ASUNTOMESSUT KANNATTAA SALLIVAA ASUINALUEIDEN KAAVOITUSTA

- Ihmisten asumisen toiveet kohdistuvat pientaloihin. Siksi asuntotuotannossa on lisättävä pientalojen rakentamista ja vastattava entistä paremmin asiakkaiden toiveiden mukaiseen kysyntään. Asuntomessut tukee pientalovaltaista ja sallivaa asuinalueiden suunnittelua, puhui Suomen Asuntomessujen toimitusjohtaja Pasi Heiskanen tänään Pientaloteollisuuden syyspäivillä.

Vilkas muuttoliike lisää kuntien paineita pientalorakentamisen edistämiseen. Reilusti yli 800 000 suomalaista muuttaa vuosittain ja heistäkin lähes 300 000 vaihtaa paikkakuntaa. Kaupungit kilpailevat asukkaista ja yrityksistä. Voittajia ovat Heiskasen mukaan ne kunnat, jotka pystyvät kaavoittamaan ja lisäämään pientalovaltaisia asuinalueita. - Tontteja on lisättävä pientalorakentamista varten. Tarvitsemme myös uudentyyppistä aluerakentamista kasvukeskuksissa sekä sallivaa kaavoituspolitiikkaa. Sallivalla kaavoituksella tarkoitan monimuotoista ja yksilöllistä rakentamista. Asuinalueen yhtenäisyys voidaan saavuttaa muutoinkin kuin tiukilla rakentamistapaohjeilla, Heiskanen puhui. Heinolan asuntomessualue vuodelta 2004 on Heiskasen mukaan yksi esimerkki onnistuneesta sallivasta ja yksilöllisestä kaavasuunnittelusta. Tähtiniemen asuinalueella sallittiin omakotitalojen rakentaminen eri rakennusmateriaaleista. Alueen yhtenäinen ilme onnistuttiin luomaan muun muassa kattoväreillä ja alueen aitaratkaisuilla. Heiskanen viittasi puheessaan pientalorakentamisen voimakkaaseen kasvuun. Erillispientalojen suhteellinen osuus asuntotuotannosta on kasvanut 2000-luvulla 33 prosentista 41 prosenttiin. - Pientaloteollisuudella ja asuntomessuilla on yhteinen haaste löytää kasvaville markkinoille asumisen ratkaisuja, jotka ovat yksilöllisiä, silti kustannuksiltaan ihmisten saavutettavissa ja toteutettavissa myös kasvukeskuksissa pienten tonttien alueilla. Pientaloteollisuus onkin jo kehittänyt kaupunkimaiseen pientalorakentamiseen valmistaloja, Heiskanen totesi. Asumiseen panostetaan Asumiseen panostetaan entistä enemmän: viidessä vuodessa erillispientalojen keskikoko on kasvanut 5 prosenttia. Elintason kasvun myötä asumisen halutaan heijastavan myös yksilöllisiä haluja ja tarpeita. Työelämän ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen muuttaa sekin asumista. - Kuluttajien toiveiden kirjo kasvaa ja siksi ei enää oikein voidakaan puhua tavallisen ihmisen standarditalosta. Myös valmistalot räätälöidään nykyään asukkaiden toiveiden mukaisesti. Suunta on oikea, sillä meidän on rakennettava elinympäristöämme ihmisten yksilöllisten toiveiden mukaisesti. - Asuntomessut pyrkii omalta osaltaan edistämään hyvää asumista. Yhdessä kuntien kanssa toteutamme mallikelpoisia asuinalueita, jotka ovat asuntovalikoimaltaan monipuolisia ja moni-ilmeisiä. Teemat ja toteutustavat vaihtelevat paikkakunnittain alueen luonteen mukaisesti. Hyvää pientaloasumista voidaan nähdäksemme toteuttaa monella eri tavalla: valmistaloratkaisuilla, tuottajamuotoisella pientalorakentamisella ja hartiapankkirakentamisella, Heiskanen puhui. Lisätietoja: toimitusjohtaja Pasi Heiskanen, puh. 040 848 6200

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.