Stora Enso ryhtyy strategiseen yhteistyöhön Ruotsin maatalousyliopiston kanssa

STORA ENSO OYJ:N LEHDISTÖTIEDOTE 28.5.2018 klo 9.00

Stora Enso on allekirjoittanut strategisen kumppanuussopimuksen Ruotsin maatalousyliopiston SLU:n kanssa. Sopimuksen myötä Stora Enso ja SLU ryhtyvät pitkäkestoiseen yhteistyöhön tutkimuksen ja kehityksen, koulutuksen, osaamisen sekä innovaatioiden vahvistamiseksi metsänhoidon ja biopohjaisten materiaalien aloilla.

Yhteistyön päätarkoituksena on käynnistää yhdessä tutkimushankkeita kestävään metsänhoitoon ja puupohjaisiin biomateriaaleihin liittyvän uudenlaisen osaaminen kehittämiseksi. Erityisiä kohdealueita ovat biopohjaiset materiaalit, metsien ja ekosysteemin hoito, metsäteknologia sekä kasvin- ja puuntuotanto. Lisäksi yhteistyöllä pyritään vahvistamaan Stora Enson ja SLU:n henkilöstön osaamista.

”Yhteistyö SLU:n kaltaisten johtavien oppilaitosten kanssa on keskeinen osa Stora Enson strategiaa, ja se mahdollistaa jatkuvan muutosmatkamme kohti uusiutuvien materiaalien yhtiötä,” sanoo Stora Enson toimitusjohtaja Karl-Henrik Sundström. ”Visionamme on korvata fossiilipohjaiset materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puupohjaisia tuotteita. Tekemällä yhteistyötä yhden maailman johtavan metsätieteellisen yliopiston kanssa pystymme nopeuttamaan tätä kehitystä ja samalla vahvistamaan läsnäoloamme alamme koulutettujen lahjakkuuksien keskuudessa.”

”Olemme innoissamme voidessamme toimia yhden maailman johtavan metsäteollisuusyhtiön kumppanina”, sanoo SLU:n vararehtori Peter Högberg. ”Stora Enson tavoite olla vaikutusvaltainen tekijä biotaloudessa sopii SLU:n pyrkimykseen avata uusia uria biopohjaisten teknologioiden alalla. Tämän sopimuksen myötä voimme yhdessä vahvistaa akateemisen maailman ja liike-elämän välistä linkkiä kohti yhteistä päämääräämme, uusiutuvien materiaalien tulevaisuutta.”

Stora Ensolla ja SLU:lla on tavoitteena saavuttaa aktiivinen yhteisten hankkeiden valikoima sopimuksen puitteissa. Kumpikin osapuoli nimittää edustajat ohjausryhmään, joka vastaa yhteistyön kehittämisestä ja johtamisesta.

Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden johtava maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan fossiilisista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Stora Ensolla on noin 26 000 työntekijää yli 30 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 10 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Tukholmassa (STE A, STE R). Lisäksi nämä osakkeet myydään Yhdysvalloissa ADR-osakkeina (SEOAY). storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa