milj. euroa (2 757,5 milj.euroa).
Kassavirta investoinneilla vähennettynä oli 1 247,7 milj. euroa 
(1 849,9 milj. euroa) ja osakekohtainen kassatulos ilman 
kertaluonteisia eriä 1,97 euroa (2,34 euroa).

Näkymät
Stora Enson toimitusjohtaja Jukka Härmälä kommentoi markkinanäkymiä
seuraavasti: "Euroopassa mainonnassa käytettävien papereiden kysyntä
on vakaata alhaisilla tasoilla, mutta pääasiassa ylitarjonta aiheuttaa
hintapaineita. Mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntä elpyi
alhaisilta tasoilta Pohjois-Amerikassa vuoden 2002 loppua kohden ja
tämä myönteinen kehitys on jatkunut tähän asti. Pohjois-Amerikassa
edelleen jatkuva myönteinen kehitys ja erityisesti maailman
paperimarkkinoiden näkymät riippuvat suuresti nykyisen geopoliittisen
tilanteen kehityksestä."

Lisätietoja:
Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Björn Hägglund, varatoimitusjohtaja, puh. +46 70 528 2785
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 8432 1540
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 77 9934 8197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 77 7578 8659

Stora Enson osavuosikatsaus on saatavissa kokonaisuudessaan Stora
Enson kotisivuilla osoitteessa www.storaenso.com/investors

Vapaasti käytettävää kuvamateriaalia Stora Ensoa käsitteleviin
artikkeleihin on saatavissa osoitteessa www.storaenso.com/images

Stora Enson tammi-maaliskuun 2003 tulos julkistetaan 29.4.2003.

Stora Enson viimeisen neljänneksen tulos

Yhteenveto viimeisen neljänneksen tuloksesta (edelliseen neljännekseen
verrattuna)

- Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,12 euroa (0,15
 euroa)
- Kertaluonteiset erät kasvattivat osakekohtaista tulosta 0,54 euroon
 (-1,12 euroa)
- Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä
 oli 143,0 milj. euroa (196,8 milj. euroa)
- Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta oli 242,8 milj. euroa 
 (-1 032,7 milj. euroa)
- Osakekohtainen kassatulos oli 0,44 euroa (0,51 euroa)
- Vahva tase; velkaantumisaste 0,37 (0,53)
- Ehdotettu osinko ennallaan 0,45 euroa

Euroopassa aikakauslehti- ja hienopaperin hinnat laskivat ja
pakkauskartonkien hinnat kohenivat hieman. Aikakauslehti- ja
sanomalehtipaperin sekä puutuotteiden myyntimäärät kasvoivat, mutta
hienopaperin ja pakkauskartonkien pienenivät kausiluonteisten syiden
vuoksi.

Pohjois-Amerikassa paino- ja kirjoituspapereiden kysyntä kasvoi vuoden
loppua kohden, mikä johti sanomalehti- ja hienopaperin
dollarimääräisten hintojen nousuun. Aikakauslehtipaperin hinnat
vakiintuivat alhaisille tasoille.

Paperi- ja kartonkitoimitukset olivat 3 378 000 tonnia, mikä on 82 000
tonnia enemmän kuin edellisen neljänneksen 3 296 000 tonnia.
Puutuotteiden toimitukset olivat 1 313 000 kuutiometriä, edellisellä
neljänneksellä 1 252 000 kuutiometriä.

Tuotantoa rajoitettiin markkinoiden kysyntää vastaavaksi 325 000
tonnia, josta 3 000 tonnia Pohjois-Amerikassa. Edellisen neljänneksen
tuotantorajoitukset olivat 271 000 tonnia, josta 23 000 tonnia
Pohjois-Amerikassa. Euroopassa sanomalehti- ja hienopaperin sekä
pakkauskartonkien tuotantorajoitukset kasvoivat.

Milj.
EUR      2001   2002  IV/01  I/02  II/02  III/02  IV/02
Liike-
vaihto  13 508,8 12 782,6 3 282,9 3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1
EBITDA1)2) 2 762,8  2 172,0  609,4  602,9  517,9  577,5  473,7
Liike-
voitto2)  1 495,2   926,5  286,8  274,0  190,2  255,4  206,9
Kertaluonteiset
erät     -8,3 -1 078,1  -16,7    -  51,6 -1 229,5  99,8
Liike-
voitto2), %  11,1    7,2   8,7   8,5   5,9   8,2   6,4
Liike-
voitto   1 486,9  -151,6  270,1  274,0  241,8  -974,1  306,7
Tulos ennen
veroja ja vähemmistö-
osuutta2) 1 231,3   734,9  265,9  240,5  154,6  196,8  143,0
Tulos ennen
veroja ja vähemmistö-
osuutta  1 223,0  -343,2  249,2  240,5  206,2 -1 032,7  242,8
Tilikauden 
voitto    926,3  -222,2  274,5  161,0  138,0  -998,7  477,5
  
Tulos/osake2),
EUR      0,94   0,57   0,22  0,18  0,12   0,15  0,12
Tulos/osake, 
EUR      1,03   -0,25   0,31  0,18  0,15  -1,12  0,54
Kassatulos/
osake2), EUR 2,34   1,97   0,58  0,55  0,48   0,51  0,44
Sijoitetun pääoman 
tuotto2), %  10,8    7,1   8,4   7,8   5,6   7,9   7,1

1) EBITDA = liikevoitto ennen poistoja
2) Ilman kertaluonteisia eriä

Viimeisen neljänneksen tulos (edelliseen neljännekseen verrattuna)
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,12 euroa (0,15
euroa).

Liikevaihto oli 3 212,1 milj. euroa, mikä oli 3,3 % enemmän kuin
edellisen neljänneksen 3 108,6 milj. euroa.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 206,9 milj. euroa (255,4
milj. euroa), mikä on 6,4 % liikevaihdosta, laskua 19,0 % edelliseen
neljännekseen verrattuna. Aikakauslehtipaperin ja puutuotteiden
liikevoitto kasvoi, mutta hieno- ja sanomalehtipaperin sekä
pakkauskartonkien liikevoitto aleni. Parantunut liikevoitto johtui
pääasiassa kasvaneista myyntimääristä. Tuotantorajoitukset ja
ennakoitujen lomaseisokkien yhteydessä tehtyjen kunnossapitotöiden
aiheuttamat kasvaneet kiinteät kustannukset tasoittivat liikevoittoa.
Valuuttakurssit eivät vaikuttaneet olennaisesti viimeisen neljänneksen
liikevoittoon.

Kertaluonteiset erät olivat 99,8 milj. euroa eli 0,09 euroa
osakkeelta. Ne sisältävät Suomen ja Yhdysvaltain metsäomaisuuden
myynnin sekä kolmannen neljänneksen lisäpoistoon liittyvän 24,4 milj.
euron positiivisen kurssivaikutuksen, joka johtuu Yhdysvaltain
dollarin keskikurssin muutoksesta.
 
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli -3,1 milj. euroa (-2,4 milj.
euroa), josta -5,5 milj. euroa Tornator Timberland Oy:stä, mitä muiden
osakkuusyhtiöiden positiiviset tulokset tasoittivat.

Nettorahoituskulut olivat -60,7 milj. euroa (-56,2 milj. euroa) eli -
0,05 osaketta kohti. Nettokorkokulut olivat -49,2 milj. euroa 
(-53,0 milj. euroa), mikä on 4,5 % korollisista nettoveloista. 
Nettovaluuttakurssivoitto oli 0,4 milj. euroa (13,2 milj. euroa). 

Rahoitusinstrumenttien ja johdannaisten arvostuksen tulosvaikutus oli 
-11,9 milj. euroa (-16,4 milj. euroa). Arvostuksella ei ole 
kassavirtavaikutusta. Rahoitusinstrumentit arvostetaan markkina-arvoon, 
minkä vuoksi nettorahoituskulut vaihtelevat markkina-arvojen muuttuessa.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli
143,0 milj. euroa (196,8 milj. euroa).

Verot olivat positiiviset 232,0 milj. euroa (36,6 milj. euroa) ja
kasvattivat osakekohtaista tulosta 0,27 euroa. Vuoden alusta laskettu
vero ilman kertaluonteisia eriä vastaa 31,4 %:n veroastetta (31,6 %).
Verottajalta äskettäin saadun ennakkopäätöksen mukaan Stora Enso North
America Corp.:n lisäpoistoon liittyvä osakkeiden arvonalennus
emoyhtiössä on verovähennyskelpoinen. Nykyisellä 29 %:n veroasteella
laskettuna tämän kertaluonteisena eränä käsitellyn verovähennyksen
vaikutus on 298,4 milj. euroa, joka käytetään vuoden 2002
verotuksessa.

Vähemmistöosuus tuloksesta oli 2,7 milj. euroa (tappio 2,6 milj.
euroa). Tilikauden voitto oli 477,5 milj. euroa (-998,7 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto ilman kertaluonteisia eriä oli 7,1 % (7,9 %). 
Sijoitettu pääoma viimeisen neljänneksen lopussa oli 11 242,4 milj. 
euroa, laskua 573,7 milj. euroa, mikä johtuu pääasiassa metsäomaisuuden
myynnistä ja heikentyneestä Yhdysvaltain dollarista.

