ASUNTOMESSUT ESPOOSSA TARJOAA ENSI KESÄNÄ HYVIN MONENLAISIA ASUNTOJA

Kesän 2006 asuntomessut pidetään Espoon Kauklahdessa 14.7.- 13.8.2006. Messualue on asuntotarjonnaltaan varmasti messuhistorian monipuolisimpia, sillä 13 hehtaarin alueelle rakennetaan paraikaa noin 260 asuntoa. Messuilla on esillä jokaiselle asunnon vaihtajalle, rakentajalle tai sisustajalle lukuisia vaihtoehtoja. Messutarjonta on moni-ilmeinen jo sikäli, että alueelle valmistuu huomattava määrä vuokra-asuntoja nuorille sekä erityisasuntoja vammaisille.

Espoon asuntomessujen 13 hehtaarin messualue on osa kehittyvää Kauklahden paikalliskeskusta, jota rakennetaan alueen kulttuuri- ja paikallishistoriaa kunnioittaen. Kauklahti on vanhimpia asuttuja taajamia Espoossa. Alueelta on löydetty Espoon vanhin asutuskin, kivikautinen kylämiljöö. Kaavoituksen tavoitteena on ollut mahdollistaa nykyisen alueen täydennys- ja lisärakentaminen sekä osoittaa alueelle asumistoimintoihin liittyviä paikalliskeskuksen keskustapalveluja sekä asumista tukevia virkistys- ja vapaa-ajantoimintoja. Messualueen keskelle valmistuu Kylätalo Palttina, johon sijoittuu lasten päiväkoti ja asukaspuisto-korttelitila. Liikenneyhteydet messualueelle ovat hyvät. Kauklahden asema on lyhyen kävelymatkan päässä. Rantaradalla matka Helsingin keskustasta Kauklahteen taittuu puolessa tunnissa. Autolla alueen saavuttaa hyvin Kehä III:ta ja Kauklahdenväylää pitkin. Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen korosti tänään toimittajatapaamisessa Espoon messujen heijastavan kasvukeskusten asumisen haasteita. - Kyseessä on ensinnäkin iso messutapahtuma. Asuntoja ja messukohteita on paljon, sillä kasvavassa Espoossa tarvitaan asuntoja. Messutarjonta sisältää perinteisen määrän omakotitaloja omilla tonteillaan mutta myös kattavan valikoiman muuta asuntotuotantoa, Heiskanen kertoi. - Kauklahden messualue kuvastaa toisaalta tämän päivän ihmisten tarpeet huomioivaa rakentamista kasvukeskuksissa. Pientalorakentaminen ja hyvä asuminen on täysin mahdollista toteuttaa pienten tonttien alueillakin. Kauklahdessa on onnistu suunnittelemaan vehreä, suorastaan kylämäinen, pientalovoittoinen yhteisö, jossa kaikki palvelut ovat lähellä, tiivisti Heiskanen messujen sisällön. Vuokra-asunnoista omistamiseen Messualueelle valmistuu 263 asuntoa, joista 117 on nuorisolle tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Pienkerrostaloja valmistuu neljä sekä lähes 90 asuntoa rivi- sekä paritaloihin ja 23 asuntoa kytkettyihin omakotitaloihin sekä yhdeksän erillistä pientaloa rakennuttajien rakentamana ja 25 omakotitaloa perheiden rakentamana. Omakotirakentajat toteuttavat hankkeensa erityyppisin mallein. Tavat vaihtelevat perinteisestä hartiapankkirakentamisesta erilaisiin projektinjohtopalveluihin ja jopa avaimet käteen toimitukseen. Omakotitalojen tontit ovat keskimäärin noin 550 neliötä. Huoneistoalat vaihtelevat 131 neliöstä 231 neliöön, keskikoon ollessa 165 neliötä. - Ei pidä unohtaa, että Kauklahden messualueen 263 asuntoa on pieni osa Espooseen vuosittain rakennettavista uusista asunnoista. Viime vuonna valmistui noin 2 650 asuntoa, joista suurin osa oli vapaarahoitteisia omistusasuntoja. Asuntotuotannon vuosittaisena tavoitteena Espoossa on 2 500 asuntoa, joista pientaloissa 1 500. Messualue sisältyi myös kaupunginhallituksen jo neljä vuotta sitten hyväksymään kaavoitusohjelmaan, kertoi Asuntomessut Espoossa projektipäällikkö Seppo Kallio. Kallion mukaan asuntomessut on lukuisten toimijoiden hieno yhteistyön tulos. Kun asuntomessut heinäkuussa on valmis vastaanottamaan kävijänsä, takana on neljän vuoden yhteinen ponnistus, jossa on tarvittu niin kaavoittajia, tonttien vuokrauksen tuntijoita sekä rakennusvalvojia, teiden ja talojen suunnittelijoita kuin rakentajiakin sekä monia muita osaajia. - Asuntomessut on Espoossa asumisen kehittämisen terävä kärkihanke, jonka hedelmistä saadaan varmasti nauttia tulevina vuosina, Seppo Kallio hehkutti. Espoossa on suuri kysyntä perheille soveltuvista pientaloista Espoon asuntomessut kiinnostavat myös suuria asuntorakennuttajia ja rakennusliikkeitä, joilla on merkittävä vaikutus Espoon messujen toteutumiseen. Rakennuttajista mukana ovat VVO, Sato ja YH-Suomi sekä rakennusliikkeistä perustajaurakoitsijoina NCC Rakennus Oy ja Skanska Talonrakennus Oy. Finnforest, teollisen puupientalotuotannon edustajana, toimittaa rakennuselementit kahteen kohteeseen. Tutkimusten mukaan yli puolet väestöstä haaveilee omasta kodista pientalossa. Itse rakentamisesta haaveillaan, mutta yhä useampi päätyy kuitenkin ostamaan valmiin asunnon, jonka sisustaa omannäköiseksi kodikseen. Asuntorakennuttajat ja rakennusliikkeet ovat ottaneet tämän haasteen vastaan. VVO:n toimitusjohtaja Olli Salakka painotti toimittajatapaamisessa, että valitessaan rakennuttajan itse rakentamisen sijaan asukkaan saama lisäarvo on huikea. - Rakennuttaja voi käyttää suunnittelun ja rakentamisen parhaita ammattilaisia, joiden työn laatua valvotaan. Kustannukset tiedetään etukäteen, ne eivät pääse yllättämään. Tontit ovat usein myös hyvillä keskustapaikoilla. Tämä on ehdottomasti asiakkaalle turvallinen ja vaivaton tapa hankkia oma koti, Salakka pohti. Lisätietoja: Suomen Asuntomessut, toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200 Asuntomessut Espoossa, projektipäällikkö Seppo Kallio, puh. 050 595 6694

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.