Stora Enso saattoi päätökseen yt-neuvottelut Kvarnsvedenin paperitehtaalla

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 13.9.2017 klo 9.00

Stora Enso ilmoitti helmikuussa, että Ruotsissa Kvarnsvedenin tehtaalla paperikone 8:n (PK8) pysyvä sulkeminen ja siihen liittyvä tehtaan uudelleenorganisointi vaikuttaisivat enintään 140 tehtaan työntekijään. PK8 suljettiin pysyvästi kesäkuussa ja yhteistoimintaneuvottelut tehtaan työntekijöiden kanssa on nyt saatu päätökseen.

Neuvotteluissa uudelleenorganisoinnin ja PK8:n sulkemisen vaikutuksia lievennettiin yksilöllisin ratkaisuin, kuten varhaiseläkkeelle siirtymisillä. Uudelleenorganisointi ja paperikoneen sulkeminen vaikuttavat yhteensä 122 henkilöön.

Stora Enso on vakuuttunut siitä, että toteutettujen toimenpiteiden avulla on mahdollista parantaa Kvarnsvedenin tehtaan kilpailukykyä tulevaisuudessa.

Tuotanto Kvarnsvedenin tehtaalla jatkuu kahdella linjalla, erikoissanomalehtipaperikoneella PK10 ja SC-paperikoneella PK12.

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen, Paper-divisioonan viestintäjohtaja, puh. 040 544 3491

Stora Enso on johtava maailmanlaajuinen uusiutuvien pakkaus-, biomateriaali-, puu- ja paperiratkaisujen tuottaja. Tavoitteenamme on korvata fossiilipohjaiset materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Liisa Nyyssönen
Paper-divisioonan viestintäjohtaja
puh. 040 544 3491

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa