Stora Enson Imatran tehtaiden yt-neuvottelut päätökseen

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 17.4.2019 klo 13.30

Yhteistoimintaneuvottelut Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6:n sulkemisesta osana yhtiön kannattavuuden turvaamisohjelmaa päättyivät 15.4.2019. Valtaosa henkilöstövaikutuksista pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Stora Enson Imatran tehtaiden paperikone 6 suljetaan vuoden 2019 loppuun mennessä. Uudelleenjärjestelemällä töitä paperikone 6:n tuotantoa tukevilla osastoilla henkilöstövähennykset pystytään alentamaan aiemmin ilmoitetusta enimmillään 80:sta niin, että työt päättyvät 55 henkilöltä Imatran tehtailla. Henkilöstövaikutuksista valtaosa pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Työsuhteet päättyvät pääsääntöisesti vuoden vaihteeseen mennessä.

”Sulkemispäätökset ovat aina vaikeita, mutta on huojentavaa, että henkilöstövaikutuksista valtaosa pystytään hoitamaan eläkejärjestelyin. Vaikka nyt on kyse yhden pienen paperikoneen sulkemisesta, yt-neuvottelut käytiin koko tehtaan tasolla, mikä mahdollisti tämän lopputuloksen”, sanoo tehtaanjohtaja Mikko Nieminen.

Stora Enso tukee tuotannollisista ja taloudellista syistä irtisanottavia henkilöitä laajoin tukitoimin, joihin sisältyy muun muassa mahdollisuus yksilölliseen uudelleensijoittumisvalmennukseen. Tiivistä yhteistyötä tehdään myös paikallisten työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa uusien työpaikkojen löytämiseksi.

Imatran tehtaiden toimenpiteet ovat osa Stora Enso Oyj:n 1.2.2019 vuosikatsauksen yhteydessä tiedottamaa kannattavuuden turvaamisohjelmaa, jolla tähdätään 120 milj. euron vuotuisiin kustannussäästöihin.

Yhteistoimintalain mukainen neuvotteluesitys annettiin kaikille henkilöstöryhmille 1.2.2019 ja neuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa käynnistettiin 7.2.2019.

Stora Enson Imatran tehtaat
Stora Enson Imatran tehtaat on maailman suurin nestepakkauskartongin valmistaja. Tehtaat kuuluvat Stora Enson Consumer Board -divisioonaan. Imatran tehtaat muodostuvat kahdesta tehdasyksiköstä, Kaukopäästä ja Tainionkoskesta, jotka työllistävät yhteensä lähes 1 000 henkeä. Tehtaiden kapasiteetti on yli miljoona tonnia kartonkia ja paperia vuodessa. Imatran tehtailla valmistetaan nestepakkaus-, elintarvike- ja graafisia kartonkeja sekä erikoispapereita, itse valmistetusta sellusta ja kemihierteestä. Paperikone 6:n sulkemisen jälkeen Imatran tehtaille jää neljä kartonkikonetta ja yksi paperikone.


Lisätietoja:
Satu Härkönen, viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet, puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa