Stora Enson vuoden 2017 vuosikertomus julkaistu

Report this content

STORA ENSO OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 27.2.2018 klo 9.30

Stora Enson vuoden 2017 vuosikertomus on julkaistu osoitteessa annualreport.storaenso.com/2017. Vuosikertomus koostuu neljästä erillisestä julkaisusta: Progress Book, Sustainability Report, Financial Report ja Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Progress Book esittelee Stora Enson strategian, kuinka yhtiö luo arvoa ja kuinka sen muutosmatka edistyy. Englanninkielinen Sustainability Report kattaa tiedot Stora Enson toiminnan sosiaalisesta, taloudellisesta ja ympäristövastuusta.

Englanninkielinen Financial Report sisältää toimintakertomuksen ja konsernitilinpäätöksen liitetietoineen, kuvauksen Stora Ensosta pääomamarkkinoilla sekä tiedot Stora Enson verojalanjäljestä. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista sisältyy hallituksen toimintakertomukseen. Virallinen suomenkielinen tilinpäätös ja toimintakertomus on tämän tiedotteen liitteenä ja ladattavissa yhtiön verkkosivuilta.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältää Stora Enson konsernihallinnoinnin periaatteet, käytännöt ja toimenpiteet sekä selvityksen palkitsemisesta vuonna 2017.


Lisätietoja:
Hanne Karrinaho, talousviestintäjohtaja, puh. 02046 21446

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 763 8767

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Hanne Karrinaho
talousviestintäjohtaja
puh. 02046 21446

Sijoittajatiedustelut:
Ulla Paajanen-Sainio
sijoittajasuhdejohtaja
puh. 040 763 8767