Stora Enson kunnossapitoyhtiö Efora Oy aloittaa yt-neuvottelut Oulun tehtaalla

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 28.8.2019 klo 13.30

Stora Enson kokonaan omistama tytäryhtiö Efora Oy aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Oulun paperitehtaalla työskentelevän henkilöstönsä kanssa. Efora vastaa Stora Enson Oulun tehtaan kunnossapidosta. Neuvottelut liittyvät Stora Enson toukokuussa ilmoittamaan päätökseen muuntaa Oulun paperitehdas pakkauskartonkitehtaaksi.

Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on koko Eforan Oulun tehtaalla työskentelevä henkilöstö, 127 henkilöä. Arvioitu henkilöstön vähennystarve on enintään 50 henkilöä. Yt-neuvotteluilla reagoidaan aiemmin ilmoitettuun Stora Enson päätökseen muuntaa Oulun paperitehdas pakkauskartonkitehtaaksi. Päätökset Eforan Oulun tulosyksikön henkilöstövaikutuksista tehdään sen jälkeen, kun yt-neuvottelut ovat päättyneet.

Stora Enso ilmoitti 28.5.2019 päätöksestä investoida noin 350 miljoonaa euroa Oulun paperitehtaan muuntamiseen pakkauskartonkitehtaaksi. Investointi sisältää paperikone 7 tuotantosuunnan muutoksen korkealaatuista ensikuitupohjaista aaltopahvin pintakartonkia (kraftlaineria) valmistavaksi koneeksi sekä paperikone 6:n ja arkittamon sulkemisen. Tuotanto muunnetulla koneella käynnistyy suunnitelman mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä.

Efora Oy huolehtii Stora Enson kunnossapidosta yhdeksällä paikkakunnalla Suomessa. Efora on Stora Enson täysin omistama tytäryhtiö, jolla on noin 900 työntekijää.

Aiemmat Oulun tehdasta koskevat tiedotteet:

        28.5.2019: Stora Enso muuntaa Oulun paperitehtaan pakkauskartonkitehtaaksi

        18.3.2019: Stora Enso aloittaa yt-neuvottelut Oulussa paperitehtaan mahdollisesta muuntamisesta pakkauskartonkitehtaaksi ja paperikoneen sulkemisesta

        28.6.2018: Stora Enso selvittää Oulun tehtaan kehittämismahdollisuuksia


Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja osana biotaloutta. Uskomme, että kaikki, mikä tänään valmistetaan uusiutumattomista materiaaleista, voidaan huomenna valmistaa puusta. Konsernin palveluksessa on noin 26 000 henkilöä yli 30 maassa. Vuonna 2018 liikevaihtomme oli 10,5 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Satu Härkönen
viestintäjohtaja, Suomen mediasuhteet
puh. 040 832 7458

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa