Käräjäoikeus hylkäsi kuntien kanteita koskien raakapuukauppoja vuosina 1997–2006

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 31.10 .2017 klo 13.00

Helsingin käräjäoikeus antoi tänään tuomiot, joissa se hylkäsi 32 kunnan Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan nostamat vahingonkorvauskanteet, jotka perustuivat markkinaoikeuden päätöksessä 3.12.2009 todettuun raakapuumarkkinoiden kilpailunrajoitukseen.

Kanteiden mukaan yhtiöt olivat aiheuttaneet kunnille vahinkoa markkinaoikeuden päätöksessä todetulla kilpailunrajoituksella. Kuntien mukaan yhtiöt olivat maksaneet niille alihintaa raakapuukaupoissa vuosina 1997–2006. Kuntien vaatimusten pääomamäärä oli yhteensä noin 5,9 miljoonaa euroa, josta noin 1,6 miljoonaa euroa perustui kuntien ja Stora Enson välisiin puukauppasopimuksiin.

Stora Enson näkemyksen mukaan käräjäoikeuden ratkaisu on oikea. Stora Enso kiistää aiheuttaneensa vahinkoa kunnille.


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa