Varman omistusosuus Stora Ensosta noussut osakepääoman alennuksen seurauksena

STORA ENSO OYJ Pörssi-ilmoitus 31.3.2006 klo 14.15

Varman omistusosuus Stora Ensosta noussut osakepääoman 
alennuksen seurauksena

Stora Enso Oyj on saanut ilmoituksen 31.3.2006, että Keskinäisen 
työeläkevakuutusyhtiön Varman omistusosuus yhtiön äänimäärästä 
on noussut yli 5 prosentin 31.3.2006 Stora Enso Oyj:n 
osakepääoman alennuksen ja sitä seuranneen äänimäärän 
alentumisen vuoksi. 
	
Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 §:n mukaisesti Stora Enso Oyj 
ilmoittaa, että Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman 
omistus jakaantuu 31.3.2006 alkaen seuraavasti:

A-osakkeet	11 972 117 kpl
R-osakkeet	140 874 kpl
Äänet	12 112 991 kpl
Osuus osakemäärästä	1,54 %
Osuus äänistä	5,01 %

Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman osakkeiden osuus Stora 
Enso Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskettu 31.3.2006 
rekisteröidyn osakepääoman mukaan.Lisätietoja:
Ulla Paajanen-Sainio, johtaja, sijoittajasuhteet ja 
talousviestintä, puh. 02046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investorsSTORA ENSO OYJ


p.p. Jussi Siitonen	Jukka Marttila

Tilaa