ASUNTOMESSUT 2007 HÄMEENLINNAAN

Lehdistötiedote 11.12 2003 ASUNTOMESSUT 2007 HÄMEENLINNAAN Osuuskunta Suomen Asuntomessujen hallitus päätti torstaina myöntää vuoden 2007 asuntomessut Hämeenlinnan kaupungille. Osuuskunta Suomen Asuntomessut järjestää vuosittain asuntomessutapahtuman, jonka tarkoituksena on lisätä asumiseen, rakentamiseen ja sisustukseen liittyvää tietoa, tuoda esiin asuntorakentamisen uusia ajatuksia ja innovaatioita, parantaa asuntosuunnittelun ja -rakentamisen laatua sekä herättää yleistä asuntopoliittista keskustelua. Asuntomessut järjestetään eri paikkakunnilla siten, että messujen sijainnissa ja sisällössä huomioidaan riittävä alueellinen ja sisällöllinen vaihtelu. Asuntomessujen hallitus valitsee messupaikkakunnan 4-6 vuotta ennen messuajankohtaa niiden kuntien kesken, jotka ovat esittäneet kiinnostuksensa ja halunsa olla messutapahtuman yhteistyöosapuolena. Valittaessa messupaikkakuntaa tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat kunnan vahva tahto ja sitoutuminen, luontainen asuntotarve ja -kysyntä, messualueen omaleimaisuus ja yleinen kiinnostavuus sekä kunnan määrittelemät asuntopoliittiset ja kaupunkirakenteelliset tavoitteet ja teemat. Hämeenlinnan erityisinä etuina ovat väestökasvu sekä hyvä valtakunnallinen sijainti, mikä antaa mahdollisuuden saada alueelle paljon rakentajia, toimijoita ja messuilla kävijöitä. Messupaikkakunnan ja Suomen Asuntomessujen välinen työnjako, tehtävät, vastuut sekä kustannusten ja tuottojen jako määritellään yhteistoimintasopimuksessa. Messupaikkakuntana Hämeenlinna vastaa messualueen kaavoituksesta, kunnallistekniikasta, tonttien luovutuksesta, rakennuttajien ja rakentajien hakemisesta sekä messupysäköinnistä. Hämeenlinnassa on järjestetty asuntomessut vuonna 1975, jolloin messualueena oli Loimalahden Viialantien alue, joka yhä koetaan viihtyisänä ja turvallisena asuntoalueena. Vuoden 2007 asuntomessut järjestetään Harvoilanmäen alueella, joka on luonnonympäristöltään poikkeuksellisen kaunista kangasmaastoa korkeine mäntypuustoineen ja järvinäkymineen (Katumajärvi). Osuuskunta Suomen Asuntomessut ja Hämeenlinnan kaupunki järjestävät yhteistyössä alueelle tai osaan aluetta kaavoitus- tai asunto- ja kaavoituskilpailun Suomen Arkkitehtiliiton sääntöjen mukaisena. Tavoitteena on tutkia uusia hallintamuotoja tai/ja uudentyyppistä pientalorakentamista ja saada uutta sisältöä messualueelle. Lisätiedot: Osuuskunta Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 09 - 2290 0690 Hämeenlinnan kaupunki, kaupunginjohtaja Tapani Hellstén, puh. 03 - 621 2900 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/11/20031211BIT00880/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.