Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen kommentoi tänään julkistettua toisen vuosineljänneksen tulosta:

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.7.2011 klo 13.01

“Stora Enson toisen vuosineljänneksen tulos oli vakaa. Hinnat paranivat vuoden takaiseen verrattuna markkinaympäristön muutoksen ja oman työmme ansiosta. Samaan aikaan kustannusinflaatio kuitenkin söi merkittävän osan tuloksesta, minkä vuoksi liikevoitto parani vain hieman. Juuri siksi työ kustannusten karsimiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi jatkuu edelleen, esimerkkeinä jo aiemmin julkistetut suunnitelmat koskien Hienopaperi-liiketoiminta-aluetta ja logistiikkaa.

Osalla markkinoistamme – erityisesti päällystetty hienopaperi Euroopassa – on viime viikkoina ollut nähtävissä selviä taantumisen merkkejä vuoden 2010 elpymiseen nähden. Markkinakehityksen ja Euroopan velkakriisin seurauksena tulevaisuus näyttää niin meidän kuin asiakkaidemmekin näkökulmasta epävarmalta ja vaikeasti ennakoitavalta. Tässä tilanteessa on tärkeää, että olemme varautuneet useisiin lyhyen aikavälin kysyntävaihtoehtoihin. Kaikki osaaminen ja joustavuus, jonka olemme jo rakentaneet ja jota edelleen rakennamme – olkoon kyseessä sitten kunnossapito, hallinnon ulkoistaminen tai logistiikka – ovat korvaamattomia tässä muuttuvassa ympäristössä.

Mikä kuitenkin tärkeintä, kasvustrategiamme etenee. Montes Del Platan sellutehdas ja Ostrołękan aaltopahvin raaka-ainetta valmistava koneinvestointi etenevät suunnitelmien mukaan, ja tuorein askel on investointi Zdírecin sahan sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Uudet innovaatiot, kuten nanoteknologiaan perustuva mikrokuitusellu, ovat myös tärkeä osa tulevaisuuttamme – tulevaisuutta, jossa tavoitteenamme on, että yhä suurempi osa tuloksestamme riippuu meistä itsestämme ja entistä vähemmän ulkoisista tekijöistä. Kyseenalaistamme ja uudistamme vanhoja toimintatapojamme jatkuvasti ja etsimme aina parempia ratkaisuja.”

Lisätietoja:
Jouko Karvinen, toimitusjohtaja, p. 02046 21410
Lauri Peltola, viestintä- ja yritysvastuujohtaja, p. 02046 21380
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on pakkaus-, paperi- ja puutuoteteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 26 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2010 oli 10,3 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Tilaa