ASUNTOMESSUT OULUSSA PÄÄTTYVÄT SUNNUNTAINA

Asuntomessut Oulussa päättyvät sunnuntaina. Järjestäjät – Oulun kaupunki ja Suomen Asuntomessut - ovat tyytyväisiä messuihin, sillä järjestelyt ovat sujuneet mallikkaasti ja kävijäpalaute on ollut myönteistä. Oulussa on rohkeasti esitelty asumisen uutta suuntaa ja modernia kaupunkirakentamista. Eilisiltaan mennessä messuilla on vieraillut reilut 106 000 kävijää.

Suomen Asuntomessujen hallituksen puheenjohtaja Teuvo Ijäs pitää messuja onnistuneina monestakin näkökulmasta. - Asuntomessujen yli 30-vuotisessa historiassa on aina pyritty kulkemaan aikaa edellä ja tuomaan esille asumisen uutuuksia. Oulun messualue on rohkeasti jatkanut tätä messuperinnettä esitellen asumisen uutuuksia yksilöllisine taloineen. Vaikka yksilöllisyys saattaa joissakin taloissa tuntua liiankin pitkälle viedyltä, uskon, että monta asumisen ja rakentamisen ideaa päätyy Oulusta lopulta taloteollisuuden tuotantoon. Talotehtaathan olivat näillä messuilla suhteellisen vähän esillä, mutta jatkossa asiaan on odotettavissa muutosta, kommentoi pian päättyvää tapahtumaa Teuvo Ijäs. - Asuntomessut ovat onnistuneet herättämään keskustelua pientalorakentamisesta ja sen suunnasta. Erittäin tärkeätä on myös se, että kävijäpalaute on ollut valtaosaltaan myönteistä. Messuista jäi vieraille miellyttävä muisto, taloihin pääsi jonottamatta ja sisällä saattoi esteettä nähdä sen mitä oltiin tultu katsomaan. Kävijämääräkin on vähintään tyydyttävä, ovathan asuntomessut olleet selkeästi suurin kesätapahtuma Pohjois-Suomessa, Ijäs luettelee. - On hienoa, että Suomen Asuntomessut on saanut olla mukana suunnittelemassa ja synnyttämässä Ouluun uutta upeata asuinaluetta. Messualuehan rakennetaan tulevia asukkaita, ei vain messuja varten. Toppilansaari on historiallisen taustan omaava viihtyisä asuinalue, jossa myös luonnonarvoja on kunnioitettu, Ijäs sanoo. Oulun apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen toteaa, että messut ovat onnistuneet hyvin ja Oulusta on syntynyt valtakunnalliseen julkisuuteen myönteinen kokonaiskuva. - Jo messuja haettaessa todettiin, että asuntomessut ovat julkisuusarvoltaan Oululle merkittävät. Kaupungin 400-vuotisjuhla on oululaisten oma juhla ja messutapahtuman siivittämänä juhlavuoden haluttiin saavan myös valtakunnallista merkitystä suuren yleisön keskuudessa. Tavoite saavutettiin, kun pitkästä etäisyydestä huolimatta Oulun messut ovat houkutelleet kävijöitä aina pääkaupunkiseutua myöten. - Erityisen ilahtuneita voimme olla lisäpiristyksestä matkailuumme. Pitkämatkalaiset viipyivät messumatkallaan useampia vuorokausia, mikä kertoo siitä, että kävijät eivät tulleet pelkästään messuille, vaan tulivat samalla myös Ouluun, Pennanen kertoo. Oulun kaupungin tavoitteet messualueen suhteen painottuivat alueen toteutuksen laatuun niin arkkitehtuurin, rakentamisen laadun kuin ympäristörakentamisenkin osalta. Ympäristötaiteeseen satsattiin myös selkeästi. Kaupunki halusi viestiä messukävijöille, että kasvavassa Oulussa ollaan edelläkävijöitä myös rakentamisessa. Asuntomessualue on noin 12-13 % Oulun kaupungin vuosittaisesta asuntotuotannosta. - Oli meiltä luonnollinen ja tietoinen valinta, että kaupunki vaati alueen suunnittelijoilta arkkitehdin pätevyyttä. Suuri osa alueelle suunnitelleista arkkitehdeista on valmistunut Oulun yliopistosta. Näin messualueesta tuli oululaisen tekemisen näköinen, laadukas ja harmoninen ympäristö ihmisten asua ja lasten kasvaa. Oulussa rakennetaan huomista, asuntoja tuleville sukupolville ja katsotaan rohkeasti eteenpäin, Pennanen sanoo. Lisätietoja: Suomen Asuntomessut, puheenjohtaja Teuvo Ijäs, puh. 040 517 3359 Oulun kaupunki, apulaiskaupunginjohtaja Matti Pennanen, puh. 044 703 1112

Yrityksestä

Suomen Asuntomessut auttaa synnyttämään ja vaalimaan tärkeitä asuinympäristöjä, joissa ihmiset voivat hyvin.