Stora Enson vaihtotarjous vuonna 2011 erääntyvistä 7,375 % joukkovelkakirjoista ja uusien joukkovelk

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 14.3.2006 klo 15.00

Stora Enson vaihtotarjous vuonna 2011 erääntyvistä 7,375 %:n 
joukkovelkakirjoista ja uusien joukkovelkakirjojen 
liikkeeseenlasku

Stora Enso Oyj tarjoaa tänään julkistamansa tarjouksen 
mukaisesti nimellisarvoltaan 750 000 000 USD:n vuonna 2011 
erääntyvät 7,375 %:n joukkovelkakirjansa (CUSIP No. 86210MAA4; 
ISIN No. US86210MAA45) (”vanhat joukkovelkakirjat”) 
vaihdettavaksi uusiin, vuonna 2016 erääntyviin kiinteäkorkoisiin 
joukkovelkakirjoihin (”uudet joukkovelkakirjat”). Tarjous koskee 
kaikkia vanhoja joukkovelkakirjoja yhdessä ja erikseen. 
Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä Stora 
Enson vaihtotarjousmuistiosta (”vaihtotarjousmuistio”). Tämä 
lehdistötiedote ei ole tarjous vanhojen joukkovelkakirjojen 
ostamiseksi eikä uusien myymiseksi.

Vaihtotarjous päättyy 10.4.2006 (”päättymispäivä”) keskiyöllä 
New Yorkin aikaa, jollei sitä erikseen jatketa.

Vaihtotarjouksen tarkoittamilla uusilla joukkovelkakirjoilla on 
kiinteä vuosikorko, joka saadaan laskemalla yhteen (a) 15.2.2016 
erääntyvän 4,5 %:n US Treasury Note -joukkovelkakirjan 
myyntikorko klo 10.00 New Yorkin aikaa toisena työpäivänä ennen 
sen umpeutumispäivää (”hinnoitteluaika”) ja (b) 153 
korkopistettä.

Vanhojen joukkovelkakirjojen kokonaisvaihtohinta lasketaan 
vaihtotarjousmuistiossa kuvatulla tavalla käyttäen 
diskonttauskorkoa, joka saadaan laskemalla yhteen (i) 28.2.2011 
erääntyvän 4,50 %:n US Treasury Note -joukkovelkakirjan 
myyntikorko hinnoitteluaikana ja (ii) 100 korkopistettä. 
Kokonaisvaihtohintaan sisältyy ennakkomerkintäpalkkio, joka on 
10 USD jokaista 1 000 USD:a kohti. Ennakkomerkintäpalkkio 
maksetaan uusina joukkovelkakirjoina, ja sitä tarjotaan 
ainoastaan sellaisille vanhojen joukkovelkakirjojen omistajille, 
jotka tarjoavat joukkovelkakirjansa myyntiin viimeistään 
27.3.2006 (”ennakkomerkintäpäivä”) klo 17.00 New Yorkin aikaa 
eivätkä lunasta velkakirjojaan. Ne vanhojen joukkovelkakirjojen 
omistajat, jotka tarjoavat joukkovelkakirjansa myyntiin 
ennakkomerkintäpäivän jälkeen, mutta viimeistään juoksuajan 
päättymispäivänä, saavat vaihtotarjouksen, jonka hinta on yhtä 
kuin kokonaisvaihtohinta vähennettynä ennakkomerkintäpalkkiolla. 
Ennen ennakkomerkintäpäivää myyntiin tarjottuja vanhoja 
joukkovelkakirjoja ei saa lunastaa ennakkomerkintäpäivän 
jälkeen. Ennakkomerkintäpäivän jälkeen myyntiin tarjotut vanhat 
joukkovelkakirjat saa lunastaa niiden juoksuajan 
päättymispäivään saakka.

Stora Ensolla ei ole velvollisuutta vaihtaa vanhoja 
joukkovelkakirjoja uusiin, mikäli vanhoja velkakirjoja tarjotaan 
myytäväksi päättymispäivään mennessä alle 200 000 000 USD:n 
arvosta.

Lisäksi Stora Enso on tänään julkistanut mahdollisesti 
tarjoavansa, markkinatilanteesta riippuen, samanaikaisesti 
vaihtotarjouksen kanssa myyntiin käteistä vastaan uusia 
joukkovelkakirjoja (”lisäjoukkovelkakirjat”). Mahdolliset 
lisäjoukkovelkakirjat hinnoitellaan markkinaehtoisesti (book 
building). Vaihtotarjouksen perusteella liikkeeseen laskettavien 
uusien joukkovelkakirjojen ja lisäjoukkovelkakirjojen 
nimellisarvon odotetaan kohoavan vähintään 500 000 000 USD:iin. 
Molemmat joukkovelkakirjat tulevat olemaan samaa 
arvopaperisarjaa. Mahdolliset lisäjoukkovelkakirjat tulee maksaa 
samanaikaisesti uusien joukkovelkakirjojen kanssa.

Lisäksi Stora Enso mahdollisesti laskee samanaikaisesti 
lisäjoukkovelkakirjojen liikkeeseen laskun kanssa liikkeeseen 
erillisen erän juoksuajaltaan pidempiä joukkovelkakirjoja 
toistaiseksi auki olevin ehdoin. Näiden velkakirjojen 
yhteisnimellisarvon odotetaan nousevan noin 250 000 000 USD:iin.

Vaihtotarjouksen ehdot käyvät ilmi 14.3.2006 päivätystä 
vaihtotarjousmuistiosta. Uusia joukkovelkakirjoja, mahdollisia 
lisäjoukkovelkakirjoja ja mahdollisia pidempiaikaisia 
joukkovelkakirjoja ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä US 
Securities and Exchange Commissioniin Yhdysvaltain vuoden 1933 
Securities Actin (”Securities Act”) ja sen muutosten mukaisesti, 
eikä niitä saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltain 
kansalaisille tai näiden lukuun tai hyväksi ilman rekisteröintiä 
tai Securities Actin rekisteröintivaatimuksista vapauttavaa 
poikkeuslupaa. Tarjous ei ole voimassa Italiassa. Tarjoukseen 
liittyy eräitä rajoituksia Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja 
Isossa-Britanniassa. Lisätietoja on nähtävissä 14.3.2006 
päivätyssä vaihtotarjousmuistiossa.

Lisätietoja vaihtotarjouksesta sekä vaihtotarjousmuistioita ja 
muita asiaan liittyviä asiakirjoja antaa informaatioagenttina 
toimiva Global Bondholder Services Corporation, puh. 
+1 866 488 500.

Lisätietoja:
Markus Rauramo, Senior Vice President, Group Treasurer, puh. 
+44 20 7016 3250
Peter Nordquist, Vice President, Funding, puh. +44 20 7016 3266


www.storaenso.com
www.storaenso.com/debt 


STORA ENSO OYJ


p.p.	Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa