Stora Enso ja FSC® solmivat strategisen kumppanuuden

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 20.12.2018 klo 9.00 

Stora Enso ja Forest Stewardship Council® (FSC) ovat allekirjoittaneet kansainvälisen kumppanuussopimuksen. Sopimus aloittaa pitkäaikaisen strategisen yhteistyön kestävän metsänhoidon kehittämiseksi ja edistämiseksi.

Stora Enso ja FSC ovat tänään julkistaneet uuden kumppanuussopimuksen, jonka tavoitteena on edistää FSC-sertifiointia erityisesti pienten ja keskisuurten yksityisten metsänomistajien keskuudessa Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Euroopassa. Tavoitteena on kasvattaa FSC-sertifioidun puun tarjontaa. Yhteistyön seurauksena FSC-sertifioinnin saavutettavuus, käytännön toteutus ja tunnetuksi tekeminen helpottuvat Stora Enson koko arvoketjussa. Sopimus allekirjoitettiin 17. joulukuuta, ja se kattaa kolmen vuoden ajanjakson tammikuusta 2019 alkaen. Ensimmäisenä vuotena keskitytään Pohjoismaihin.

”Teemme aktiivisesti töitä sidosryhmiemme kanssa kestävän metsänhoidon edistämiseksi”, kertoo Stora Enson yritysvastuujohtaja Noel Morrin. ”Asiakaskeskeisenä uusiutuvien materiaalien yhtiönä Stora Enso haluaa myös vastata asiakkaidensa FSC-sertifioitujen tuotteiden kysyntään.”

Stora Enso on ollut FSC:n jäsen vuodesta 1999, minkä ansiosta sillä on kokemusta työskentelystä FSC:n kanssa vastuullisen metsänhoidon edistämiseksi. Uusi strateginen kumppanuus suuntaa kehitystyötä FSC:n käytännön toimeenpanoon niissä maissa, joissa molemmat toimivat aktiivisesti. Kumppanuudella pyritään kehittämään ja edistämään metsäsertifiointia, joka on yksi tärkeimpiä keinoja parantaa metsien hyvinvointia, ja tarjoamaan samalla raaka-ainetta yrityksille, jotka haluavat käyttää FSC-sertifioitua puuta.

”Jotta yhteinen päämäärämme toteutuu, meidän täytyy löytää ratkaisuja, joilla edistämme pienten ja keskisuurten metsänomistajien FSC-sertifiointia. Sertifiointi helpottaa metsänomistajien pääsyä vastuullisille markkinoille. Yhdessä Stora Enson kanssa voimme lisätä vuorovaikutustamme ja tukeamme entistä laajemmalle joukolle hyvin erilaisia yksityisiä metsänomistajia auttamalla näitä soveltamaan FSC-sertifiointia asianmukaisesti omiin metsiinsä”, sanoo FSC:n pääjohtaja Kim Carstensen.

Stora Enso edistää aktiivisesti kaikkia tärkeimpiä metsäsertifiointijärjestelmiä ja on sitoutunut puun ja kuidun hankintaan ainoastaan vastuullisesti hoidetuista metsistä ja puuviljelmistä. Vuonna 2017 Stora Enson tehtaat hankkivat yhteensä 37,5 miljoonaa kuutiometriä puuta, josta merkittävä osuus tuli yksityisiltä metsänomistajilta.

Stora Enson viestinnän FSC®-tuotemerkin lisenssinumero on FSC-N001919.

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458 

Anniina Kostilainen
Pääsihteeri
FSC Suomi
Puh. 044 5840 164 

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2017 liikevaihtomme oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

FSC eli Forest Stewardship Council (Hyvän metsänhoidon neuvosto) on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC perustettiin vuonna 1994. FSC-sertifioitua metsämaata on yhteensä noin 200 miljoonaa hehtaaria yli 80 maassa. FSC:n keskustoimisto sijaitsee Bonnissa, Saksassa. https://ic.fsc.org

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458 

Anniina Kostilainen
Pääsihteeri
FSC Suomi
Puh. 044 5840 164 

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa