AIRISTON LOMA-ASUNTOMESSUPALAUTE ERITTÄIN MYÖNTEINEN - Parhaaksi loma-asunnoksi äänestettiin Airiston Portti

Airiston loma-asuntomessut saivat liikkeelle etenkin oman maakunnan väestön. Messukävijöistä 40 prosenttia oli Varsinais-Suomesta, noin 18 prosenttia Uudeltamaalta ja kymmenisen prosenttia Satakunnasta. Messuille tultiin tyypillisesti alle 150 kilometrin matkan päästä. Airiston messut saivat kaiken kaikkiaan erittäin hyvän kokonaisarvosanan. Eniten kävijät mieltyivät kohteeseen Airiston Portti, joka keräsi eniten ääniä Paras loma-asunto -äänestyksessä.

Tiedot käyvät ilmi Airiston loma-asuntomessujen kävijätutkimuksesta, joka julkistettiin messujen palauteseminaarissa tänään Paraisilla. Tutkimukseen osallistui yhteensä noin 7 400 kotitaloutta. Kävijöitä messuilla oli tarkistetun laskennan mukaan 55 012. Tutkimuksen toteutti Suorakanava Oy Suomen Asuntomessujen toimeksiannosta. Tutkimuksen mukaan messukävijät ovat tyypillisesti yli 45-vuotiaita. Suhteessa väestöön Paraisilla kävi eniten johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä ja toimihenkilöitä. Messuilla vieraili noin 3100 rakennusalan ammattilaistakin. Oman kaupungin väki ei lähtenyt yhtä vilkkaasti liikkeelle kuin edellisvuonna Hartolassa, Paraisten kaupungin väestöstä noin 16 prosenttia vieraili messuilla. Messuille lähdettiin useasta eri syystä. Monen vastaajan mielestä messut ovat oivaa ajanvietettä, mutta rakentaminen ja remontointi saavat myös kiinnostumaan tapahtumasta. Muita syitä lähteä messuille olivat messujen läheisyys, uudet erilaiset rakennusratkaisut sekä sisustusratkaisut. Noin 40 prosentilla kävijöistä oli ajankohtainen loma-asuntoon kohdistuva hanke: uuden hankkiminen tai vanhan remontointi. Messujen toinen teema – saunamaailma – kiinnosti sekin sillä remonttihankkeiden listalla sauna oli ensimmäisenä. Messut saavat tulemaan tapahtumaan uudemman kerran. Ainoastaan 25 prosenttia vastanneista ei ollut käynyt aikaisemmin asunto- tai loma-asuntomessuilla. Paraisten kävijöistä 27 prosenttia oli vieraillut Heinolan asuntomessuilla ja 20 prosenttia Hartolan asuntomessuilla vuosi sitten. Messuilla ei houkuttele ainoastaan vain loma-asunnot, vaan kiinnostavia tuotteita ovat myös keittiö-, kylpyhuonekalusteet, valaisimet, tulisijat ja kiukaat. Lähes 500 000 euroa Kävijätutkimuksen mukaan messukävijät kuluttivat yhteensä 1,84 miljoonaa euroa pääsylippuihin tai muuten messualueella ja kaupungissa eri palveluihin ja tuotteisiin. Tuosta summasta vajaat 500 000 euroa käytettiin messupaikkakunnan palveluihin kuten polttonesteisiin, ruokaostoksiin tai hotelli- ja ravintolapalveluihin. Puolet kävijöistä suunnitteli palaavansa Paraisille vielä vuoden aikana. Kaupungin tänään julkistamassa loppuraportissa tiivistetään Paraisten messujärjestelyt. Messujen tuomista hyödyistä kaupunki mainitsee kaupunkikuvan vahvistumisen; profiili dynaamisena saaristokaupunkina lujittui. Hanke työllisti ja toi tuloja paikallisille yrityksille ennen messuja, niiden aikana ja messujen jälkeenkin. Tärkein tavoite oli luonnollisesti hyvä loma-asuntoalueen synnyttäminen ja sitä kautta uusien asukkaiden saaminen kuntaan. Kaupungin messukustannuksissa suurimmat kulut syntyivät messuprojektin henkilökunnan palkkauksesta ja pysäköintialueen rakentamisesta. Forapar Oy Ab hoiti kunnallistekniset investoinnit. Lipputulojen jälkeen kaupungin nettomenoiksi jäivät noin 600 000 euroa. Paras loma-asuntoäänestys Kävijät ovat yleisesti ottaen olleet messuihin erittäin tyytyväisiä. Peräti 93 prosenttia kävijöistä antoi Airiston loma-asuntomessuille erinomaisen tai hyvän arvosanan. Näyttelykohteiden määrään oltiin tyytyväisiä, kolmasosa jäi kuitenkin odottamaan messutarjontaan muuta lisäsisältöä. Eniten kiitettiin Airiston kauneutta, kritiikkiä saivat alueen mäkisyys, levähdyspaikkojen vähyys sekä vaatimattomimpien kohteiden puuttuminen. Paras loma-asuntoäänestyksessä voiton vei Honkarakenne Oyj:n Airiston Portti, joka keräsi noin 11 prosenttia äänistä. Voittaja erottui vastaajien mielestä muista parhaiten laatutasollaan. Airiston Portti on suunniteltu vaativalle kalliorinnetontille siten, että se saunoineen ja vierasmajoineen sulautuu rantamaisemaan. Kohteen on suunnitellut arkkitehti Ulla Reunanen. Toiseksi tuli Honkatalojen Pursiranta (7,2 % äänistä), jossa arvostettiin eniten ulkonäköä ja kolmanneksi sijoittuneessa Kontiotuotteen Aamukajossa (6,8 % äänistä) arvostettiin sisustusratkaisuja. Yhteensä Paras Loma-asuntokisassa ääniä annettiin 6494 kpl. Lehdistön käyttöön painokelpoisia valokuvia Airiston yleisöäänestyksen voittaneista löytyy verkkopalvelusta http://asuntomessut.valokuvia.fi (Airiston Portti, kohde 28, Pursiranta, kohde 11 ja Aamukajo, kohde 14.) Lisätietoja taloista löytyy verkkopalvelusta www.asuntomessuopas.fi Airiston loma-asuntomessut pidettiin 17.6.-10.7. Paraisilla aivan Airistonselän tuntumassa. Sandvikenin 35 hehtaarin messualueella oli esillä 23 loma-asuntoa tai kakkoskotia ja 19 erillistä saunarakennusta. Messualueen erikoisuus oli 8 rantasaunan saunakortteli. Lisätietoja: messututkimuksesta ja Paras loma-asuntoäänestyksestä: toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 kunnan messuraportista projektipäällikkö Lars Nummelin, puh. 044 7432 234

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.