Stora Enso ja Volvo yhdistävät voimansa hiilidioksidipäästöjen pienentämiseksi

Stora Enson Langerbruggen tehdas Belgiassa auttaa Volvo Car Gentiä pienentämään hiilidioksidipäästöjään yli 40 % jätteestä saadulla energialla. Määrä vastaa 15 000 tonnia hiilidioksidipäästöjä vuodessa tai 5 000 kotitalouden lämmittämistä.

Stora Enson Langerbruggen tehdas ja kansainvälinen autoyritys Volvo Car Group ovat yhdistäneet voimansa vähentääkseen Volvon Belgian-tehtaan hiilipäästöjä suoran lämmitysyhteyden avulla.

Langerbruggen tehdas sijaitsee Gentissä, Belgiassa lähellä Volvon Volvo Car Gent -tehdasta. Stora Enso asentaa vuoden 2015 aikana maanalaisen kuumavesiputken, jolla 125-asteista vettä siirretään autotehtaalle. Vesi käytetään lämmittämään Volvon rakennuksia ja maalausverstaita. Veden jakelu alkaa syksyllä 2016.                                           

Stora Enson haluaa toimia ihmisten ja planeetan hyväksi. Yhteisprojekti Volvon kanssa on yksi lisäaskel tällä matkalla. Projektin ansiosta Volvo Car Gentin lämmittämisestä aiheutuneet fossiiliset päästöt vähenevät merkittävästi. Hiilidioksidipäästöt vähenevät 15 000 tonnilla vuodessa, mikä tarkoittaa tehtaan kokonaishiilidioksidipäästöjen vähenemistä yli 40 prosentilla.

”Maakaasun tai kivihiilen sijaan käytämme jätettä tuottamaan uusiutuvaa energiaa”, sanoo Stora Enson tehtaanjohtaja Chris De Hollander. ”Voimalaitoksenne tuottavat yhdistettyä lämpöä ja voimaa. Tällä hetkellä tuotamme näin kaiken tehtaalla tarvitsemamme höyryn ja yli 70 % tehtaamme tarvitsemasta sähköstä. Sähkön hinnan noustessa jatkuvasti tämä on suuri kilpailuetu. Ja nyt voimme jakaa vihreää lämpöä myös Volvolle.”

Tehdas on investoinut bioenergiaan viime vuosina. Sillä on erittäin tehokas polttokattila, jossa voidaan käyttää erilaisia polttoaineita uusiutuvan energian tuottamiseksi, kuten jätepuuta rakennustyömailta sekä muuta yhdyskuntajätettä, joka muutoin päätyisi kaatopaikalle.

Projektin on mahdollistanut Belgian myöntämä ekologisuuden lisäämiseksi tarkoitettu 2 milj. euron valtionapu.

Paperia urbaanista metsästä
Stora Enson Langerbruggen tehtaan liiketoimintamalli pohjautuu täysin jätteen kierrätykseen. Tehdas valmistaa ensilaatuisia paperituotteita kierrätyspaperista, joka kerätään 300 kilometrin säteeltä tehtaasta. Sen sisällä asuu noin 80 miljoonaa ihmistä ja 70 prosenttia Euroopan ostovoimasta. Saman ympyrän sisälle mahtuvat Euroopan suurimmat kaupungit Pariisi, Lontoo, Amsterdam ja Bryssel sekä Ruhrin alue Saksassa ja Alankomaat.

”Me puhumme täällä urbaanista metsästä. Saamme kaiken tarvitsemamme kuidun keräämällä jätepaperia kotitalouksilta. Meidän ei tarvitse käyttää puuta”, Chris de Hollander lisää. ”Tällainen raaka-aineen hankinta on kustannustehokasta ja kestävää, koska myös kuljetusmatkat ovat lyhyet.”

Stora Enson Langerbruggen tehdas
Stora Enson Langerbruggen tehdas Gentissä, Belgiassa, valmistaa sataprosenttisesti kierrätyspaperista 550 000 tonnia sanomalehtipaperia ja päällystämätöntä aikakauslehtipaperia vuodessa.

Tuotteet
Sanomalehtipaperi ja päällystämätön aikakauslehtipaperi

Raaka-aine
700 000 tonnia kierrätyspaperia

Voimalaitos
55 MWth boimassaa käyttävä CHP-voimalaitos
125 MWth eri polttoaineita käyttävä CHP-voimalaitos

Paperikoneet
PK3: leveys 6 m, maksiminopeus 1 200 m/min
PK4: leveys 10,4 m, maksiminopeus 2 000 m/min

Työllistää
380 henkilöä

Lisätietoja:
Chris de Hollander, tehtaanjohtaja, Stora Enson Langerbruggen tehdas, puh. +32 9 257 74 00
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 1046 71668 

Kuva Chris de Hollanderista: http://bmt.storaenso.com/?cart=863-jhcaaljdgk&l=EN

Video Stora Enson Langerbruggen tehtaasta:
https://www.youtube.com/watch?v=XI8DFDAClHw

www.storaenso.com

Stora Enso on paperi-, biomateriaali-, puutuote- ja pakkausteollisuuden maailmanlaajuinen edelläkävijä – rethinker. Kyseenalaistamme toimintaamme ja ajatteluamme ja haemme jatkuvasti uutta tarjotaksemme asiakkaillemme innovatiivisia, uusiutuviin materiaaleihin perustuvia ratkaisuja. Stora Enson palveluksessa on maailmanlaajuisesti noin 29 000 ihmistä, ja sen liikevaihto vuonna 2013 oli 10,6 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:

Chris de Hollander
tehtaanjohtaja. Stora Enson Langerbruggen tehdas
puh. +32 9 257 74 00

Ulrika Lilja
viestintäjohtaja
puh. +46 1046 71668

Yrityksestä

Stora Enso is the global rethinker of the paper, biomaterials, wood products and packaging industry. We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. Stora Enso employs some 29000 people worldwide, and is a publicly traded company listed in Helsinki and Stockholm.

Tilaa