Stora Enson uuden divisioonarakenteen mukaiset vertailuluvut

STORA ENSO OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.3.2015 klo 9.00

Stora Enso julkaisee taloudelliset luvut viidelle divisioonalle ja segmentille Muut vuoden 2015 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien.

Kuten 18.12.2014 ilmoitettiin, Stora Enso on uudelleenorganisoinut divisioona- ja raportointirakenteensa. Stora Ensossa IFRS-raportointisegmentit muodostuvat divisioonista lukuun ottamatta segmenttiä Muut. Uusi rakenne on voimassa 1.1.2015 lähtien. Stora Enso raportoi taloudelliset luvut Consumer Board-, Packaging Solutions-, Biomaterials-, Wood Products- ja Paper-divisioonilleen sekä segmentilleen Muut.

Aiempi Renewable Packaging -divisioona on jaettu kahteen divisioonaan: Consumer Board ja Packaging Solutions. Consumer Board -divisioonalla on viisi kartonkitehdasta Suomessa, Ruotsissa ja Espanjassa. Kartonkitehdasprojekti Guangxissa, Kiinassa ja Pakistanissa sijaitseva yhteisyritys Bulleh Shah Packaging kuuluvat myös Consumer Board -divisioonaan. Packaging Solutions -divisioona valmistaa aaltopahvin raaka-ainetta Suomessa ja Puolassa sijaitsevissa tehtaissa, kun taas jalostamoja on kymmenessä Euroopan ja Aasian maassa, mukaan lukien Kiinassa ja Intiassa toimiva Inpac Packaging.

Pakkausliiketoiminnan uudella rakenteella tähdätään Stora Enson asiakaslähtöisyyden, liiketoiminnan kannattavuuden ja kasvun vahvistamiseen. Lisäksi taloudellisen viestinnän läpinäkyvyys paranee.

Nimi 31.12.2014 asti Nimi 1.1.2015 alkaen
Renewable Packaging -
- Consumer Board -divisioona
- Packaging Solutions -divisioona
Biomaterials Biomaterials-divisioona
Building and Living Wood Products -divisioona
Printing and Reading Paper-divisioona
Muut Muut

Segmentti Muut käsittää pohjoismaiset metsäosakkuusyritykset, Stora Enson osakkuuden Pohjolan Voimassa, pohjoismaisten tehtaiden puunhankinnan sekä konsernin yhteiset palvelut ja hallinnon.

Uuden raportointirakenteen mukaiset vertailuluvut on esitetty alla olevissa taulukoissa.

LIIKEVAIHTO

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 2 297 554 583 596 564 2 241 523 564 581 573
Packaging Solutions 1 065 263 276 259 267 1 061 268 274 264 255
Biomaterials 1 104 314 284 243 263 1 033 266 239 266 262
Wood Products 1 779 415 429 490 445 1 867 466 460 500 441
Paper 3 912 984 959 970 999 4 319 1 054 1 041 1 101 1 123
Muut 2 567 645 579 654 689 2 690 672 612 685 721
Segmenttien välinen liikevaihto -2 511 -623 -596 -633 -659 -2 648 -637 -637 -671 -703
Liikevaihto yhteensä 10 213 2 552 2 514 2 579 2 568 10 563 2 612 2 553 2 726 2 672

OPERATIIVINEN EBITDA*

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 439 81 129 126 103 361 74 105 92 90
Packaging Solutions 183 46 51 40 46 161 48 47 37 29
Biomaterials 173 60 47 28 38 153 42 37 32 42
Wood Products 126 19 30 47 30 115 30 33 39 13
Paper 361 109 84 83 85 290 86 81 51 72
Muut -13 -7 -8 2 0 10 -20 16 6 8
Operatiivinen EBITDA yhteensä 1 269 308 333 326 302 1 090 260 319 257 254

* Liiketulos ilman aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden poistoja ja arvonalentumisia, osuutta osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksesta, kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia.

OPERATIIVINEN LIIKETULOS*

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 292 44 95 91 62 217 40 67 56 54
Packaging Solutions 118 30 35 23 30 101 33 33 21 14
Biomaterials 89 34 24 10 21 77 24 17 14 22
Wood Products 89 10 22 37 20 75 19 24 28 4
Paper 172 68 33 36 35 34 36 13 -17 2
Muut 50 23 1 12 14 74 - 30 22 22
Operatiivinen liiketulos yhteensä 810 209 210 209 182 578 152 184 124 118

* Operatiivinen liiketulos koostuu segmenttien liiketuloksesta ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia sekä Stora Enson osuudesta osakkuus- ja yhteisyritystensä liiketuloksessa ilman kertaluonteisia eriä ja käyvän arvon muutoksia. Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

KERTALUONTEISET ERÄT*

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board - - - - - 124 144 -28 8 -
Packaging Solutions 8 8 - - - -4 - - -4 -
Biomaterials - - - - - 2 -8 -1 11 -
Wood Products -11 2 - - -13 -7 - - - -7
Paper -329 -235 28 -115 -7 -644 -538 8 -30 -84
Muut 53 - - 9 44 -10 10 -2 -18 -
Liiketuloksen kertaluonteiset erät yhteensä -279 -225 28 -106 24 -539 -392 -23 -33 -91

* Kertaluonteiset erät ovat poikkeuksellisia eriä, jotka eivät liity tavanomaiseen liiketoimintaan. Tyypillisimpiä kertaluonteisia eriä ovat omaisuuden myyntivoitot, ylimääräiset omaisuusarvojen arvonalentumiset tai arvonalentumisten palautukset, toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvat varaukset sekä sakot ja korvaukset. Yksittäinen kertaluonteinen erä raportoidaan normaalisti erikseen, mikäli sen tulosvaikutus on yli sentin osakkeelta.

KÄYVÄN ARVON MUUTOKSET JA LIIKETOIMINTAAN KUULUMATTOMAT ERÄT*

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board -60 -58 -4 - 2 -1 - -1 - -
Packaging Solutions -1 - - - -1 - - - - -
Biomaterials -4 3 -2 -2 -3 5 13 -4 -2 -2
Wood Products -1 - - - -1 - - - - -
Paper -1 - - 1 -2 2 3 -1 - -
Muut -64 -24 -17 -17 -6 5 14 1 -6 -4
Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät yhteensä -131 -79 -23 -18 -11 11 30 -5 -8 -6

* Käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät sisältävät osakesidonnaiset kannustinjärjestelmät, synteettiset optiot netotettuina toteutuneilla ja avoimilla suojauksilla, hiilidioksidin päästöoikeuksien arvostuksen, biologisten hyödykkeiden uudelleenarvostuksen sekä Stora Enson osuuden osakkuus- ja yhteisyritysten veroista ja nettorahoituseristä.

LIIKETULOS

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 232 -14 91 91 64 340 184 38 64 54
Packaging Solutions 125 38 35 23 29 97 33 33 17 14
Biomaterials 85 37 22 8 18 84 29 12 23 20
Wood Products 77 12 22 37 6 68 19 24 28 -3
Paper -158 -167 61 -78 26 -608 -499 20 -47 -82
Muut 39 -1 -16 4 52 69 24 29 -2 18
Liiketulos (IFRS) yhteensä 400 -95 215 85 195 50 -210 156 83 21

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 386 127 101 100 58 364 96 141 96 31
Packaging Solutions 182 43 58 39 42 151 50 53 26 22
Biomaterials 136 17 27 61 31 114 42 48 24 -
Wood Products 86 33 52 6 -5 125 43 42 49 -9
Paper 354 213 72 59 10 382 179 56 115 32
Muut -5 9 -53 23 16 116 52 7 7 50
Liiketoiminnan rahavirta yhteensä 1 139 442 257 288 152 1 252 462 347 317 126

RAHAVIRTA INVESTOINTIEN JÄLKEEN

Milj. euroa 2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 60 16 -21 44 21 206 51 111 41 3
Packaging Solutions 128 21 45 29 33 69 36 42 7 -16
Biomaterials -108 -40 -30 -7 -31 -231 -36 -33 -73 -89
Wood Products 58 15 48 3 -8 97 30 37 41 -11
Paper 243 172 43 36 -8 248 123 5 99 21
Muut -126 -6 -57 -76 13 92 42 2 2 46
Rahavirta investointien jälkeen yhteensä 255 178 28 29 20 481 246 164 117 -46

OPERATIIVINEN ROOC* DIVISIOONITTAIN JA KONSERNIN OPERATIIVINEN ROCE**

  2014 10–12/14 7–9/14 4–6/14 1–3/14 2013 10–12/13 7–9/13 4–6/13 1–3/13
Consumer Board 17,8 % 10,0 % 22,4 % 22,7 % 15,7 % 14,4 % 10,7 % 18,3 % 14,8 % 14,6 %
Packaging Solutions 14,1 % 14,5 % 16,0 % 10,4 % 13,5 % 11,3 % 14,7 % 14,7 % 9,2 % 6,1 %
Biomaterials 3,9 % 5,6 % 4,2 % 1,8 % 4,0 % 3,8 % 4,6 % 3,3 % 2,6 % 4,2 %
Wood Products 17,3 % 7,6 % 16,0 % 27,1 % 15,3 % 13,9 % 14,4 % 17,7 % 20,0 % 2,8 %
Paper 9,4 % 15,1 % 6,7 % 7,1 % 6,8 % 1,4 % 6,1 % 1,9 % -2,4 % 0,3 %
Konserni yhteensä
ROCE
9,5 % 9,7 % 9,7 % 9,8 % 8,6 % 6,5 % 7,0 % 8,3 % 5,4 % 5,1 %

* Operatiivinen ROOC = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sidottu pääoma
** Operatiivinen ROCE = 100 % x operatiivinen liiketulos / keskimääräinen sijoitettu pääoma

SIDOTTU PÄÄOMA

Milj. euroa 31.12.2014 31.12.2013
Consumer Board 1 727 1 560
Packaging Solutions 783 892
Biomaterials 2 456 2 083
Wood Products 513 516
Paper 1 614 2 060
Muut 1 465 1 439
Sidottu pääoma yhteensä 8 558 8 550

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242

Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, p. +46 1046 71668

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Seppo Parvi, talousjohtaja, p. 02046 21205
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, p. 02046 21242
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, p. +46 1046 71668

Tilaa