Stora Enson Veitsiluodon tehtaan investointi jätevesipäästöjen vähentämiseen valmistui

STORA ENSO OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 26.10.2017 klo 9.00

Stora Enson 13 miljoonan euron investointi Veitsiluodon sellutehtaan jätevesipäästöjen vähentämiseen ja kustannus- ja energiatehokkuuteen on valmistunut. Investoinnin avulla uudistettiin sellutehtaan ruskean massan pesuprosessia ja modernisoitiin happivalkaisua.

Stora Enson Veitsiluodon sellutehtaan muutoksien avulla kemikaalien ja energian kulutus vähenee sekä selluprosessissa että poistovesien käsittelyssä. Uudistuksien jälkeen sellutehtaan poistovesiin liukenevan puun määrä ja siitä johtuva kemiallinen hapenkulutus tehdasta ympäröivällä merialueella vähenevät. Investoinnilla on positiivinen vaikutus myös sellun laatuun.

”Uudistusten avulla Veitsiluodon sellutehtaan tuotanto on entistä tasaisempaa. Tuotannon sujuvuus helpottaa niin veteen kuin ilmaankin suuntautuvien ympäristövaikutusten hallintaa, sillä suurimmat ympäristöhaitat liittyvät aina häiriötilanteisiin”, sanoo Juha Mäkimattila, Stora Enson Veitsiluodon tehtaan johtaja.

Investointi liittyy EU-komission hyväksymiin parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa edellyttäviin BAT-vaatimuksiin.

Stora Enson Veitsiluodon tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 380 000 tonnia valkaistua koivu- ja havusellua, 790 000 tonnia tulostus-, kirjekuori-, kouluvihko- ja lomakepapereita sekä päällystettyä aikakauslehtipaperia ja 200 000 m3 mäntysahatavaraa. Veitsiluodon tehdas työllistää noin 590 henkilöä.

Lisätietoja:
Juha Mäkimattila, tehtaanjohtaja, Stora Enson Veitsiluodon tehdas, p. 040 740 3757

Stora Enso on pakkaus-, biomateriaali-, puutuote- ja paperiteollisuuden uusiutuvien tuotteiden maailmanlaajuinen toimittaja. Tavoitteenamme on korvata uusiutumattomat materiaalit innovoimalla ja kehittämällä uusia puuhun ja muihin uusiutuviin materiaaleihin perustuvia tuotteita ja palveluja. Työllistämme noin 25 000 henkilöä yli 35 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2016 oli 9,8 miljardia euroa. Stora Enson osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä (STEAV, STERV) ja Nasdaq Stockholm AB:ssa (STE A, STE R). Lisäksi Stora Enson ADR-todistuksilla (SEOAY) käydään kauppaa Yhdysvalloissa. storaenso.com

STORA ENSO OYJ

Lisätietoja:
Juha Mäkimattila
tehtaanjohtaja
Stora Enson Veitsiluodon tehdas
p. 040 740 3757

Yrityksestä

Part of the bioeconomy, Stora Enso is a leading global provider of renewable solutions in packaging, biomaterials, wooden constructions and paper. We believe that everything that is made from fossil-based materials today can be made from a tree tomorrow. Stora Enso has some 26 000 employees in over 30 countries. Our sales in 2018 were EUR 10.5 billion. Stora Enso shares are listed on Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) and Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). In addition, the shares are traded in the USA as ADRs (SEOAY). storaenso.com

Tilaa

Multimedia

Multimedia