Pääomarakenne

Milj. EUR            31.12.2001  30.9.2002  31.12.2002
  
Käyttöomaisuus           14 882,2   12 734,1   12 089,4
Käyttöpääoma            1 224,2   1 171,6    1 182,2
Sidottu pääoma           16 106,4   13 905,7   13 271,6
Verovastuut            -2 247,3   -2 089,6   -2 029,2
Sijoitettu pääoma         13 859,1   11 816,1   11 242,4
  
Oma pääoma             8 989,0   7 647,6    8 156,9
Vähemmistöosuus            50,2     53,3     30,4
Korolliset nettovelat        4 819,9   4 115,2    3 055,1
Rahoitus yhteensä         13 859,1   11 816,1   11 242,4

Rahoitus
Vahvana pysynyt liiketoiminnan kassavirta oli 405,1 milj. euroa (565,5
milj. euroa). Liiketoiminnan kassavirta investoinneilla vähennettynä
oli 118,8 milj. euroa (380,3 milj. euroa) ja osakekohtainen kassatulos
ilman kertaluonteisia eriä 0,44 euroa (0,51 euroa).

Viimeisen neljänneksen lopussa korolliset nettovelat olivat 3 055,1
milj. euroa eli 1 060,1 milj. euroa vähemmän kuin edellisellä
neljänneksellä. Käyttämättömät luottolimiitit sekä rahat ja
pankkisaamiset olivat yhteensä 1,8 mrd. euroa.

Velkaantumisaste 31.12.2002 oli 0,37 (0,53) ja osakekohtainen oma
pääoma 9,49 euroa (8,69 euroa).

Korollisten nettovelkojen muutos
                      Konser-
             Jatkuvat  Raken-   nin
              liike- teelliset kassa- Muunto- Tasevai-
Milj. EUR        toiminnot muutokset  virta   erot   kutus
Liikevoitto         229,0   77,7  306,7   0,0   306,7
Oikaisut liikevoittoon   253,8    0,0  253,8  -61,2   192,6
Käyttöpääoman muutokset   -77,7   51,2  -26,5   15,9   -10,6
Liiketoiminnan
kassavirta         405,1   128,9  534,0  -45,3   488,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit -331,4    0,0 -331,4   0,0  -331,4
Yritysostot         23,5  -141,1 -117,6   0,0  -117,6
Käyttöomaisuuden myynnit   31,5   545,6  577,1   0,0   577,1
Muut käyttöomaisuuden 
muutokset          -9,9   -11,9  -21,8  345,8   324,0
Liiketoiminnan
nettokassavirta       118,8   521,5  640,3  300,5   940,8
Nettorahoituserät
(sis. osakkuusyhtiöt)    -62,9    0,0  -62,9   0,0   -62,9
Maksetut verot       210,4    0,6  211,0  -40,0   171,0
Omien osakkeiden osto    -91,4    0,0  -91,4   0,0   -91,4
Muut oman pääoman ja
vähemmistöosuuksien 
muutokset          124,0   17,4  141,4  -38,8   102,6
Korollisten
nettovelkojen muutokset   298,9   539,5  838,4  221,7  1 060,1

Investoinnit
Viimeisen neljänneksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 331,4 milj.
euroa (208,1 milj. euroa). Tärkeimmät projektit olivat Belgian
Langerbruggen tehtaan uusi paperikone 4 (100,7 milj. euroa) ja
paperikone 3:n uudistaminen (19,1 milj. euroa), Oulun tehtaan
paperikone 6:n uudistaminen (16,5 milj. euroa), Saksan Baienfurtin
tehtaan taivekartonkituotannon parantaminen (8,1 milj. euroa) ja
Ruotsin Forsin tehtaan jälkikäsittelyosaston investointi (6,9 milj.
euroa).

Hyväksytyt investointisuunnitelmat, jotka ovat osa meneillään olevaa
tuotantorakenteen kehittämisohjelmaa tuotantoyksiköiden kilpailukyvyn
parantamiseksi, ovat seuraavat: Ruotsin Kvarnsvedenin tehtaan uusi SC-
paperikone (450 milj. euroa), Saksan Maxaun tehtaan paperikone 6:n
uudistaminen (168 milj. euroa), Ranskan Corbehemin tehtaan paperikone
5:n uudistaminen (60 milj. euroa), Kotkan tehtaan paperikone 2:n
uudistaminen (31 milj. euroa) sekä Varkauden tehtaan uusi
kuumahierrelinja (49 milj. euroa). Myös Veitsiluodon tehtaan
paperikone 3:n (125 milj. euroa) ja Ruotsin Nymöllan tehtaan
paperikone 1:n (23 milj. euroa) uudenaikastamiset hyväksyttiin. Nämä
projektit jakaantuvat muutamalle seuraavalle vuodelle ja ovat yhtiön
investointitavoitteiden mukaiset.

Viimeisen neljänneksen tapahtumia

Dow Jones arvioi Stora Enson parhaimmaksi kestävän kehityksen
metsäteollisuusyhtiöksi
Dow Jones julkisti lokakuussa viimeisimpien kestävän kehityksen
indeksiensä yhtiökohtaiset tulokset. DJSI World- ja DJSI STOXX -
indekseissä mukana olevien yhtiöiden luettelo julkaistiin jo
syyskuussa. Yksityiskohtaisempien analyysien perusteella Stora Enso
sai metsä- ja paperiteollisuuden korkeimman kokonaisarvosanan.

Tutkimusyhteistyö Kiinassa vahvistuu
Stora Enso allekirjoitti 27.11.2002 Pekingissä kattavan
puitesopimuksen tutkimus- ja kehitysyhteistyöstä Kiinan metsäakatemian
(Chinese Academy of Forestry) kanssa. Sopimus muodostaa pohjan
laajalle tutkimustoiminnalle, jolla selvitetään metsänistutusta ja
viljellyn puun, kuten paikallisten poppelipuiden, hyödyntämistä
paperin valmistuksessa. Sopimus on jatkoa nykyiselle
tutkimusyhteistyölle, jolla kehitetään nopeasti kasvavien eteläisten
puulajien, pääasiassa eukalyptuspuun, tehokasta käyttöä sellun ja
paperin valmistuksessa.

Investointiriskejä vähentävä valmiusluotto Itä- ja Keski-Euroopan
projekteja varten
Stora Enso sopi joulukuussa 240 milj. euron valmiusluotosta Euroopan
jälleenrakennus- ja kehityspankin (European Bank for Reconstruction
and Development, EBRD) kanssa. Kolme pohjoismaista pankkia, Nordea,
Skandinaviska Enskilda Banken ja Svenska Handelsbanken, rahoittavat
osan lainasta. Laina on nostettavissa vuoden 2005 loppuun mennessä ja
sen erääntymisajat ovat aina yhdeksään vuoteen asti. Valmiusluotto on
tarkoitettu Stora Enson Keski- ja Itä-Euroopan, Venäjä mukaan lukien,
investointien poliittisen riskin tehokkaaseen pienentämiseen.

Sopimus Sylvesterin hankinnasta
Aiemmin ilmoitetun mukaisesti Stora Enso Timber ja Viron suurimman
puutuote- ja puunhankintayhtiön AS Sylvesterin omistajat
allekirjoittivat sopimuksen, jonka mukaan Sylvesterin osake-enemmistö
siirtyy Stora Enso Timberin omistukseen. Sopimus edellyttää
kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja kauppa saataneen päätökseen
vuoden 2003 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Pohjois-Amerikan liiketoiminnot

Puolen vuoden tulos
Paino- ja kirjoituspaperin kysyntä Yhdysvalloissa kasvoi vuoden loppua
kohden, minkä vuoksi sanomalehti- ja hienopaperin hinnat nousivat.
Aikakauslehtipaperin hinnat vakiintuivat alhaisille tasoille.

Stora Enson Pohjois-Amerikan liiketoimintojen tulos parani vuoden
toisen puoliskon aikana. Tulos ei kuitenkaan vielä ole tyydyttävä.
Heinä-joulukuun liiketappio oli 50 milj. Yhdysvaltain dollaria (52,9
milj. euroa) ennen liikearvopoistoja ja tehtyä lisäpoistoa sekä muita
kertaluonteisia eriä. Vuoden 2002 ensimmäisen vuosipuoliskon tappio
oli 105 milj. Yhdysvaltain dollaria (111,1 milj. euroa) ja vuoden 2001
toisen vuosipuoliskon tappio 24 milj. Yhdysvaltain dollaria (26,8
milj. euroa). Kassavirta investoinneilla vähennettynä ilman
kertaluonteisia eriä oli 113 milj. Yhdysvaltain dollaria (119,5 milj.
euroa), vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla 25 milj.
Yhdysvaltain dollaria (26,5 milj. euroa) ja vuoden 2001 ensimmäisellä
vuosipuoliskolla 114 milj. Yhdysvaltain dollaria (127,2 milj. euroa).

Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset toisella
vuosipuoliskolla olivat 39 000 tonnia, mikä on huomattavasti vähemmän
kuin 194 000 tonnia vuoden 2002 ensimmäisellä vuosipuoliskolla ja
224 000 tonnia vuoden 2001 toisella vuosipuoliskolla. Pääasiassa
parhaimpien käytäntöjen käyttöönotosta aiheutuneet toisen
vuosipuoliskon synergiat olivat 46 milj. Yhdysvaltain dollaria (49
milj. euroa) ja koko vuoden 91 milj. Yhdysvaltain dollaria (96 milj.
euroa). Vuodelle 2002 asetettua 110 milj. Yhdysvaltain dollarin
synergiatavoitetta ei saavutettu, koska kapasiteetin käyttöaste oli
alhaisempi ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja hinnat olivat
alhaisemmat kuin tavoitetta asetettaessa vuonna 2000.

Kannattavuuden parantamissuunnitelma
Meneillään olevan Pohjois-Amerikan liiketoimintojen operatiivisen ja
taloudellisen tuloksen kehittämisohjelman lisäksi elokuussa 2002
julkistettiin kannattavuuden parantamissuunnitelma. Suunnitelman
tavoitteena on olennaisesti parantaa Stora Enson kilpailukykyä
Pohjois-Amerikassa sekä luoda edellytykset kannattavalle toiminnalle
maailman suurimmilla paperimarkkinoilla. Suunnitelma sisältää
kohdennettuja investointeja noin 250 milj. Yhdysvaltain dollarin (238
milj. euron) arvosta, lisäksi tuotantoyksiköitä suljetaan ja
henkilöstöä vähennetään vielä noin 500 työntekijällä.

Kannattavuuden parantamissuunnitelman investointeja ovat Kimberleyn
tehtaan paperikone 97:n uudistaminen (24 milj. Yhdysvaltain dollaria,
23 milj. euroa), Niagaran tehtaan paperikone 43:n uudistaminen (16
milj. Yhdysvaltain dollaria, 15 milj. euroa), Port Hawkesburyn
sanomalehtipaperilinjan paperikone 1:n uuden kuumahierrelinjan
asentaminen (58 milj. Yhdysvaltain dollaria, 55 milj. euroa) sekä
Wisconsin Rapidsin tehtaan paperikone 16:n uudistaminen (45,5 milj.
Yhdysvaltain dollaria, 43 milj. euroa). Uudistukset tehdään vuosina
2003-2004.

Koko vuoden tulos

Tulos (edelliseen vuoteen verrattuna)
Osakekohtainen tulos ilman kertaluonteisia eriä oli 0,57 euroa (0,94
euroa) ja osakekohtainen kassatulos ilman kertaluonteisia eriä 1,97
euroa (2,34 euroa). Osakekohtainen tulos oli -0,25 euroa (1,03 euroa)
ja osakekohtainen kassatulos 2,49 euroa (2,43 euroa). Lisäpoistoon
liittyvä tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus oli emoyhtiössä
verovähennyskelpoinen, minkä seurauksena osakekohtainen tulos parani
0,34 euroa.

Liikevaihto oli 12 782,6 milj. euroa (13 508,8 milj. euroa), laskua
edelliseen vuoteen verrattuna 726,2 milj. euroa eli 5,4 %. Kaikkien
tuotealueiden keskimääräiset hinnat alenivat vuonna 2002.
Aikakauslehtipaperin, pakkauskartonkien ja puutuotteiden myyntimäärät
kasvoivat. Sanomalehtipaperin myyntimäärät laskivat sekä myös
hienopaperin jossain määrin.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 926,5 milj. euroa eli 7,2 %
liikevaihdosta (1 495,2 milj. euroa eli 11,1 %), laskua 38,0 %
edellisvuoteen verrattuna. Aikakaus-, sanomalehti- ja hienopaperin
liikevoitto oli pienempi kuin vuonna 2001 lähinnä alhaisempien
myyntihintojen vuoksi. Pakkauskartonkien ja puutuotteiden liikevoitto
kasvoi. Yhdysvaltain dollarin heikkeneminen pienensi liikevoittoa 28
milj. euroa, mitä suojaukset tasoittivat.

Kertaluonteiset erät sisälsivät pääasiassa Ison-Britannian tukkurin
Papyrus GB Limitedin toiminnan lopettamisen -25,1 milj. euron 
varauksen, Ruotsin Billerud AB osakkeiden 76,7 milj. euron 
myyntivoiton, Pohjois-Amerikan liiketoimintojen kannattavuuden
parantamissuunnitelman -54,0 euroa (-50,0 milj. Yhdysvaltain dollaria)
ja Yhdysvaltain lisäpoistot -1 166,7 milj. euroa (-1 081 milj.
Yhdysvaltain dollaria), jota keskikurssin muutos pienensi viimeisellä
neljänneksellä 24,4 milj. euroa. Muita kertaluonteisia eriä olivat
Summan tehtaan paperikone 1:n 8,8 milj. euron sulkemiskustannukset
sekä Suomen ja Yhdysvaltain metsäomaisuuden 75,4 milj. euron
myyntivoitto.

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta oli 14,6 milj.euroa (79,6 milj.
euroa), josta -5,5 milj. euroa Tornator Timberland Oy:stä. Tätä
tasoittivat 5,4 milj. euroa Billerud AB:stä ja muiden
osakkuusyhtiöiden positiiviset tulokset.

Vuoden 2002 liikevoitto oli -151,6 milj. euroa (1 486,9 milj. euroa)
sisältäen kertaluonteisia eriä -1 078,1 milj. euroa.

Vuoden nettokorot olivat 229,5 milj. euroa, joka on 4,6 % korollisista
nettoveloista ja 103,6 milj. euroa edellistä vuotta vähemmän lähinnä
alhaisien korkojen ja positiivisen kassavirran vuoksi. Vuoden
rahoituserien valuuttakurssivoitot olivat 44,9 milj. euroa ja
osinkotuotot 9,2 milj. euroa. Rahoitusinstrumenttien ja johdannaisten
arvostuksen vaikutus tulokseen oli tappiollinen 50,4 milj. euroa.
Rahoitusinstrumentit arvostetaan markkina-arvoon, minkä vuoksi
nettorahoituskulut vaihtelevat markkina-arvojen muuttuessa.
Arvostuksella ei ole kassavirtavaikutusta.

Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta ilman kertaluonteisia eriä oli
734,9 milj. euroa (1 231,3 milj. euroa).

Verot olivat positiiviset 120,9 milj. euroa (-299,6 milj. euroa) ja
kasvattivat osakekohtaista tulosta 0,14 euroa. Vero ilman
kertaluonteisia eriä vastaa 31,4 %:n veroastetta (31,6 %).
Verottajalta äskettäin saadun ennakkopäätöksen mukaan Stora Enso North
America Corp:n lisäpoistoon liittyvä osakkeiden arvonalennus
emoyhtiössä on verovähennyskelpoinen. Nykyisellä 29 %:n veroasteella
laskettuna tämän kertaluonteisena eränä käsitellyn verovähennyksen
vaikutus on 298,4 milj. euroa, joka käytetään vuoden 2002
verotuksessa.

Vähemmistöosuus tuloksesta oli 0,1 milj. euroa (2,9 milj. euroa).
Tilikauden tappio oli -222,2 milj. euroa (voitto 926,3 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,1 % (10,8 %) ennen kertaluonteisia
eriä. Sijoitettu pääoma tilikauden lopussa oli 11 242,4 milj. euroa,
laskua vuoden alusta 2 616,7 milj. euroa, mikä johtuu Pohjois-Amerikan
liiketoimintojen lisäpoistoista ja heikentyneestä Yhdysvaltain
dollarista.

Liiketoiminnan kassavirta oli 2 083,8 milj. euroa (2 757,5 milj.
euroa). Liiketoiminnan kassavirta investoineilla vähennettynä oli
1 247,7 milj. euroa (1 849,9 milj. euroa) ja osakekohtainen kassatulos
ilman kertaluonteisia eriä 1,97 euroa (2,34 euroa).

Investoinnit ja tuotantorakenteen kehittäminen
Vuoden 2002 investoinnit olivat 877,6 milj. euroa, joka on 70,5 %
poistoista. Määrä on suunniteltua alhaisempi, koska joitakin
investointeja on siirtynyt vuodelle 2003. Tärkeimmät investoinnit
olivat Belgian Langerbruggen tehtaan uusi paperikone 4 (254,1 milj.
euroa) ja paperikone 3:n (28,6 milj. euroa) uudistaminen, Oulun
tehtaan paperikone 6:n uudistaminen (16,5 milj. euroa), Saksan
Baienfurtin tehtaan taivekartonkituotannon uudistaminen (10,2 milj.
euroa) ja Ruotsin Forsin tehtaan jälkikäsittelyosaston investointi
(10,6 milj. euroa).

Stora Enson hallitus hyväksyi lokakuussa kattavan tuotantorakenteen
uudistamissuunnitelman konsernin aikakauslehti- ja hienopaperin
tuotannon kehittämiseksi. Suunnitelma on osa Stora Enson meneillään
olevaa ohjelmaa, jonka tavoitteena on lisätä tuotantoyksiköiden
kilpailukykyä ja vastata tuotteiden laadulliseen ja määrälliseen
kysyntään. Suunnitelman puitteissa Stora Enso, jolla on noin sata
tuotantoyksikköä, tekee kohdennettuja investointeja, lisää koneiden
erikoistumista ja luopuu vähemmän kilpailukykyisestä
tuotantokapasiteetista kyseisillä tuotealueilla. Tuotantorakenteen
kehittämisohjelma on yhtiön investointitavoitteiden mukainen.

Tutkimus ja kehitys
Vuonna 2002 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 91,6 milj. euroa,
joka on 0,7 % liikevaihdosta. T&K-toiminnassa keskityttiin
kuluttajapakkauskartonkeihin sekä digitaalisen ja tulostuspaperin
tuotekehitykseen. Paperilaatuja erilaisia painotekniikoita varten on
myös edelleen kehitetty.

Konsernirakenten muutokset
Stora Enso ilmoitti maaliskuussa Ruotsin Mölndalin tehtaan myynnistä
ruotsalaiselle erikoispaperia valmistavalle pörssiyhtiölle Klippan
AB:lle. Stora Enson hienopaperitulosryhmän tuotannon
kehittämisohjelman mukaisesti toiminta pyritään keskittämään suuriin,
kustannustehokkaisiin tehtaisiin.

Toukokuussa julkistettiin suunnitelmat konsernin metsien
omistusjärjestelyistä Suomessa ja Yhdysvalloissa. Joulukuussa Stora
Enso myi 59 % omistamistaan Tornatorin metsäomaisuusyhtiön osakkeista
suomalaisten institutionaalisten sijoittajien perustamalle uudelle
yhtiöille. Kaupan jälkeen Stora Enso on uuden yhtiön osakas ja omistaa
sen osakkeista 41 %. Metsäomaisuuden markkina-arvo oli 502 milj.
euroa. Samanaikaisesti Stora Enso myi noin 300 000 eekkeriä (125 000
hehtaaria) metsää Yhdysvalloissa Plum Creek Timber Company, Inc.:lle.
Kaupan arvo oli 141 milj. Yhdysvaltain dollaria (142 milj. euroa).

Stora Enso myi kesäkuussa jälkimarkkinoille suurimman osan Billerud
AB:n osakeomistuksestaan. Osakkeiden myynnistä saatu myyntivoitto oli
76,7 milj. euroa. Stora Enso omistaa osakkeiden myynnin jälkeen
yhteensä 300 000 Billerud AB:n osaketta, mikä on 0,5 % osakepääomasta
ja äänimäärästä.

Henkilöstö
Henkilöstön määrä 31.12.2002 oli 42 461. Vuoden aikana henkilöstön
määrä aleni 472:lla lähinnä Suomen metsäomaisuuden myynnin, Summan
tehtaan paperikone 1:n sulkemisen ja Pohjois-Amerikan liiketoimintojen
henkilöstön vähenemisen vuoksi.

Henkilöstö keskimäärin oli 43 853, mikä on 422 henkilöä edellisvuotta
vähemmän.

Muutokset johtajistossa
Maaliskuussa Keith B Russell nimitettiin sijoittajasuhteista
vastaavaksi johtajaksi. Hän raportoi toimitusjohtajalle.

Maaliskuussa Petri Wager nimitettiin konsernin markkinoinnista ja
myynnistä vastaavaksi johtajaksi ja kutsuttiin johtajiston jäseneksi
Sven von Holstin tilalle.

Kesäkuussa erikoispaperit-tulosalueesta (pakkauskartongit-tulosryhmä)
vastaava johtaja John Bergin kutsuttiin johtajiston jäseneksi Ronald
Swansonin tilalle.

Kilpailuoikeusasiat
Elokuussa Euroopan komissio ilmoitti Stora Ensolle lopettaneensa
sanomalehtipaperivalmistajien toimintaa koskevan kilpailuasian
tutkimukset. Vuonna 1999 Euroopan unionin väitetiedoksiannon mukaan
sanomalehtipaperia koskevaa hintakartellia epäiltiin vuosina 1989-
1995. Asia on nyt loppuunkäsitelty.

Osakepääoman muutokset
Vuonna 2002 yhtiö osti yhteensä 99 200 A-osaketta ja 25 672 634 R-
osaketta, joiden osuus yhtiön osakepääomasta on 2,9 % ja äänimäärästä
1,0 %. Osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo on 43,8 milj. euroa. A-
osakkeiden keskihinta oli 12,28 euroa ja R-osakkeiden 11,14 euroa.

Yhtiökokous päätti 19.3.2002 alentaa yhtiön osakepääomaa 13,8 milj.
euroa mitätöimällä yhtiön hallussa olevat 813 200 A-osaketta ja
7 319 800 R-osaketta. Osakkeet oli hankittu vuoden 2001 yhtiökokouksen
myöntämän valtuutuksen perusteella.

Yhtiökokous valtuutti 19.3.2002 yhtiön hallituksen hankkimaan ja
luovuttamaan enintään 9 100 000
A-osaketta ja enintään 35 500 000 R-osaketta. Omien osakkeiden
takaisinosto aloitettiin 24.5.2002 ja 31.12.2002 mennessä konserni oli
hankkinut 85 400 A-osaketta (0,9 % enimmäismäärästä) ja 25 326 834 R-
osaketta (71,3 % enimmäismäärästä).

Vuoden loppuun mennessä yhtiö oli luovuttanut Pohjois-Amerikan
henkilöstön optio-ohjelmassa 69 303 omaa
R-osaketta, jolloin yhtiön hallintaan jäi 85 400 A-osaketta ja
28 257 531 R-osaketta.

A-osakkeiden muuntoaikana 16.-27.9.2002 yhteensä 1 143 700 A-osaketta
muunnettiin R-osakkeiksi.

Vuoden 1997 optiolainan perusteella laskettiin liikkeeseen yhteensä
1 161 000 uutta R-osaketta, joista 3 000 merkittiin kaupparekisteriin
9.1.2003. Optiolainan perusteella voidaan merkitä vielä yhteensä
864 000 uutta
R-osaketta.

Osakepääoma
Vuoden lopussa Stora Enson liikkeeseen laskettuja A-osakkeita oli
182 316 685 kappaletta ja R-osakkeita 717 461 614 kappaletta. Yhtiön
hallussa oli 85 400 A-osaketta ja 28 257 531 R-osaketta, joiden
kirjanpidollinen vasta-arvo on 48,2 milj. euroa. Takaisin ostettujen
osakkeiden osuus yhtiön osakepääomasta on 3,1 % ja äänimäärästä 1,1 %.
Oman pääoman kokonaismäärä oli 8 156,9 milj. euroa. Liikkeeseen
laskettujen osakkeiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli yhteensä
1 529,6 milj. euroa. Osakkeiden markkina-arvo Helsingin pörssissä oli
9,1 mrd. euroa 31.12.2002.

Merkittävät omistusrakenteen muutokset
Suomen valtio ilmoitti 4.4. ja 14.6.2002 myyneensä Stora Enson
osakkeita. Myynnin jälkeen Suomen valtio omistaa 55 595 937 A-osaketta
ja 41 483 501 R-osaketta, jotka edustavat 10,8 % osakepääomasta ja
23,5 % äänimäärästä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat
Stora Enso allekirjoitti 2,5 miljardin euron määräisen
monivaluuttalainan 16.1.2003. Laina toimii valmiusluoton muodossa.
Lainanantajana on 21 pankin ryhmittymä. Tämä viisivuotinen laina
tullaan käyttämään yhtiön yleisiin rahoitustarpeisiin, muun muassa
nykyisten, yhteensä 1,6 miljardin euron vastaavien lainojen
takaisinmaksuun. Lainan korkokustannus on Euribor lisättynä 0,425
%:lla.

Näkymät
Euroopassa mainonnassa käytettävien papereiden kysyntä on vakaata
alhaisilla tasoilla, mutta pääasiassa ylitarjonta aiheuttaa
hintapaineita. Toimistopapereiden kysyntä on heikentynyt
kausiluonteisesti, mutta se elpynee jonkin verran vuoden 2003
ensimmäisen neljänneksen aikana. Pakkauskartonkien ja puutuotteiden
kysyntä ja hinnat pysynevät lähitulevaisuudessa vakaina.

Mainonnassa käytettävien paperilaatujen kysyntä elpyi alhaisilta
tasoilta Pohjois-Amerikassa vuoden 2002 loppua kohden ja tämä
myönteinen kehitys on jatkunut tähän asti. Puutuotteiden kysyntä on
vakaata ja hinnat riippuvat lähitulevaisuuden kysynnän ja tarjonnan
tasapainosta.

Pohjois-Amerikassa edelleen jatkuva myönteinen kehitys ja erityisesti
maailman paperimarkkinoiden näkymät riippuvat suuresti nykyisen
geopoliittisen tilanteen kehityksestä.

Yhtiökokous
Stora Enso Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Finlandia-talossa
Helsingissä torstaina 20.3.2003 klo 16.00.

Esitykset yhtiökokoukselle
Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle yhtiön osakepääoman
alentamista yhtiön hallussa olevia omia osakkeita mitätöimällä sekä
yhtiön uuden omien osakkeiden osto-ohjelman hyväksymistä.

Voitonjakoehdotus
Hallitus esittää tulevalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
31.12.2002 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,45 euroa
osakkeelta. Mikäli hallituksen esitys hyväksytään, osinko maksetaan
4.4.2003 niille osakkeenomistajille, jotka ovat olleet merkittyinä
osingonmaksun täsmäytyspäivänä 25.3.2003 Suomen Arvopaperikeskuksen,
ruotsalaisen VPC:n tai yhdysvaltalaisen Citibankin osakasluetteloon.

Tätä katsausta ei ole tilintarkastettu.

Helsingissä, tammikuun 30. päivänä 2003
Stora Enso Oyj
Hallitus

Tuotealueet (edelliseen neljännekseen verrattuna)
 
Aikakauslehtipaperi
                                Muutos
                                  IV/
Milj. EUR     2001   2002  I/02 II/02 III/02  IV/02  III %
Liikevaihto   3 449,0 3 036,8 767,3 721,0  747,1  801,4   7,3
Liikevoitto    346,9   79,3  31,6  2,3  19,6  25,8  31,6
% liikevaihdosta  10,1   2,6  4,1  0,3   2,6   3,2
ROOC, %*      10,1   2,6  3,8  0,3   2,6   3,8
Toimitukset, 
1 000 t      3 871  3 908  932  910   986  1 080   9,5

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 801,4 milj. euroa, kasvua 7 % edelliseen neljännekseen
verrattuna pääasiassa viimeisen neljänneksen tavanomaisen,
kausiluonteisen nousun vuoksi. Liikevoitto oli 25,8 milj. euroa, joka
on 32 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä ja johtuu suuremmista
myyntimääristä. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset
olivat 79 000 tonnia Euroopassa ja 3 000 tonnia Pohjois-Amerikassa.

Euroopassa päällystämättömän aikakauslehtipaperin kysyntä hidastui
vuoden lopussa hieman alle viimevuotisen tason. Päällystettyjen
aikakauslehtipaperilaatujen kysyntä on kasvanut keväästä lähtien, mikä
on johtanut vaatimattomaan kokonaiskasvuun. Päällystämättömän
aikakauslehtipaperin myyntihinnat ovat olleet melko vakaat. Tiukka
kilpailu on laskenut päällystetyn hienopaperin hintoja.

Tuottajien varastot ovat kohtuullisella tasolla, mutta asiakkaiden
varastojen arvioidaan olevan pienet.

Painetun mainonnan ja aikakauslehtipaperin kulutuksen määrä pysyy
vakaana lyhyellä aikavälillä, mutta hintapaineet jatkuvat LWC-laatujen
ylikapasiteetin vuoksi.

Pohjois-Amerikassa päällystetyn aikakauslehtipaperin ja SC-paperin
toimitukset kasvoivat neljänneksen aikana ja jatkoivat vuoden 2002
toisella neljänneksellä alkanutta myönteistä kehitystä. Kysyntä
vahvistui erityisesti aikakauslehtien kasvaneiden mainossivujen
vuoksi. Huolimatta kysynnän elpymisestä, joka oli kausiluonteista
kysyntää suurempaa, hinnat pysyivät hyvin alhaisilla tasoilla. Vuoden
2002 hintapaineiden jälkeen päällystetyn aikakauslehtipaperin ja SC-
papereiden hinnat ovat tällä hetkellä vakaat.
 
Sanomalehtipaperi
                                Muutos
                                  IV/
Milj. EUR     2001   2002  I/02 II/02 III/02  IV/02  III %
Liikevaihto   1 933,9 1 641,5 412,8 413,2  403,2  412,3   2,3
Liikevoitto    508,8  240,8  72,8  61,1  64,5  42,4  -34,3
% liikevaihdosta  26,3   14,7  17,6  14,8  16,0  10,3
ROOC, %*      41,4   19,1  24,3  20,4  20,7  13,0
Toimitukset,
1 000 t      3 031  2 899  706  726   717   750   4,7

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 412,3 milj. euroa, kasvua 2 % edelliseen neljännekseen
verrattuna. Liikevoitto oli 42,4 milj. euroa, laskua 34 % edelliseen
neljännekseen verrattuna. Tuotannon vähenemiseen ja kustannusten
kasvuun johtaneet tuotannonrajoitukset alensivat liikevoitto.
Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat 106 000 tonnia
Euroopassa; Pohjois-Amerikassa ei ollut tuotantorajoituksia.

Viimeisellä neljänneksellä Länsi-Euroopan markkinoilla ei ollut
nähtävissä elpymisen merkkejä mainonnan heikon tilanteen jatkumisen
takia, minkä vuoksi myynnin kasvu oli vain kausiluonteista. Varastot
pienenivät markkinatilanteesta johtuvien tuotantoseisokkien ja
suurempien myyntimäärien vuoksi. Länsi-Euroopassa vuosisopimukset
pitivät hinnat vakaina. Sanomalehtipaperimarkkinat pysynevät vaikeina
Länsi-Euroopassa. Hinnat Euroopassa alenevat ja markkinatilanteesta
johtuvat tuotantorajoitukset jatkuvat.

Pohjois-Amerikassa sovittiin ensimmäisistä hinnankorotuksista kahteen
vuoteen ja hintojen pitkään jatkunut aleneminen pysähtyi. Markkinat
elpyvät hitaasti, mutta pysyvät edelleen heikkoina ja lisää
tuotantorajoituksia tarvitaan.

Hienopaperi
                                Muutos
                                  IV/
Milj. EUR     2001   2002  I/02 II/02 III/02  IV/02  III %
Liikevaihto   3 617,5 3 108,0 827,1 787,0  751,0  742,9  -1,1
Liikevoitto    394,5  292,6  93,1  73,1  70,2  56,2  -19,9
% liikevaihdosta  10,9   9,4  11,3  9,3   9,3   7,6
ROOC, %*      9,1   8,4  10,0  8,2   8,3   6,8
Toimitukset,
1 000 t      3 191  3 156  807  792   786   771  -1,9

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma


Liikevaihto oli 742,9 milj. euroa, laskua 1 % edelliseen neljännekseen
verrattuna. Liikevoitto oli 56,2 milj. euroa, laskua 20 % edelliseen
neljännekseen verrattuna kasvaneiden kiinteiden kustannusten vuoksi,
mikä aiheutui markkinatilanteesta johtuvista seisokeista,
lomaseisokeista ja päällystämättömien laatujen alhaisemmasta
tuloksesta. Markkinatilanteesta johtuvat tuotantorajoitukset olivat
80 000 tonnia, josta kaikki oli Euroopassa.

Länsi-Euroopassa päällystettyjen hienopaperien tilausmäärät olivat
suuremmat kuin kahtena edellisenä vuotena, vaikka tilausten määrä
väheni joulukuun puolessa välissä pitkän loma-ajan vuoksi. Parantunut
kysyntä ei korvannut myöhempää kapasiteetin lisäystä, mikä aiheutti
tilauskannan pienenemisen. Hinnat pysyivät jokseenkin vakaina
neljänneksen aikana. Länsi-Euroopassa tehtaiden varastot ovat vielä
korkealla tasolla, mikä yhdessä markkinoiden ylitarjonnan kanssa
johtaa jatkuviin hintapaineisiin.

Päällystämättömän hienopaperin kysyntä on ollut tavanomaista
kausiluonteista kysyntää alhaisempaa, mikä johtuu talouden yleisestä
heikosta tilasta ja alhaisemmasta loppuvuoden kysynnästä. Markkinoilla
oli joitakin hinnanalennuksia joulukuussa, vaikka tilauksia on
normaalisti. Päällystämättömän hienopaperin markkinat elpynevät vuoden
2003 ensimmäisen neljänneksen loppua kohden.

Pohjois-Amerikassa oli neljänneksen aikana paljon päällystetyn
hienopaperin toimituksia, mikä ylitti kausiluonteiset odotukset.
Tilausten määrä neljänneksen aikana pysyi hyvänä. Määrää lisäsivät
kasvanut kysyntä sekä Pohjois-Amerikan kapasiteetin väheneminen, mikä
johtui koneiden ja tehtaiden sulkemisesta viimeisen kahden vuoden
aikana. Kysynnän ja tarjonnan parantunut tasapaino yhdessä
heikentyneen dollarin kanssa johti hinnankorotuksiin lokakuussa ja
tammikuussa. Tuottajien ja asiakkaiden varastojen arvioidaan olevan
alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten. Kysyntä hiljeni
kausiluonteisesti jonkin verran vuoden loppua kohden.

Tavanomainen kausiluoteinen elpyminen on odotettavissa Euroopassa
vuoden 2003 ensimmäisen puoliskon lopussa.

Pakkauskartongit
                                Muutos
                                  IV/
Milj. EUR     2001   2002  I/02 II/02 III/02  IV/02  III %
Liikevaihto   2 724,0 3 043,4 766,2 781,9  758,6  736,7  -2,9
Liikevoitto    346,2  365,8 100,6  70,7  116,2  78,3  -32,6
% liikevaihdosta  12,7   12,0  13,1  9,0  15,3  10,6
ROOC, %*      12,8   12,0  12,7  9,2  15,2  10,3
Toimitukset,
1 000 t      2 765  3 186  778  823   808   777  -3,8

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 736,7 milj. euroa, laskua 3 % edelliseen neljännekseen
verrattuna loma-ajan kunnossapitoseisokkien vuoksi. Liikevoitto oli
78,3 milj. euroa, laskua 33 % alhaisempien myyntimäärien ja
joulukuisten kunnossapitoseisokkien aiheuttamien korkeampien
kiinteiden kustannusten takia. Markkinatilanteesta johtuvat, lähinnä
taivekartonkien, tuotantorajoitukset olivat 58 000 tonnia Euroopassa.

Useimpien paperi- ja kartonkilaatujen tilausten määrä oli vakaa,
vaikka joidenkin kuluttajapakkauskartonki- ja erikoispaperituotteiden
kysyntä on alhaista viimeisellä neljänneksellä. Aaltopahvin kysyntä
oli hieman edellistä neljännestä suurempaa, kun taas hylsyjen
markkinat olivat haastavat. Joidenkin kartonki- ja
erikoispaperilaatujen hinnat kohenivat.

Lähitulevaisuudessa sekä hinnat että kysyntä pysynevät vakaina.
Ensimmäisen neljänneksen aikana vähäiset markkinatilanteesta johtuvat
seisokit ovat mahdollisia. Kasvu Venäjällä sekä Baltian maissa
jatkunee.

Puutuotteet
                                Muutos
                                  IV/
Milj. EUR     2001   2002  I/02 II/02 III/02  IV/02  III %
Liikevaihto   1 180,5 1 235,2 286,1 320,8  314,1  314,2   0,0
Liikevoitto    12,6   46,8  11,2  14,1   9,7  11,8  21,6
% liikevaihdosta  1,1   3,8  3,9  4,4   3,1   3,8
ROOC, %*      3,1   11,1  10,2  13,4   9,2  11,2
Toimitukset,
1 000 m3     4 860  5 112 1 203 1 344  1 252  1 313   4,9

*ROOC = 100 % x liikevoitto/sidottu pääoma

Liikevaihto oli 314,2 milj. euroa, kuten edellisellä neljänneksellä
tuotannon kasvun ja tyydyttävän markkinatilanteen takia. Liikevoitto
oli 11, 8 milj. euroa, kasvua 21,6 % edelliseen neljännekseen
verrattuna korkeampien myyntihintojen takia.

Puutuotteiden markkinat ovat vaihdelleet vakaiden ja hieman
kasvaneiden markkinoiden välillä. Vaikka kulutusindikaattorit
näyttävät laskevan hieman Euroopassa, Japanissa ja Pohjois-Amerikassa,
niin kokonaiskulutus on ollut melko suurta. Kysynnän ja tarjonnan
tasapaino on ollut kohtuullinen, minkä ansiosta myyntihinnat ovat
parantuneet muualla kuin Pohjois-Amerikassa. Valuuttakurssien
muutokset ja kuljetuskustannusten nousu ovat kuitenkin hidastaneet
tehtaiden hinnankorotuksia.

Hieman parempi markkinatilanne jatkunee vuoden 2003 ensimmäisen
vuosipuoliskon aikana. Kannattavuuteen vaikuttavat kuitenkin
valuuttakurssien kehitys ja rahtikustannukset. Markkinat eivät parane
Yhdysvalloissa ennen kuin nykyinen ylitarjonta helpottuu. Alhaisella
tasolla olevat varastot ja tuleva kevätsesonki pitävät Euroopan ja
Japanin markkinat tasapainossa.

Tukkuritoiminta
Liikevaihto oli 169,7 milj. euroa, kasvua 9 % edelliseen neljännekseen
verrattuna pääasiassa tavanomaisten kausiluonteisten tekijöiden
vuoksi. Liikevoitto oli 3,4 milj. euroa, mikä on 2,2 milj.euroa
edellistä neljännestä enemmän.

Tukkurien myymissä paperilaaduissa on hintapaineita. Tukkurien
varastot ovat alhaiset ja paperia voidaan toimittaa tehtailta lyhyillä
toimitusajoilla. Graafisen teollisuuden taloudellinen tilanne on
edelleen huono.

Euroopassa markkinoiden elpymistä ei ole vielä nähtävissä mahdollista
kausiluonteista nousua lukuunottamatta.

Metsä
Liikevaihto oli 516,9 milj. euroa, kasvua 11 % edelliseen
neljännekseen verrattuna lähinnä kausiluonteisten tekijöiden vuoksi.
Liikevoitto oli 21,9 milj. euroa, laskua 13 % edelliseen neljännekseen
verrattuna Suomen puutavaran myynnin pienentyneiden marginaalien,
alhaisempien myyntivoittojen ja Suomen metsien myynnin vuoksi.

Suomen, Ruotsin ja Saksan puutoimitukset olivat 10,8 milj.
kuutiometriä (kuoretonta kiintokuutiometriä), kasvua
8 % edelliseen neljännekseen verrattuna. Puuntuonti oli edellisen
neljänneksen tasolla.

Hakkuut konsernin omista metsistä olivat 1,5 milj. kuutiometriä, mikä
on 27 % enemmän kuin edellisellä neljänneksellä.

Tilinpäätös

Laadintaperiaatteet
Tämä osavuosikatsaus on laadittu osavuosiraportointia koskevan IAS 34
-standardin mukaisesti. Raportissa on käytetty samoja
laskentaperiaatteita kuin viimeisimmässä vuosikertomuksessa.

Uudet laadintaperiaatteet
Uusi biologista omaisuutta koskeva kirjanpitosääntö (Accounting for
Biological Assets) IAS 41 otetaan käyttöön 1.1.2003 alkaen. Tämä
tarkoittaa, että Stora Enson pystypuuna oleva biologinen omaisuus
arvostetaan markkina-arvoon. Alkuperäinen arvostus 1.1.2003 kirjataan
suoraan taseen omaan pääomaan vähennettynä laskennallisilla veroilla
ja kokonaismäärä lisätään käyttöomaisuuteen. Kasvun, hinnan ja muiden
muuttujien aiheuttamat muutokset kirjataan tuloslaskelmaan. Vaikutus
aloittavaan taseeseen esitetään vuosikertomuksen tilinpäätösosassa.

Avainluvut 
  I/01 II/01 III/01 IV/01  2001  I/02 II/02 III/02 IV/02  2002
Tulos/osake, EUR  
  0,31  0,17  0,24  0,31  1,03  0,18  0,15 -1,12  0,54 -0,25
Tulos/osake
ilman kertaluonteisia eriä, EUR     
  0,31  0,18  0,23  0,22  0,94  0,18  0,12  0,15  0,12  0,57
Kassatulos/osake (CEPS), EUR    
  0,65  0,53  0,59  0,67  2,43  0,55  0,52  0,50  0,81  2,49
CEPS ilman
kertaluonteisia eriä, EUR    
  0,65  0,54  0,58  0,58  2,34  0,55  0,48  0,51  0,44  1,97
Sijoitetun 
pääoman tuotto (ROCE), %     
  15,2  9,7  10,3  7,9  10,7  7,8  7,1 -30,0  10,6  -1,5
ROCE ilman
kertaluonteisia eriä, %   
  15,2  9,9  9,8  8,4  10,8  7,8  5,6  7,9  7,1  7,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %  
  13,1  7,2  9,7  12,2  10,4  7,2  6,2 -45,2  23,7  -3,3
Velkaantumisaste  
  0,59  0,62  0,55  0,53  0,53  0,59  0,46  0,53  0,37  0,37
Oma pääoma/osake, EUR     
  9,30  9,54  9,62 10,03 10,03  9,81  9,87  8,69  9,49  9,49
Omavaraisuusaste, %     
  39,9  41,0  42,5  44,0  44,0  42,7  45,2  42,6  45,3  45,3
Liikevoitto, 
% liikevaihdosta   
  14,4  9,9  11,2  8,2  11,0  8,5  7,5 -31,3  9,5  -1,2
Liikevoitto
ilman kertaluonteisia eriä, 
% liikevaihdosta   
  14,4  10,2  10,6  8,7  11,1  8,5  5,9  8,2  6,4  7,2
Käyttöomaisuusinvestoinnit,
milj. EUR     
  176  215  182  284  857  155  183 208,1 331,4 877,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit, 
% liikevaihdosta    
  4,8  6,4  5,7  8,7  6,3  4,9  5,7  6,7  10,3  6,9
Sijoitettu pääoma, 
milj. EUR 
 13 611 14 245 13 556 13 859 13 859 14 110 12 990 11 816 11 242 11 242
Korolliset nettovelat,
milj. EUR    
 5 040 5 450 4 799 4 820 4 820 5 263 4 113 4 115 3 055 3 055
Henkilöstö keskimäärin  
 42 570 43 896 44 182 44 275 44 275 42 572 43 568 43 757 43 853 43 853
Osakkeiden keskimääräinen määrä
(milj.)
- kausittainen   
 906,2 903,2 901,1 897,3 901,5 896,9 896,5 888,5 876,8 889,6
- kumulatiivinen  
 906,2 904,7 903,5 901,5 901,5 896,9 895,8 894,0 889,6 889,6
- kumulatiivinen, laimennettu    
 908,5 906,7 905,8 902,3 902,3 897,8 896,8 894,9 890,4 890,4

Euron vaihtokurssit

 Yksi euro on    Päätöskurssi         Keskikurssi
        31.12.2001  31.12.2002  31.12.2001   31.12.2002
   SEK     9,3012    9,1528    9,2481     9,1551
   USD     0,8813    1,0487    0,8959     0,9455
   GBP     0,6085    0,6505    0,6217     0,6285
   CAD     1,4077    1,6550    1,3875     1,4836


Lyhennetty konsernin tuloslaskelma
Milj. EUR                     2001      2002
  
Liikevaihto                  13 508,8    12 782,6
Kulut ja liiketoiminnan muut tuotot      -8 519,9    -8 210,3
Henkilöstökulut                -2 234,4    -2 282,0
Poistot ja arvonalennukset          -1 267,6    -2 441,9
Liikevoitto                  1 486,9     -151,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista        79,6      14,6
Nettorahoituserät                -343,5     -206,2
Tulos ennen veroja ja vähemmistöosuutta    1 223,0     -343,2

Verot                      -299,6      120,9
Tulos verojen jälkeen              923,4     -222,3
Vähemmistöosuus                  2,9       0,1
Tilikauden voitto                926,3     -222,2
  
Avainluvut
Tulos/osake, EUR                 1,03      -0,25
Tulos/osake (laimennettu), EUR          1,03      -0,25

Lyhennetty konsernin rahoituslaskelma
Milj. EUR                     2001      2002
  
Liiketoiminta
Liikevoitto                  1 486,9     -151,6
Oikaisut liikevoittoon             1 219,2     2 256,2
Käyttöpääoman muutos               51,4      -52,1
Lyhytaikaisten korollisten saatavien
muutos                     -222,6     -495,1
Liiketoiminnan kassavirta           2 534,9     1 557,4
Kassavirtaperusteiset nettorahoituserät     -306,8      -69,1
Maksetut verot                 -699,6      -62,1
Liiketoiminnan nettokassavirta         1 528,5     1 426,2
  
Osakeostot                   -376,2      -56,3
Käyttöomaisuuden myynnit             155,0      751,0
Käyttöomaisuuden ostot             -857,1     -877,6
Pitkäaikaisten saamisten muutos, netto      193,6      -74,4
Kassavirta ennen rahoitusta           -884,7     -257,3
  
Rahoituksen kassavirta
Pitkäaikaisten lainojen muutos         -351,3     -487,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos         -216,1      -56,3
Maksetut osingot                -407,4     -403,6
Osakeanti                     31,9        -
Omien osakkeiden osto              -199,8     -286,9
Rahoituksen kassavirta            -1 142,7    -1 234,4
  
Likvidien varojen muutos            -498,9      -65,5
Likvidien varojen muuntoerot            1,5      -13,0
Likvidit varat kauden alussa           744,4      247,0
Likvidit varat kauden lopussa          247,0      168,5

Käyttöomaisuuden ja lainojen muutokset
Milj. EUR                     2001      2002
  
Kirjanpitoarvo kauden alussa         15 103,4    14 701,2
Konserniyhtiöiden hankinta            148,5      150,4
Lisäykset                    857,1      877,6
Vähennykset                   -288,5     -571,1
Poistot, arvonalennukset ja muuntoerot    -1 119,3    -3 217,2
Kirjanpitoarvo kauden lopussa         14 701,2    11 940,9
  
Konserniyhtiöiden hankinta
Maa-alueet, rakennukset, koneet ja
kalusto                      25,1      150,4
Velat                        -      -71,1
Muu omaisuus, netto                98,5      -23,0
Omaisuuden markkina-arvo             123,6      56,3
Liikearvo                    123,4        -
Hankintahinta yhteensä              247,0      56,3

Lainat
Milj. EUR                     2001      2002

Pitkäaikaiset lainat              5 182,0      650,4
Lyhytaikaiset lainat              1 227,5     4 525,2
                        6 409,5     5 175,6
  
Tilanne kauden alussa             6 855,5     6 409,5
Velat                        -      71,1
Lainojen nostot ja lyhennykset         -584,2     -662,4
Muuntoero                    138,2     -642,6
Tilanne kauden lopussa             6 409,5     5 175,6

Lyhennetty konsernin tase
Vastaavaa
Milj. EUR                  31.12.2001   31.12.2002
  
Käyttöomaisuus ja muut
pitkäaikaiset sijoitukset
Maa-alueet, rakennukset, koneet,
kalusto, aineeton käyttöomaisuus
ja konserniaktiiva          O    14 701,2    11 940,9
Muut yhtiöt              O     181,0      148,5
Osakkuusyhtiöt            I     306,7      218,7
Rahoitusomaisuusosakkeet       I     197,4      162,2
Pitkäaikaiset lainasaatavat      I     505,4      480,6
Laskennallinen verosaatava      T      28,1      52,7
Muut pitkäaikaiset sijoitukset    O     257,9      241,1
                       16 177,7    13 244,7
  
Rahoitus- ja vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus            O    1 600,0     1 565,0
Verosaatava              T     224,3      243,1
Saatavat               O    1 976,3     1 902,4
Lainasaatavien lyhennyserät      I     333,1     1 090,5
Rahat ja pankkisaamiset        I     247,0      168,5
                        4 380,7     4 969,5
  
Vastaavaa yhteensä              20 558,4    18 214,2

Vastattavaa
Milj. EUR                  31.12.2001   31.12.2002
  
Oma pääoma                   8 989,0     8 156,9
Vähemmistöosuus                  50,2      30,4
  
Pitkäaikainen vieras pääoma
Eläkevaraukset            O     774,0      747,0
Laskennallinen verovelka       T    2 011,0     1 787,3
Muut varaukset            O     153,6      194,5
Korollinen pitkäaikainen vieras
pääoma                I    5 182,0     4 525,2
Koroton pitkäaikainen vieras
pääoma                O      51,4      36,9
                        8 172,0     7 290,9
Lyhytaikainen vieras pääoma
Lyhytaikaiset korolliset velat    I    1 227,5      650,4
Verovelka               T     488,7      537,7
Muu lyhytaikainen vieras pääoma    O    1 631,0     1 547,9
                        3 347,2     2 736,0
  
Vieras pääoma yhteensä            11 519,2    10 026,9
  
Vastattavaa yhteensä             20 558,4    18 214,2

"O":lla merkityt kohdat sisältyvät sidottuun pääomaan.
"I":llä merkityt kohdat sisältyvät korollisiin nettovelkoihin.
"T":llä merkityt kohdat sisältyvät verovelkaan.

Laskelma oman pääoman muutoksista
                       Kumula-
           Ylikurs      Muut tiivi-
             si-  Omat tulot   nen  Kert.
       Osake-  rahas-  osak-  yh- kurss-  voitto-  
Milj. EUR   pääoma   tot  keet teensä   ero  varat Yhteensä  
Oma pääoma
1.1.2001   1 576,3 1 823,2 -173,7   -  -69,6 5 414,6 8 570,8
IAS 39:n
vaikutus      -    -    -  75,7    -   -8,5   67,2
Omien osakkeiden
osto        -    - -199,8   -    -    -  -199,8
Osakepääoman 
alentaminen  -39,4  -208,6  248,0   -    -    -   0,0
Maksetut osingot
(0,45 euroa/osake) -    -    -   -    -  -407,4  -407,4
Osakeanti    4,6   31,1    -   -    -    -   35,7
Käytetyt optiot
(Consolidated 
Papers, Inc.)   -   -6,2    -   -    -    -   -6,2
Tilikauden voitto -    -    -   -    -  926,3  926,3
Muutos muissa
tulonlähteissä   -    -    - -17,1    -    -  -17,1
Muuntoerot     -    -    -   -  19,5    -   19,5
Oma pääoma
31.12.2001  1 541,5 1 639,5 -125,5  58,6  -50,1 5 925,0 8 989,0
Omien osakkeiden
osto        -    - -286,8   -    -    -  -286,8
Osakepääoman 
alentaminen  -13,8  -83,6  97,4   -    -    -   0,0
Osingot (0,45 
euroa/osake)    -    -    -   -    -  -403,6  -403,6
Osakeanti    1,9   -1,9    -   -    -    -   0,0
Tilikauden tappio -    -    -   -    -  -222,2  -222,2
Muutos muissa
tulonlähteissä   -    -    - 174,8    -    -  174,8
Muuntoerot     -    -    -   -  -94,3    -  -94,3
Oma pääoma
31.12.2002  1 529,6 1 554,0 -314,9 233,4 -144,4 5 299,2 8 156,9

Vastuusitoumukset
Milj. EUR                  31.12.2001   31.12.2002
  
Omasta velasta
Pantit                      18,7       0,8
Kiinnitykset                   396,6      111,4
Osakkuusyhtiöiden puolesta
Kiinnitykset                    1,0       1,0
Takaukset                     68,3      16,8
Muiden puolesta
Pantit                       0,6       0,3
Takaukset                     98,0      16,8
Muut omat vastuut
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n aikana     43,4      41,5
Leasingvastuut seuraavien 12 kk:n jälkeen    257,3      237,2
Eläkevastuut                    2,1       2,7
Muut vastuut                   92,5      71,5
Yhteensä                     978,5      542,5
  
Pantit                      19,3       1,1
Kiinnitykset                   397,6      112,4
Takaukset                    166,3      76,1
Leasingvastuut                  300,7      278,7
Eläkevastuut                    2,1       2,7
Muut vastuut                   92,5      71,5
Yhteensä                     978,5      542,5

Johdannaisten käyvät arvot
Milj. EUR              31.12.2001     31.12.2002
                        Käyvän Käyvän
                         arvon  arvon  Käypä
                         ylit-  alit-  arvo,
                  Käypä arvo  tävät  tavat  netto
Koronvaihtosopimukset           27,6  205,4   2,6  202,8
Korko-optiot                0,0    -    -    -
Valuutanvaihtosopimukset         -50,6   1,6  23,2  -21,6
Termiinisopimukset            23,2  192,0  11,7  180,3
Hyödykejohdannaiset            33,1  252,4   0,0  252,4
Oman pääoman suojausinstrumentit     23,0   0,0  55,5  -55,5
Yhteensä                 56,3  651,4  93,0  558,4

Johdannaisten nimellisarvot
Milj. EUR                  31.12.2001   31.12.2002
Korkojohdannaiset
Koronvaihtosopimukset
erääntyy alle 1 vuodessa             16,1      109,3
erääntyy 2–5 vuodessa              766,5      922,8
erääntyy 6–10 vuodessa              947,5     1 088,1
                        1 730,1     2 120,2
Korko-optiot                   500,0        -
Yhteensä                    2 230,1     2 120,2
  
Valuuttajohdannaiset
- Valuutanvaihtosopimukset            243,7      216,5
- Termiinisopimukset              7 526,2     3 902,4
Yhteensä                    7 769,9     4 118,9
  
Hyödykejohdannaiset
Hyödykevaihtosopimukset             270,1      538,6
Yhteensä                     270,1      538,6
  
Oman pääoman suojausinstrumentit
Oman pääoman suojausinstrumentit         131,0      216,5
Yhteensä                     131,0      216,5


Liikevaihto tuotealueittain
Milj. EUR      I/01  II/01  III/01  IV/01   2001   
  
Aikakauslehtipaperi 910,2  847,6  831,7  859,5  3 449,0  
Sanomalehtipaperi  501,7  490,7  471,9  469,6  1 933,9  
Hienopaperi    1 021,3  904,1  838,6  853,5  3 617,5  
Pakkauskartongit  701,9  704,2  672,8  645,1  2 724,0  
Puutuotteet     307,3  311,8  266,2  295,2  1 180,5  
Tukkuritoiminta   231,4  211,5  188,9  208,5   840,3  
Metsä        511,5  442,3  410,3  461,5  1 825,6  
Muut        -548,3  -523,8  -479,9  -510,0 -2 062,0  
Yhteensä     3 637,0 3 388,4 3 200,5 3 282,9 13 508,8 

Liikevaihto tuotealueittain
Milj. EUR      I/02  II/02  III/02  IV/02   2002
  
Aikakauslehtipaperi 767,3  721,0  747,1  801,4  3 036,8
Sanomalehtipaperi  412,8  413,2  403,2  412,3  1 641,5
Hienopaperi     827,1  787,0  751,0  742,9  3 108,0
Pakkauskartongit  766,2  781,9  758,6  736,7  3 043,4
Puutuotteet     286,1  320,8  314,1  314,2  1 235,2
Tukkuritoiminta   211,7  183,4  155,8  169,7   720,6
Metsä        497,9  479,2  464,7  516,9  1 958,7
Muut        -540,2  -453,5  -485,9  -482,0 -1 961,6
Yhteensä     3 228,9 3 233,0 3 108,6 3 212,1 12 782,6


Liikevoitto tuotealueittain ilman kertaluonteisia eriä ja
liikearvopoistoja
Milj. EUR
         III
  I/01 II/01  /01 IV/01  2001 I/02 II/02  III/02 IV/02   2002

Aikakauslehtipaperi 
 113,6  72,3 83,9 77,1  346,9 31,6  2,3   19,6 25,8   79,3
Sanomalehtipaperi     
 134,1 125,6 128,7 120,4  508,8 72,8 61,1   64,5 42,4  240,8
Hienopaperi    
 167,6  81,9 70,6 74,4  394,5 93,1 73,1   70,2 56,2  292,6
Pakkauskartongit 
 115,1  90,2 97,5 43,4  346,2 100,6 70,7  116,2 78,3  365,8
Puutuotteet     
  5,6  7,9  2,5 -3,4  12,6 11,2 14,1   9,7 11,8   46,8
Tukkuritoiminta   
  0,2  -1,3 -1,6 -4,5  -7,2 -1,0  1,9   1,2  3,4   5,5
Metsä   
  25,3  26,8 15,9 20,1  88,1 23,4 25,7   25,3 21,9   96,3
Muut    
  -1,9 -17,7 -21,9 -1,7  -43,2 -16,6 -17,5   -9,3 -8,4  -51,8
Liikearvopoistot 
 -36,6 -39,3 -36,6 -39,0 -151,5 -41,1 -41,2  -42,0 -24,5  -148,8
Liikevoitto ilman 
kertaluonteisia eriä    
 523,0 346,4 339,0 286,8 1 495,2 274,0 190,2  255,4 206,9  926,5
Kertaluonteiset erät     
   -  -9,6 18,0 -16,7  -8,3   - 51,6 -1 229,5 99,8 -1 078,1
Liikevoitto 
yhteensä (IAS)  
 523,0 336,8 357,0 270,1 1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7  -151,6
Nettorahoituserät    
 -121,8 -121,4 -67,7 -32,6 -343,5 -45,2 -44,0  -56,2 -60,8  -206,2
Osakkuusyhtiöt  
  28,3  23,3 16,3 11,7  79,6 11,7  8,4   -2,4 -3,1   14,6
Tulos ennen veroja 
ja vähemmistöosuutta   
 429,5 238,7 305,6 249,2 1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8  -343,2
Verot
 -146,0 -82,2 -93,9 22,5 -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0  120,9
Tulos verojen jälkeen  
 283,5 156,5 211,7 271,7  923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8  -222,3
Vähemmistöosuus  
  -0,2  -1,7  2,0  2,8   2,9 -0,1  0,1   -2,6  2,7   0,1
Tilikauden nettovoitto   
 283,3 154,8 213,7 274,5  926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5  -222,2

Liikevoitto tuotealueittain
Milj. EUR         
         III/
   I/01 II/01  01 IV/01  2001 I/02 II/02  III/02 IV/02  2002

Aikakauslehtipaperi 
   98,1  55,1 68,6 60,9  282,7 14,1 -14,4 -1 033,7 42,5 -991,5
Sanomalehtipaperi  
  132,5 124,0 127,7 118,9  503,1 71,4 59,7   63,2 41,0 235,3
Hienopaperi 
  152,7  57,3 55,9 58,8  324,7 80,1 60,6  -121,4 50,0  69,3
Pakkauskartongit  
  113,5  88,5 95,8 41,7  339,5 96,4 61,2  112,7 75,4 345,7
Puutuot-
teet 4,1  6,3  1,0 -6,2   5,2  7,9  9,4   6,5  8,6  32,4
Tukkuritoiminta  
   -0,5  -2,0 -2,3 -5,2  -10,0 -1,7 -25,2   0,8  1,5 -24,6
Metsä 
   25,3  26,8 15,9 20,1  88,1 23,4 25,7   25,3 47,8 122,2
Muut -2,7 -19,2 -5,6 -18,9  -46,4 -17,6 64,8  -27,5 39,9  59,6
Liikevoitto
yhteensä  
  523,0 336,8 357,0 270,1 1 486,9 274,0 241,8  -974,1 306,7 -151,6
Nettorahoituserät     
  -121,8 -121,4 -67,7 -32,6 -343,5 -45,2 -44,0  -56,2 -60,8 -206,2
Osakkuus
yhtiöt  
   28,3  23,3 16,3 11,7  79,6 11,7  8,4   -2,4 -3,1  14,6
Tulos ennen
veroja ja väh.
osuutta  
  429,5 238,7 305,6 249,2 1 223,0 240,5 206,2 -1 032,7 242,8 -343,2
Verot  
  -146,0 -82,2 -93,9 22,5 -299,6 -79,4 -68,3   36,6 232,0 120,9
Tulos verojen
jälkeen  
  283,5 156,5 211,7 271,7  923,4 161,1 137,9  -996,1 474,8 -222,3
Vähemmistöosuus  
   -0,2  -1,7  2,0  2,8   2,9 -0,1  0,1   -2,6  2,7  0,1
Tilikauden 
nettovoitto   
  283,3 154,8 213,7 274,5  926,3 161,0 138,0  -998,7 477,5 -222,2
Stora Enson osakkeet
Päätöskurssi    Helsinki, EUR    Tukholma, SEK   New York, USD

         A-osake  R-osake A-osake  R-osake    ADR
Lokakuu      10,40   10,50   95,00  95,50     10,35
Marraskuu     12,30   12,30   109,50  110,00    11,85
Joulukuu     10,10   10,05   91,00  90,50     10,46


Vaihtomäärä
         Helsinki       Tukholma      New York
      A-osake   R-osake  A-osake  R-osake     ADR
Lokakuu   112 177  85 477 027 328 992 38 897 870   1 862 500
Marraskuu  782 807  60 206 649 203 080 27 578 351   1 733 200
Joulukuu  3 973 478  49 108 490 316 332 26 145 817   1 274 200
Yhteensä  4 868 462 194 792 166 848 404 92 622 038   4 869 900

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Taloudellisen information julkaisuajat

Osavuosikatsaus tammi - maaliskuulta 2003 29.4.2003
Osavuosikatsaus tammi - kesäkuulta 2003  24.7.2003
Osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2003  23.10.2003

Tietyt tässä esitetyt lausumat, jotka eivät ole historiallisia
tosiasioita, kuten markkinoiden oletettuun kasvuun ja kehitykseen
liittyvät lausumat ja muut kasvu- ja tuottavuusolettamat sekä
lausumat, jotka alkavat ilmaisuilla "uskoo", "olettaa", "odottaa",
"ennustaa" tai muilla vastaavilla ilmaisuilla, ovat
tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja Yhdysvaltain vuoden 1995
Arvopapereita Koskevien Oikeudenkäyntien Uudistamisesta annetun lain
(The United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)
tarkoittamalla tavalla. Koska nämä lausumat perustuvat nykyisiin
suunnitelmiin, arvioihin ja ennusteisiin, ne sisältävät riskejä ja
epävarmuustekijöitä, jotka saattavat johtaa siihen, että tulokset
poikkeavat merkittävästi niitä koskevista arvioista. Tällaisia
tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitettyjä tekijöitä, jotka
saattavat merkittävästi muuttaa tuloksia, voivat muun muassa olla: (1)
toiminnalliset tekijät, kuten jatkuva menestys tuotannollisessa
toiminnassa ja siinä saavutettava tehokkuus, jatkuvat saavutukset
tuotekehityksessä, Konsernin tavoittelemien asiakkaiden kyky hyväksyä
uusia tuotteita ja palveluita, voimassaolevien ja uusien
yhteistyösopimusten mukanaan tuoma menestys, muutokset liiketoiminnan
strategioissa, kehityssuunnitelmissa tai tavoitteissa, muutokset
Konsernin patenttien tai muiden tekijänoikeuksien antamassa suojassa
sekä pääoman saatavuus hyväksyttävillä ehdoilla; (2) teollisuuden
yleiset olosuhteet, kuten tuotteiden kysynnän voimakkuus, kilpailun
kovuus, Konsernin tuotteiden markkinahinnat maailmalla nyt ja
tulevaisuudessa sekä niihin liittyvät hintapaineet, raaka-aineiden
hintavaihtelut, Konsernin asiakkaiden ja kilpailijoiden taloudellinen
tilanne sekä mahdollisten uusien kilpailevien tuotteiden ja
teknologioiden kehittäminen kilpailijoiden toimesta; ja (3) yleinen
taloudellinen tilanne, kuten talouskasvu Konsernin tärkeimmillä
markkina-alueilla sekä valuuttakurssi- ja korkotasovaihtelut.

STORA ENSO OYJ

p.p.  Jussi Siitonen             Pauli Mäkimaa

Tilaa