Stora Enso paras uudessa yritysten monimuotoisuusvertailussa

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 4.3.2019 klo 15.15

Stora Enso keräsi korkeimmat pisteet ensimmäisen kerran julkaistussa FINDIX-selvityksessä. Selvityksessä tutkittiin 89 suomalaisen yrityksen monimuotoisuutta viiden eri muuttujan kautta. Nämä ovat johtoryhmien ja hallitusten sukupuolijakaumat, ikäjakaumat, kansainväliset taustat, koulutustaustat ja toimialakohtaiset ammattitaustat. Muuttujat perustuvat arvopaperimarkkinayhdistyksen hallinnointikoodiin, jossa ne nostetaan esille monimuotoisuutta edistävinä tekijöinä.

”Stora Ensossa uskomme, että monimuotoisuus vahvistaa kilpailukykyämme ja haluamme heijastaa yhteisöjä, joissa toimimme. Monimuotoisuus mahdollistaa erilaisten näkemyksien tarkastelun ja haastaa ajattelutapoja johtaen parempaan päätöksentekoon”, sanoo Karl-Henrik Sundström, Stora Enson toimitusjohtaja.

”Jotta voimme hyödyntää monimuotoisuutta työryhmissämme, tarvitsemme syrjimättömän työympäristön, joka kunnioittaa ja arvostaa yksilöllisiä eroja. Esimerkiksi monimuotoisuus taidoissa, kokemuksissa, sukupuolessa, iässä, kulttuuritaustassa ja persoonallisuudessa ovat tärkeitä pyrkiessämme koko yhtiössä monimuotoisuuteen.”

Stora Enson hallituksen ja johtoryhmän monimuotoisuudesta voi lukea tarkemmin hiljattain julkaistusta Selvityksestä hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä. Monimuotoisuustyöstä laajemmin voi lukea tarkemmin yhtiön englanninkielisestä vastuullisuusraportista Sustainability 2018. Molemmat raportit on julkaistu yhtiön verkkosivuilla.

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa