Lehdistötiedote: Summa Equity Fund I myy Sorteran Nordic Capitalille

Report this content

Summa Equity on allekirjoittanut sopimuksen johtavan ympäristöpalveluyrityksen Sorteran myymisestä Nordic Capitalille.

Tukholma 8. maaliskuuta 2021. Summa Equity:n yritysoston jälkeen vuonna 2016, Sortera on kehittynyt Tukholmassa toimivasta yrityksestä, joka keskittyy rakennusjätteiden keräämiseen, Pohjoismaiden johtavaksi yritykseksi rakennus- ja rakennusalan jäännöstuotteiden keräyksessä, kierrätyksessä, käsittelyssä ja myynnissä.”Sorteran liikevaihto on kasvanut seitsenkertaisesti ja liiketulos viisinkertaisesti omistuksessamme laajentumalla uusille maantieteellisille markkinoille ja toteuttamalla kymmenen lisä yritysostoa. Sorteralla on nyt hyvät mahdollisuudet tulla Pohjois-Euroopan johtavaksi ympäristöpalvelujen tarjoajaksi infrastruktuuri-, rakennus- ja teollisuussektoreille”, sanoo Johannes Lien, Principal Summa Equity ja Sorteran hallituksen jäsen.

Sortera on Ruotsin 11. vastuullisin yritys Sustainable Brand Indexin mukaan. Asettamalla vastuullisuuden toimintansa ytimeen ja edistämällä merkittävästi kiertotaloutta, Sortera on kasvattanut EBITA: taan ja kokenut 15 prosentin vuotuisen orgaanisen kasvun nettotuloissaan vuosina 2018--2020. Pro forma -perusteisesti Sorteran kokonaistulot olivat vuonna 2020 1,4 miljardia kruunua. Viime vuonna Sortera palveli yli 11 000 asiakasta ja vähensi toiminnallaan CO2-päästöjä lähes 67 000 tonnin edestä ainoastaan Ruotsissa.

”Vuoden 2020 aikana vahvistimme edelleen markkina-asemaamme ja jatkoimme investointeja tulevaan kasvuun. Äskettäisen Suomessa tehdyn yritysostomme avulla olemme ottaneet ensimmäisen askeleen menestyksemme toistamiseen uusilla markkinoilla. Olen ylpeä saavutuksistamme ja odotan innolla matkan jatkamista yhdessä Nordic Capitalin kanssa ylläpitäen henkilöstömme, asiakkaidemme ja toimittajiemme parhaita etuja", kommentoi Sorteran toimitusjohtaja Sebastian Wessman.

"Olemme erittäin tyytyväisiä Summa Equity:n ensimmäisen ja erittäin onnistuneen täyden irtautumisen toteutumisesta. Sorteran kasvutarina osoittaa, että vastuullinen temaattinen lähestymistapamme, ja oleminen ensimmäisten pääomasijoitusyhtiöiden joukossa, jotka käyttävät YK: n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG) puitteina investointien arvioinnissa, on alamme tie eteenpäin. Sorteran valtavat mahdollisuudet jatkuvaan nopeaan kasvuun takaavat yhtiön erinomainen kilpailuasema yhdistettynä yhteiskunnan tarpeeseen keskittyä enemmän ympäristöön ja vastuullisuuteen sekä merkittävä markkinamahdollisuus Pohjois-Euroopassa ", kommentoi Hannah Gunvor Jacobsen, Investment Director Summa Equity ja Sorteran hallituksen jäsen.

Lightrock, LGT: n tukema vaikuttavuussijoittamisen edelläkävijä, ja Sorteran perustaja Conny Ryk, Ryk Groupin kautta, sijoittivat Sorteraan yhdessä Summa Equityn kanssa sijoituksen alussa. Lightrock myy osuutensa Nordic Capitalille. Ryk Group uudelleensijoittaa osuutensa ja pysyy sijoittajana yhtiössä.

Kauppa edellyttää tavanomaiset ​​viranomaishyväksynnät. Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2021 toisen neljänneksen aikana.

ABG Sundal Collier ja Carnegie ovat avustaneet Sorteraa myyntiprosessissa yhdessä PWC: n ja Mannheimer Swartlingin kanssa.

Osapuolet ovat sopineet, etteivät julkista kaupan taloudellisia yksityiskohtia.

Lisätietoja:

Sebastian Wessman, Sorteran toimitusjohtaja
+46 72886 95 97
Sebastian.Wessman@sortera.se

Johannes Lien, Principal Summa Equity
+46 72206 69 00
Johannes.Lien@summaequity.com

Hannah Gunvor Jacobsen, Investment Director ja Head of IR Summa Equity
+47 9364 19 60
Hannah.Jacobsen@summaequity.com

 

Tietoa Summa Equity:sta

Summa Equity on temaattinen sijoituspalveluyritys, jonka määrittelee tarkoitukseen perustuva tiimi, joka on tullut yhteen sijoittaakseen yrityksiin, jotka vastaavat joihinkin globaaleihin haasteisiimme.
Summa Equity keskittyy yrityksiin teollisuudenaloilla, joita megatrendit tukevat kolmella teemalla: Resurssitehokkuus, Väestörakenteen muutos ja Teknologiaa tukeva liiketoiminta. Yrityksen kolmella teemalla tekemillä investoinneilla on potentiaalia pitkällä aikavälillä kestävään kehitykseen, koska ne vastaavat joihinkin sosiaalisiin, ympäristöön liittyviin ja liiketoiminnallisiin haasteisiin, jotka meidän on ratkaistava yhteiskuntana.

Summa Equity -yhtiöllä on yli 14 miljardia kruunua varoja hallinnassa. Lisätietoja Summa Equity:sta osoitteessa www.summaequity.com.

Tietoa Sorterasta

Sortera aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 2006 ajatuksella auttaa rakennus- ja rakennusalan yrityksiä poistamaan jäännöstuotteita ympäristöystävällisellä, tehokkaalla ja taloudellisella tavalla. Tänään Sortera pyrkii olemaan Pohjoismaiden johtava ympäristöyritys ratkaisuilla, jotka edistävät kestävää kehitystä ja parantavat ympäristönsuojelun tasoa yhtiön kolmella liiketoiminta-alueella (Kierrätys, Teollisuus ja Materiaalit).

Yhtiö toimii pääasiassa B2B-segmentissä Ruotsissa ja Suomessa kolmen liiketoiminta-alueensa, Sortera Recycling, Sortera Materials ja Sortera Industry:n, kautta. Sorteran strategia edellyttää sen aseman vahvistamista edelleen markkinoilla, joilla se on läsnä ja vahva, sekä laajentumista uusille maantieteellisille alueille, pääasiassa Pohjois-Euroopassa, sekä orgaanisesti että yritysostoin.
Sorteralla on hieman yli 420 työntekijää ja pääkonttori sijaitsee Tukholmassa. Yhtiöllä on toimistot sekä tuotanto- ja lajittelulaitokset Keski- ja Etelä-Ruotsissa sekä Helsingin alueella sekä Etelä- Suomessa.

Tietoja Sorteran kolmesta liiketoiminta-alueesta:

  • Sortera Recycling tarjoaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluja, jotka vastaavat rakennus- ja rakennusalan yrityksille asetettuihin kierrätystarpeisiin ja vaatimuksiin. Sortera tarjoaa kattavia kierrätysratkaisuja, jotka sisältävät rakennuspusseja, jäteastioita ja säiliöitä sekä palveluita ja tuotteita vaarallisten jätteiden hallintaan.

  • Sortera Materials tarjoaa laajan palveluvalikoiman, joka sisältää raskaiden massojen käsittelyn, saastuneen veden ja maaperän puhdistamisen sekä jäännöstuotteiden kaupan. Liiketoiminta-alue tarjoaa avaimet käteen -kunnostamistoimenpiteitä, mukaan lukien yhteydenotto viranomaisiin, riskiarvioinnit, näytteenotto, luokitukset, veden ja maaperän kunnostaminen, kaivutyöt, virtauslogistiikka ja dokumentaatio asiakkaille ja viranomaisille.
  • Sortera Industry tarjoaa kuivien irtotavaroiden ja nesteiden poistamiseen ja korvaamiseen liittyviä palveluja teollisuudessa sekä rakennus- ja purkutoimialalla. Liiketoiminta-alue tarjoaa materiaalien ja nesteiden tyhjiöuuton ja -toimituksen, teollisen puhdistuksen, asbestin puhdistamisen sekä vesi- ja viemäritekniikan palvelut.

Liitteet & linkit