Stora Enson vuoden 2003 viimeisen neljän

STORA ENSO OYJ  Pörssitiedote 20.1.2004 klo 14.30

Stora Enson vuoden 2003 viimeisen neljänneksen liikevoitto 
kolmatta neljännestä alempi

Stora Enso Oyj:n vuoden 2003 viimeisen neljänneksen liikevoiton 
arvioidaan olevan lähes puolet pienempi kuin kolmannella 
neljänneksellä. Liikevoiton aleneminen johtuu pääasiassa 
seuraavista syistä:
-	kasvaneista heikommin kannattavista toimituksista Euroopan 
	ulkopuolelle
-	dollarin arvon laskusta
-	lomaseisokkeihin liittyvistä kustannuksista konsernin 
	pohjoismaisilla tehtailla, etenkin Suomessa
-	Paperiliiton lakosta joulukuussa
-	tulokseen sisältyvistä irtisanomiskustannuksista
-	investointien käynnistymisen myöhästymisestä.

Vuoden 2003 viimeisen neljänneksen kertaluonteiset erät
Stora Enson vuoden 2003 viimeisen neljänneksen kertaluonteiset 
erät olivat -68,5 milj. euroa. Summa sisältää Kanadan Ontariossa 
sijaitsevan metsäomaisuuden myynnistä aiheutuvan oletetun 16,4 
milj. Yhdysvaltain dollarin (14,5 milj. euron) tappion sekä 61,1 
milj. Yhdysvaltain dollarin (54,0 milj. euron) varauksen, joka 
liittyy konsernin yhdysvaltalaisen cross-border-leasing-
sopimuksen lakkauttamisesta aiheutuvaan oletettuun tappioon. 
Cross-border-leasingin varaus kirjataan muihin rahoituseriin.

Cross-border-leasing-sopimukset Yhdysvalloissa
Stora Enso suunnittelee lakkauttavansa rahoitusleasing-
järjestelynsä, joka Stora Enso North Americalla on 
brittiläisissä pankeissa. Leasingsopimukset tehtiin vuonna 1996 
ja ne raukeavat vuonna 2011. Ison-Britannian verolakien 
muuttuneen tulkitsemiskäytännön vuoksi sopimusten irtisanominen on 
katsottu aiheelliseksi. Rahoitusleasing-järjestelyihin kuuluu 
paperikone 16 Wisconsin Rapidsissa sekä paperikone 26 Bironissa.

Leasingjärjestelyt sanotaan irti vuoden 2004 ensimmäisellä 
neljänneksellä. Irtisanomisen yhteydessä niihin liittyvät 560 
milj. Yhdysvaltain dollarin (443,6 milj. euron) sidotut 
kassavarat käytetään jäljellä olevien leasingvelvoitteiden 
täyttämiseen. Vuoden 2003 viimeisen neljänneksen muihin 
rahoituskuluihin kirjataan 61,1 milj. dollarin (54,0 milj. 
euron) erä ennen veroja kattamaan lisäkulut, jotka aiheutuvat 
sopimuksen ennenaikaisesta purkamisesta. Vaikutus verojen 
jälkeen on 36,7 milj. dollaria (32,4 milj. euroa).

Tässä tiedotteessa käytetyt EUR/USD-vaihtokurssit ovat 1,1320 
(keskikurssi) ja 1,2630 (päätöskurssi).

Lisätietoja Stora Enson tuloksesta ja tulevaisuuden näkymistä on 
saatavilla keskiviikkona 4. helmikuuta klo 13.00, kun yhtiö 
julkaisee viimeisen neljänneksen ja koko vuoden 2003 tuloksen.

Lisätietoja:
Esko Mäkeläinen, johtaja, rahoitus, taloushallinto ja 
lakiasiat, puh. +44 20 7016 3115
Kari Vainio, johtaja, konserniviestintä, 
puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, johtaja, sijoittajasuhteet, 
puh. +44 20 7016 3146
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242

www.storaenso.com
	

STORA ENSO OYJp.p. Jussi Siitonen		Jukka MarttilaTilaa