Stora Enson talous ja strategia -esikuntatoiminnon uudelleenorganisointi

STORA ENSO OYJ Tiedote 13.3.2006 klo 14.00

Stora Enson talous ja strategia -esikuntatoiminnon 
uudelleenorganisointi

Stora Enson talousjohtaja Hannu Ryöppösen johtama talous ja 
strategia -esikuntatoiminto on organisoitu uudelleen alkaen 
1.3.2006. Uuden organisaation päätavoitteena on edelleen 
kohdistaa ja kehittää analyysiresursseja ja erikoisosaamista 
liiketoiminnassa konsernitasolla.

Uudeksi toiminnoksi muodostetaan Group Business Analysis and 
Controlling, jota johtaa Jouni Seppälä, Senior Vice President, 
Business Analysis and Controlling. Toiminnon päätehtävät ovat 
konsernitasolla liiketoiminnan valvonta ja analysointi, 
budjetointi ja ennustaminen, kannattavuuden parantamisohjelma 
Profit 2007:n ja tuotantoyksiköiden kannattavuuden 
arvioimisohjelman (APR) hallinta, strategiaprosessin tukeminen 
ja osallistuminen investointikomitean toimintaan. Jouni Seppälän 
toimipaikka sijaitsee Helsingissä. 

Konsernilaskenta ja raportointi -toimintoa johtaa Jussi Siitonen, 
Senior Vice President and Chief Accounting Officer. Hän vastaa 
konsernin raportoinnista. Toiminnon päätehtävät ovat laskennan 
ja taloudellisen raportoinnin valvonta konserni- ja maatasolla, 
laskenta- ja raportointistandardien ja -politiikkojen laatiminen 
noudattaen sekä kansainvälisiä (IFRS ja US GAAP) että konsernin 
sisäisiä raportointivaatimuksia. Lisäksi tehtäviin kuuluvat 
kuukausi-, vuosineljännes- ja vuositason tilinpäätösten 
laatiminen ja raportointi. Jussi Siitonen on myös Stora Enson 
tiedonantokomitean jäsen ja hänen toimipaikkansa sijaitsee 
Helsingissä. 

Uudeksi toiminnoksi muodostetaan Group Risk Management and 
Financial Platform, jota johtaa Bo Eriksson, Senior Vice 
President, Risk Management and Financial Platform. Toiminnon 
tehtäviin kuuluvat riskienhallinta, luotonhallinta, 
taloushallinnon keskitetyt palvelut (shared services), Stora 
Enson hallinnollinen sovellusalusta (Stora Enso Administrative 
Application Platform) ja Sarbanes-Oxley -lain täytäntöönpano. Bo 
Eriksson jatkaa Stora Enson tiedonantokomitean jäsenenä ja hänen 
toimipaikka sijaitsee Tukholmassa.

Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, jatkaa 
Stora Enson rahoitustoiminnan johtajana. Rahoitusosastoon on 
lisätty Corporate Finance -toiminto, joka sijaitsee Lontoossa ja 
sitä johtaa Anders Bergkvist, Vice President, Corporate Finance. 
Toimintoon kuuluvat seuraavat tehtävät: fuusioiden, 
yrityskauppojen ja -myyntien hallinnointi, projektirahoitus ja 
kasvavien markkinoiden rahoitus. Näiden lisäksi back office -
toiminto siirtyy rahoitusosastolle. Markus Rauramon toimipaikka 
sijaitsee edelleen Lontoossa. Kuten aiemmin on ilmoitettu, 
siirretään suurin osa Lontoossa sijaitsevista 
rahoitustoiminnoista Helsinkiin.

Konsernistrategia-toimintoa johtaa Antti Jääskeläinen, Senior 
Vice President, Group Strategy. Toiminnon tehtäviin kuuluvat 
strategian luominen, johdon päätöksenteon tukeminen, konsernin 
portfolion ja rakenteen kehittäminen. Antti Jääskeläisen 
toimipaikka sijaitsee Helsingissä.

Risto Suuraho, sisäisestä tarkastuksesta vastaava johtaja, jää 
eläkkeelle 1.6.2006. Hänen seuraajaksi ja sisäisestä 
tarkastuksesta vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Ville 
Hietalahti, Senior Vice President. Hänen toimipaikkansa 
sijaitsee Helsingissä.

Seuraavat toiminnot kuuluvat edelleen talous ja strategia -
esikuntatoimintoon:
- lakiasiainpalvelut, jota johtaa Jyrki Kurkinen, Senior Vice 
President, General Counsel, toimipaikka Helsinki
- veropalvelut, jota johtaa Karin Lagerkvist, Vice President, 
toimipaikka Tukholma
- sijoittajasuhteet, jota johtaa Keith Russell, Senior Vice 
President, toimipaikka Lontoo 
- investointiprosessit, jota johtaa Magnus Diesen, Executive 
Vice President, toimipaikka Lontoo 
- liiketoimintaa palveleva tiedonhankinta ja -hallinta (Business 
Intelligence) ja liiketoiminta-asiat (Corporate Affairs), jota 
johtaa Seppo Suuronen, Vice President, toimipaikka Helsinki


Lisätietoja:
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. +44 20 7016 3114
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 
197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, puh. +44 7775 
788 659

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors 


Kopioi selaimeesi linkki päivitettyyn organisaatiokaavion: 
http://www.storaenso.com/CDAvgn/main/0,,1_-6508-15067-,00.html 

STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa