Stora Enso julkaisee raportin ihmisoikeusvaikutuksistaan yhteistyössä Danish Institute for Human Rights -ihmisoikeusinstituutin kanssa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 5.2.2015 klo 09.00 EET

Stora Enso on tänään julkaissut konserninlaajuisen ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin tulokset raportissa, jonka on koostanut tanskalainen ihmisoikeusinstituutti the Danish Institute for Human Rights (DIHR). Stora Enso on globaalisti yksi harvoista yrityksistä, joka julkaisee koko yhtiön laajuisen arvion ihmisoikeusvaikutuksistaan. Arvio kattaa kaikki tuotantoyksiköt, puunhankinnan, hankintaketjun hallinnan ja suhteet paikallisyhteisöihin.

Arvioinnissa tarkasteltiin 43 ihmisoikeuksiin liittyvää aihealuetta kattaen työoikeudet, vaikutukset paikallisiin yhteisöihin ja hallintasuhteet hankkijoihin ja liikekumppaneihin. Ihmisoikeusvaikutuksien arviointi suoritettiin vuoden 2014 aikana 93 yksikössä 22 eri maassa, ja se toteutettiin osana Stora Enson jatkuvaa yritysvastuuta koskevaa due diligence -menettelyä yhteistyössä DIHR:n kanssa. Arvioon sisällytettiin myös yhteisyritykset Veracel Brasiliassa, Montes del Plata Uruguayssa ja osakkuus- ja yhteisyritys Bulleh Shah Packaging Pakistanissa.

“Tämä oli meille uudenlainen ponnistus ja kiitämme kumppaneitamme, erityisesti Danish Institute for Human Rights -instituuttia avusta” sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Seuraavaksi käymme läpi arvioinnin tulokset ja suunnittelemme toimenpiteet yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Toimenpidesuunnitelmien aloittaminen vuoden 2015 aikana on meille etusijalla oleva asia. Raportti asettaa meille lähtötason. Sitoudumme kunnianhimoisiin mutta realistisiin tavoitteisiin, jotka perustuvat yksityiskohtaiseen analyysiin siitä, mitä on tehtävä jotta saamme aikaan todellisen muutoksen. Avoimuus lisää vastuullisuutta.”

”YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet edellyttävät yrityksiltä ymmärrystä siitä, kuinka ne voivat toiminnallaan aiheuttaa haitallisia ihmisoikeusvaikutuksia. Tämä ymmärrys on edellytys vastuullisuudelle”, sanoo Allan Lerberg Jørgensen, ihmisoikeuksista ja kehityskysymyksistä vastaava johtaja Danish Institute for Human Rights -instituutista. ”Tämän raportin myötä Stora Enso osoittaa olevansa edelläkävijä tällä matkalla. Hyvin harvat yritykset ovat ryhtyneet ihmisoikeusvaikutusten arviointiin samassa mittakaavassa.”

Raportin keskeisimmät löydökset konsernitasolla liittyvät puutteisiin Stora Enson yksiköiden alueella toimivien ulkopuolisten yritysten henkilöstön työolojen valvonnassa, henkilöstön monimuotoisuuden kehittämiseen, ylityökäytäntöihin ja aloituspalkkoihin joissain yksiköissä, tiukempiin henkilöstön yksityisyyden suojelua koskeviin prosesseihin ja ohjeisiin, työehtoneuvottelujen tukemiseen, työturvallisuuden parantamiseen joissain yksiköissä, palautekanavan ja epäkohtien korjaamisen parantamiseen, parempiin ympäristön ja sosiaalisten vaikutusten arviointia koskeviin ohjeistuksiin, turvallisuuspalveluja koskevien prosessien ja periaatteiden kehittämiseen, toimittajille ja alihankkijoille suunnattujen toimintaohjeiden toimeenpanon jatkamiseen, ja kaikkien ihmisoikeusvaikutusten huomiointiin hankintaketjujen vastuullisuuden varmentamisessa.

YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet neuvovat yrityksiä toimenpiteiden priorisoinnissa. Korjaavat toimenpiteet tulee asettaa ensin ihmisoikeusvaikutuksille, jotka ovat vakavia tai voivat olla peruuttamattomia jos toimenpiteet viivästyvät. Stora Enso noudattaa tätä lähestymistapaa ja asettaa toimenpidesuunnitelmat ensin vakaville ihmisoikeusvaikutuksille, peruuttamattomille vaikutuksille ja mahdollisille lakia tai Stora Enson omia periaatteita rikkoville poikkeamille vuoden 2015 toisen neljänneksen aikana.

Maissa, joissa Stora Enso oli havainnut toiminnallaan olevan mahdollisesti merkittäviä ihmisoikeusvaikutuksia, yhtiö teki ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa, jotka myös vierailivat yksiköissä. Itsenäinen, voittoa tavoittelematon järjestö Fair Working Conditions vieraili kolmessatoista Stora Enson yksikössä Kiinassa, Venäjällä, Virossa, Latviassa ja Puolassa. Kiinan Guangxissa Stora Enso työskenteli DIHR:n kanssa. Pakistanissa ulkopuolinen ihmisoikeuskonsultti tuki arvioinnin teossa. Laosin koeviljelmillä Stora Enso teki yhteistyötä Business for Social Responsibility (BSR) -organisaation kanssa.

Lataa raportti kokonaisuudessan: http://assets.storaenso.com/se/com/DownloadCenterDocuments/0502HRA_2015_DIHR_REPORT.pdf

Lisätietoja:
Terhi Koipijärvi, vt. yritysvastuujohtaja, puh. 050 598 9958
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 1046 71668


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteemme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia tuotteita ja palveluja, jotka perustuvat puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin. Työllistämme noin 27 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 10,2 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsingissä (STEAV, STERV) ja Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään Yhdysvalloissa kauppaa OTC-listalla International OTCQX:ssa.

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Terhi Koipijärvi, vt. yritysvastuujohtaja, puh. 050 598 9958
Ulrika Lilja, viestintäjohtaja, puh. +46 1046 71668

Yrityksestä

Stora Enso is the global rethinker of the paper, biomaterials, wood products and packaging industry. We always rethink the old and expand to the new to offer our customers innovative solutions based on renewable materials. Stora Enso employs some 29000 people worldwide, and is a publicly traded company listed in Helsinki and Stockholm.

Tilaa