Stora Enso investoi Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyyn

Stora Enso investoi noin 14 miljoonaa euroa Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyjärjestelmän uusimiseen ja modernisointiin. Investoinnilla vähennetään päästöjä ilmaan ja hajuhaittoja Imatran tehtaiden lähiympäristössä.

Investoinnilla Imatran tehtaiden kahdesta hajukaasukattilasta vanhempi uusitaan ja uudempi modernisoidaan. Kattiloissa poltetaan sellutehtaalta syntyviä hajukaasuja. Samalla modernisoidaan myös järjestelmä, jonka avulla hajukaasut kerätään prosessilaitteista polttoon, sekä uusitaan hajukaasujen varapoltin.

”Investoinnin myötä Stora Enson Imatran tehtaiden hajukaasujen käsittelyvarmuus paranee entisestään ja häiriötilanteet vähenevät. Lisäksi Imatran tehtaiden typen oksidien ja rikkidioksidin päästöjen arvioidaan pienenevän noin 10 prosentilla”, sanoo Teemu Klemetti, Stora Enson Imatran tehtaiden ympäristöpäällikkö.

Uuden hajukaasukattilan rakennustyöt alkavat vuoden 2016 lopussa ja käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2017. Kokonaisuudessaan investointi valmistuu syksyllä 2018.

Stora Enson Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta, jotka työllistävät yhteensä noin 1 000 henkeä. Tehtaiden kapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Stora Enson Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja.


Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, p. 040 544 3491
Teemu Klemetti, ympäristöpäällikkö, Stora Enson Imatran tehtaat, p. 040 537 0448

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 26 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli 10,0 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
p. 040 544 3491


Teemu Klemetti
ympäristöpäällikkö, Stora Enson Imatran tehtaat
p. 040 537 0448

Yrityksestä

Stora Enso is the global rethinker of the paper, biomaterials, wood products and packaging industry. We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. Stora Enso employs some 29000 people worldwide, and is a publicly traded company listed in Helsinki and Stockholm.

Tilaa