Stora Enson vuoden 2003 toisen neljännek

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 7.7.2003 klo 13.00

Stora Enson vuoden 2003 toisen neljänneksen liikevoitto 
ensimmäistä neljännestä alempi

Stora Enson vuoden 2003 toisen neljänneksen liikevoiton 
arvioidaan olevan noin puolet vuoden 2003 ensimmäisen 
neljänneksen tasosta. Lähinnä rahoitusinstrumenttien 
arvostukseen liittyvien alentuneiden rahoituskustannusten vuoksi 
toisen neljänneksen osakekohtainen tulos on kuitenkin vain noin 
kolmanneksen pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Yhtiö 
julkistaa toisen neljänneksen tuloksensa 24.7.2003.

Liikevoiton aleneminen johtuu pääasiassa seuraavista syistä:
-	Euroopassa jatkuneet heikot suhdanteet ovat 
	kasvattaneet konsernin Euroopan ulkopuolelle 
	suuntautunutta voittomarginaaliltaan pienempää vientiä, 
	Yhdysvaltain dollarin arvon alenemisen suorista ja 
	epäsuorista vaikutuksista sekä tiettyjen paperilaatujen 
	jatkuvasta ylikapasiteetista;
-	Yhtiön Pohjois-Amerikan liiketoimintojen huonontuneesta 
	taloudellisesta tuloksesta. Tämä on seurausta 
	korkeammista energiankustannuksista, pienentyneistä 
	tuotantomääristä sekä alhaisista hinnoista, joiden 
	korotukset ovat vain osittain onnistuneet;
-	Vuotuisiin juhannusseisokkeihin liittyvistä 
	kustannuksista yhtiön pohjoismaisilla tehtailla, 
	erityisesti Suomessa.

Stora Enson toisen vuosineljänneksen tulos julkistetaan 
torstaina 24.7.2003 kello 13.00. Yhtiö antaa tuolloin 
lisäkommentteja ja yksityiskohtaisempia tietoja vuoden 2003 
toisen neljänneksen tuloskehityksestä sekä tulevaisuuden 
näkymistä. 

Lisätietoja:
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja lakiasiat, 
puh. +44 20 7016 3115
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242
Scott Deitz, johtaja, sijoittajasuhteet, Stora Enso North 
America, puh. +1 715 422 1521
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, puh. +44 7799 348 197

www.storaenso.com

STORA ENSO OYJp.p.   Jussi Siitonen          Minna Taukojärvi
	

Tilaa