Stora Enson tilinpäätöstiedote 2017

Report this content

Kannattava kasvu nopeutuu, osinkoehdotus 0,41 euroa osakkeelta

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 9.2.2018 klo 9.30


Q4/2017 (verrattuna Q4/2016)

  •  Liikevaihto kasvoi 3,0 % ja oli 2 511 (2 438) milj. euroa. Tämä oli jo neljäs perättäinen vuosineljännes, jolloin liikevaihto kasvoi.
  •  Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa nousi 6,2 %.
  •  Operatiivinen liiketulos kasvoi 46,6 % ja oli 280 (191) milj. euroa pääasiassa suotuisan hintakehityksen, korkeampien volyymien ja strategisten investointien onnistuneen ylösajon seurauksena.
  •  Vahva kassavirta vahvisti edelleen tasetta, nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan parani 1,4:ään (1,9).
  •  Operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 13,5 % (8,9 %). Tämä oli toinen peräkkäinen vuosineljännes, jolloin operatiivinen ROCE oli 13 %:n tavoitetason yläpuolella.
  •  Beihain kuluttajapakkauskartonkikone saavutti suunnitellun kapasiteettitasonsa ja operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan luvatusti vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä.

Vuosi 2017 (verrattuna 2016)

  •  Liikevaihto kasvoi 2,5 % ja oli 10 045 (9 802) milj. euroa. Liikevaihto ilman paperiliiketoimintaa kasvoi 8,5 %.
  •  Operatiivinen liiketulos kasvoi 13,6 % ja oli 1 004 (884) milj. euroa

Tunnuslukuja

Milj. euroa Q4/17 Q4/16 Muutos %
Q4/17–Q4/16
Q3/17 Muutos %
Q4/17–Q3/17
2017  2016 Muutos %
2017–2016
Liikevaihto 2 511 2 438 3,0 % 2 509 0,1 % 10 045 9 802 2,5 %
Operatiivinen EBITDA 427 343 24,5 % 432 -1,2 % 1 587 1 463 8,5 %
Operatiivinen liiketulos 280 191 46,6 % 290 -3,4 % 1 004 884 13,6 %
Operatiivinen liiketulos, % 11,2 % 7,8 % 11,6 % 10,0 % 9,0 %
Liiketulos (IFRS) 236 145 62,8 % 270 -12,6 % 904 783 15,5 %
Tulos ennen veroja ja ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 238 110 116,4 % 244 -2,5 % 826 575 43,7 %
Tulos ennen veroja 209 76 175,0 % 224 -6,7 % 742 541 37,2 %
Katsauskauden tulos 173 56 208,9 % 191 -9,4 % 614 407 50,9 %
Korolliset nettovelat 2 253 2 726 -17,4 % 2 476 -9,0 % 2 253 2 726 -17,4 %
Operatiivinen ROCE 13,5 % 8,9 % 13,9 % 11,9 % 10,2 %
Tulos/osake (EPS) ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, euroa 0,26 0,17 0,27 0,89 0,65
Tulos/osake, euroa 0,22 0,12 0,24 0,79 0,59
Nettovelan suhde edellisten 12 kk operatiiviseen EBITDAan 1,4 1,9 1,6 1,4 1,9
Henkilöstö keskimäärin 26 116 26 135  -0,1 % 27 001 -3,3 % 26 206 26 269  -0,2 %

Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström kommentoi vuoden 2017 viimeisen vuosineljänneksen tulosta:
”Olemme saavuttaneet uuden tason uusiutuvien materiaalien yhtiönä. Muutos on todistetusti onnistunut, kun koko vuoden liikevaihtomme ylitti kymmenen miljardia euroa ja operatiivinen liiketuloksemme oli yli miljardi euroa. Samalla olemme vahvistaneet asemaamme biotaloudessa tulevaisuutta varten.

Tämä oli jo neljäs peräkkäinen vuosineljännes, jolloin liikevaihtomme kasvoi. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvua oli 3,0 prosenttia, ja ilman paperiliiketoimintaa kasvu oli 6,2 prosenttia. Kasvu johtui pääasiassa strategisten investointien ylösajosta Beihaissa, Murówissa ja Varkaudessa sekä suotuisasta hintakehityksestä. Volyymien kasvun, myyntihintojen nousun ja paremman myynnin jakauman myötä operatiivinen liiketulosprosenttimme nousi 11,2 prosenttiin ja operatiivinen sijoitetun pääoman tuotto parani 13,5 prosenttiin eli yli pitkän aikavälin taloudellisen tavoitetasomme. Vahva kassavirta vahvisti tasetta, ja nettovelan suhde operatiiviseen EBITDAan parani 1,4:ään. Innovaatiostrategiamme tuottaa tulosta. Vuonna 2017 uusien tuotteiden ja palvelujen osuus oli 7 prosenttia, mikä on merkittävästi enemmän kuin vuonna 2016.

Saatuamme strategiset investointimme päätökseen taseemme ja rahavirtamme vahvistuvat. Se mahdollistaa osakkeenomistajiemme palkitsemisen. Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle 0,41 euron osinkoa osakkeelta joten tämä on kolmas peräkkäinen vuosi, kun osinkomme kasvaa.

Jatkamme muutoksen toteuttamista lupaustemme mukaisesti. Beihain tehtaan ylösajo etenee aikataulua nopeammin, ja Beihain kuluttajapakkauskartonkikone saavutti suunnitellun kapasiteettitasonsa ja operatiivisen EBITDAn kannattavuusrajan. Myös Varkauden kraftlaineritehdas saavutti suunnitellun kapasiteettitasonsa ja ylitti kannattavuustavoitteensa.

Raaka-aineen saannin varmistaminen pitkällä aikavälillä on ratkaisevan tärkeää biotaloudessa. Siksi olemme tehneet aiesopimuksen rakenteellisista muutoksista Bergvik Skogissa.

Haluan korostaa kahta tärkeää julkistusta, jotka Stora Enso teki kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Olemme allekirjoittaneet maailmanlaajuisen puitesopimuksen kolmen kansainvälisen ammattiliiton kanssa vahvistaaksemme työntekijöiden perustavanlaatuisia oikeuksia. Sopimus tukee jatkuvaa pyrkimystämme tarjota turvallinen ja palkitseva työpaikka työntekijöillemme ja urakoitsijoillemme sekä olla houkutteleva työnantaja.

Olen myös erittäin ylpeä siitä, että olemme ensimmäisenä metsäteollisuusyhtiönä asettaneet kunnianhimoiset tieteelliset tavoitteet hiilidioksidipäästöjemme ja muiden kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiseksi edelleen. Tämä tukee Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta pitää ilmaston lämpeneminen alle kahdessa asteessa ja on meille uusiutuvien materiaalien yhtiönä luonteva askel.

Kuten aina, haluan kiittää asiakkaitamme hyvästä yhteistyöstä, työntekijöitämme sitoutumisesta ja sijoittajiamme luottamuksesta.”

Näkymät
Vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen liikevaihdon arvioidaan olevan samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä, jolloin liikevaihto oli 2 511 milj. euroa. Operatiivisen liiketuloksen odotetaan olevan jonkin verran suurempi kuin vuoden 2017 viimeisen neljänneksen 280 milj. euroa. Vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä ei ole merkittäviä suunniteltuja vuotuisia huoltoseisokkeja.

Tänään järjestettävät tilaisuudet

1) Lehdistötilaisuus ja webcast klo 11.00  
Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström ja talousjohtaja Seppo Parvi esittelevät tuloksen englanninkielisessä, viestintäjohtaja Ulrika Liljan vetämässä tiedotustilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Stora Enson pääkonttorilla Helsingissä osoitteessa Kanavaranta 1, ja sitä voi seurata webcast-lähetyksenä osoitteessa https://storaenso.videosync.fi/2018-02-09-q4-results 

2) Webcast ja puhelu analyytikoille ja sijoittajille klo 15.00
Analyytikoille ja sijoittajille suunnattu webcast-lähetys ja puhelinkonferenssi järjestetään klo 15.00 Suomen aikaa. Tilaisuudessa puhuvat toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström, talousjohtaja Seppo Parvi ja sijoittajasuhdejohtaja Ulla Paajanen-Sainio. Tilaisuutta voi seurata osoitteessa
https://edge.media-server.com/m6/p/bzsqvq4d 

Analyytikot ja sijoittajat, jotka haluavat esittää kysymyksiä, voivat soittaa alla olevaan numeroon. Kaikki osallistujat voivat seurata webcast-lähetystä.

Linkit webcast-lähetyksiin löytyvät myös Stora Enson internet-sivuilta: storaenso.com/investors

Analyytikoille ja sijoittajille suunnatun puhelinkonferenssin tiedot:

Suora lähetys klo 15.00  puh. 09 7479 0404
Tunnuskoodi  2891565 


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Tämä tiedote on tiivistelmä Stora Enson vuoden 2017 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote on kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteenä pdf-tiedostona ja se on myös saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 


STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767

Tilaa