Korkein oikeus ei myöntänyt Metsähallitukselle valituslupaa koskien raakapuukauppoja vuosina 1998–2005

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 29.1.2018 klo 9.30

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa kilpailunrajoituslain mukaista vahingonkorvausta koskevassa asiassa, jossa valitusluvan hakijana on Metsähallitus ja vastapuolina Stora Enso Oyj, UPM-Kymmene Oyj ja Metsäliitto Osuuskunta. Korkein oikeus antoi ratkaisunsa asiassa 29.1.2019. Helsingin hovioikeuden 21.5.2018 antama tuomio pysyy täten voimassa.

Helsingin hovioikeus antoi 21.5.2018 tuomion, jossa se hylkäsi Metsähallituksen valituksen ja pysytti voimassa Helsingin käräjäoikeuden 22.6.2016 antaman tuomion, jolla käräjäoikeus hylkäsi Metsähallituksen Stora Enso Oyj:tä, Metsäliitto Osuuskuntaa ja UPM-Kymmene Oyj:tä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen. Lisäksi hovioikeus määräsi Metsähallituksen korvaamaan yhtiöiden oikeudenkäyntikulut hovioikeudessa.


Lisätietoja:

Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja
Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Stora Enso is the global rethinker of the paper, biomaterials, wood products and packaging industry. We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. Stora Enso employs some 29000 people worldwide, and is a publicly traded company listed in Helsinki and Stockholm.

Tilaa