Stora Ensosta ainoa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja Latinalaisessa Amerikassa Konserni os

STORA ENSO OYJ Pörssitiedote 22.8.2006 klo 12.00

Stora Ensosta ainoa päällystetyn aikakauslehtipaperin tuottaja 
Latinalaisessa Amerikassa 
Konserni ostaa tuotantoyksiköitä International Paperilta Brasiliasta

Stora Enso on päässyt sopimukseen Vinson Indústria de Papel 
Arapoti Ltda.:n ja Vinson Empreendimentos Agricolas Ltda.:n koko 
osakekannan ostamisesta International Paperilta Brasiliasta. 
Kauppaan kuuluu 205 000 tonnia päällystettyä 
aikakauslehtipaperia vuodessa valmistava paperitehdas, 150 000 
kuutiometriä sahatavaraa vuodessa tuottava saha sekä noin 50 000 
hehtaaria maata, josta noin 30 000 hehtaaria on tuottavia 
puuviljelmiä. (Nämä yritykset, Indústria de Papel Arapoti Ltda. 
ja Inpacel Agroflorestal Ltda., olivat aikaisemmin osa 
International Paperin tytäryritystä Inpacelia.)

Ostettavien yksiköiden markkina-arvon arvioidaan olevan 415 
milj. Yhdysvaltain dollaria (324 milj. euroa), josta noin puolet 
muodostuu paperiliiketoiminnasta ja se sisältää 10–15 milj. 
Yhdysvaltain dollarin arvoisen verohyvityksen. Loput markkina-
arvosta muodostuu sahaustoiminnasta ja puuviljelmistä. Tämän 
mukaisesti kustannukset paperitonnia kohden ovat noin 1 100 
Yhdysvaltain dollaria (860 euroa). Kauppa saataneen päätökseen 
vuoden 2006 kolmannella neljänneksellä, mikäli tavanomaiset 
kaupan ehdot täyttyvät.

Päällystetyn aikakauslehtipaperin Brasilian toimintojen osto 
International Paperilta tukee Stora Enson strategiaa uusilla 
kasvavilla markkinoilla. “Yritysoston strategisena tavoitteena 
on toimintamme vahvistaminen Latinalaisessa Amerikassa 
aloittamalla paperintuotanto Brasiliassa. Se luo vahvan perustan 
painopaperiliiketoiminnallemme Latinalaisessa Amerikassa ja 
laajentaa sitä edelleen uusille markkina-alueille. Tämän 
yritysoston myötä Stora Ensosta tulee ainoa päällystetyn 
aikakauslehtipaperin tuottaja Latinalaisessa Amerikassa”, sanoo 
toimitusjohtaja Jukka Härmälä. 

Ostettavat tuotantoyksiköt sijaitsevat Arapotissa, Paranán 
osavaltiossa, lähellä tärkeimpiä markkina-alueita. Vuonna 2005 
yksiköiden liikevaihto oli 228 milj. Yhdysvaltain dollaria (178 
milj. euroa), josta 76 % muodostui päällystetyn 
aikakauslehtipaperin myynnistä, 15 % puuviljelmistä ja 9 % 
puutuotteista. Vuonna 2005 liikevoitto ennen poistoja (EBITDA) 
oli 55 milj. Yhdysvaltain dollaria (43 milj. euroa) ja 
liikevoitto (EBIT) 39 milj. Yhdysvaltain dollaria (31 milj. 
euroa). Ostettavissa yksiköissä on 711 työntekijää. 

Kevyttä päällystettyä aikakauslehtipaperia (LWC) tuottava linja, 
jonka vuotuinen kapasiteetti on 205 000 tonnia, sisältää täysin 
integroidun kuumahierrelinjan (TMP). Paperikone ja 
kuumahierrelinja on rakennettu vuonna 1992 ja paperikonetta on 
uudistettu vuonna 1999. Tehdasalue tarjoaa mahdollisuuksia myös 
tuotannon laajentamiseen tulevaisuudessa. 

Saha aloitti toimintansa syksyllä 2004. Sen vuotuinen 
sahauskapasiteetti on 150 000 kuutiometriä. Ostettavat yksiköt 
omistavat noin 50 000 hehtaaria maata, josta 25 000 hehtaaria on 
istutettua mäntymetsää ja 5 000 hehtaaria eukalyptusviljelmiä. 
Yksiköiden puunhankintakapasiteetti ylittää niiden oman tarpeen.

Paperitehtaasta tulee osa Stora Enson painopaperitulosryhmää ja 
se on myös yritysoston tärkein osa. Saha ja puuviljelmät 
liitetään Stora Enson puutuotteet ja kuituhuolto -tulosryhmään. 
Vaihtoehtoja sahan ja puuviljelmien kehittämiseksi arvioidaan 
parhaillaan. Stora Enson Latinalaisen Amerikan toiminnot tulevat 
tukemaan uusia yksiköitä hallinnossa ja myynnissä.

Taloudelliset vaikutukset Stora Ensoon
Vinson-yksiköiden ostolla ja Celbin sellutehtaan myynnillä 
arvioidaan olevan seuraavat nettovaikutukset Stora Ensoon: Stora 
Enson velkojen arvioidaan pienentyvän 100 milj. euroa ja 
velkaantumisasteen laskevan 0,65:sta (kesäkuun loppu 2006) 
0,63:een. Yritysosto kasvattaa maltillisesti osakekohtaista 
tulosta ja osakekohtaista kassatulosta.

Stora Enso Latinalaisessa Amerikassa
Veracelin sellutehdas, joka on Stora Enson yhteisyritys, aloitti 
kestävän kehityksen mukaisen, edullisen ja korkealaatuisen 
eukalyptussellun tuotannon toukokuussa 2005. Tehtaan 
vuosittainen kapasiteetti on 900 000 tonnia, minkä lisäksi 
yhteisyrityksellä on 76 000 hehtaaria eukalyptusviljelmiä 
Brasiliassa. Yhteisyritys tutkii mahdollisuutta rakentaa uusi 
kuitulinja Veraceliin. Lisäksi Stora Enso on ostanut maata 
puuviljelmiä varten eteläisestä Brasiliasta ja Uruguaysta. 
Latinalaisen Amerikan toimintojen pääkonttori sijaitsee São 
Paulossa, minkä lisäksi konsernilla on myyntikonttorit Buenos 
Airesissa, Mexico Cityssa, Santiago de Chilessä ja São Paulossa. 
São Paulon myyntikonttori myy vuosittain noin 400 000 tonnia 
paperia ja kartonkia.

Lisätietoja:

Jukka Härmälä, toimitusjohtaja, puh. 02046 21404
Hannu Ryöppönen, talousjohtaja, puh. 02046 21450 
Bernd Rettig, johtaja, painopaperit, puh. +49 2115 812 310
Nils Grafström, johtaja, Latinalaisen Amerikan liiketoiminnot 
+55 1181 759 283
Kari Vainio, viestintäjohtaja, puh. +44 7799 348 197
Keith B Russell, sijoittajasuhdejohtaja, puh. +44 7775 788 659

TIEDOTUSTILAISUUS Brasilian yrityskaupasta järjestetään tänään 
22.8.2006 klo 13.00 Marina Congress Centerissä, 
Katajanokanlaituri 7. Tilaisuuden isäntänä toimii 
toimitusjohtaja Jukka Härmälä. Tilaisuus pidetään englanniksi.

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Kartta Stora Enson toiminnoista Latinalaisessa Amerikassa ja 
kuvamateriaalia on saatavilla osoitteessa 
http://bmt.storaenso.com/storaensolink.jsp?imageid=20060822
Kopioi yllä oleva linkki selaimeesi. 

Aikaisempia Latinalaisen Amerikan toimintoja ja Celbin sellutehtaan 
myyntiä koskevia lehdistötiedotteita on saatavilla osoitteessa 
www.storaenso.com/press: 

-	8.8.2006: Stora Enso sai päätökseen Celbin sellutehtaan ja 
Advance Agron osakkeiden myynnin
-	8.6.2006: Stora Enso myy Celbin sellutehtaan Altrille
-	26.9.2005: Stora Enso ostaa maata Brasiliassa ja Uruguayssa
-	28.9.2005: Stora Enso tutkii mahdollisuutta rakentaa uusi 
kuitulinja Veraceliin
-	15.8.2005: Stora Enson Oulun tehtaille toimitettu ensimmäinen 
erä sellua Veracelista
-	8.5.2003: Stora Enso ja Aracruz rakentavat Veracelin 
sellutehtaan 


STORA ENSO OYJ


p.p.		Jussi Siitonen		Minna Taukojärvi

Tilaa