Hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen valituksen koskien raakapuukauppoja vuosina 1998–2005

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 21.5.2018 klo 11.15

Helsingin hovioikeus antoi 21.5.2018 tuomion, jossa se hylkäsi Metsähallituksen valituksen ja pysytti voimassa Helsingin käräjäoikeuden 22.6.2016 antaman tuomion, jolla käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Lisäksi hovioikeus määräsi Metsähallituksen korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.

Metsähallituksen kanteen ja valituksen mukaan yhtiöt olivat aiheuttaneet Metsähallitukselle vahinkoa markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todetulla kilpailunrajoituksella maksamalla sille alihintaa raakapuukaupoissa vuosina 1998–2005.

Metsähallituksen hovioikeudessa täsmentämän vaatimuksen määrä oli yhteensä noin 125 miljoonaa euroa, josta noin 68 miljoonaa euroa perustui Metsähallituksen ja Stora Enson välisiin puukauppasopimuksiin.

Stora Enson näkemyksen mukaan hovioikeuden ratkaisu on oikea. Stora Enso kiistää aiheuttaneensa vahinkoa Metsähallitukselle.

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa